Till umu.se
banner_rssk Anmäl dig här

Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Om programmet

Röntgensjuksköterskan arbetar i en verksamhet som är under ständig utveckling och arbetet kan variera inom en rad olika områden, till exempel modern digital radiologi som datortomografi (Computer Tomography, CT) och magnetisk resonanstomografi (MRT). Arbetet innebär att självständigt utföra röntgenundersökningar och omvårdnadsåtgärder som ligger till grund för säker diagnos och behandling i en allt mer högteknologisk miljö. I huvudområdet radiografi får du kunskap i omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik och medicin. Du läser bland annat sjukdomslära, läkemedelslära, anatomi och fysiologi. I utbildningen får du kunskaper som stödjer dig i din professionella utveckling och i det examensarbete som ingår i utbildningens sista termin.

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: Röntgensjuksköterskeexamen
(Degree of Bachelor of Science in Diagnostic Radiology Nursing)

Medicine kandidatexamen i radiografi
(Degree of Bachelor of Medical Science  Main Field of Study: Radiography) Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Utbildningen bygger på ett studerandeaktivt lärande som utvecklar studentens förmåga till självständighet, kritisk bedömning och problemlösning. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen börjar redan under första terminen. Den genomförs i huvudsak på olika röntgenavdelningar, men även inom kirurgisk vård- och operationsavdelning. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till de tre sjukhusen i Västerbotten (Lycksele, Skellefteå och Umeå), men kan också förläggas till Sollefteå, Sundsvall, Örnsköldsvik eller Östersund. Det finns goda möjligheter för dig som kommer från annan ort att göra delar av din utbildning på ditt hemsjukhus.

Det här kan du jobba med

Röntgensjuksköterskans arbetsinnehåll varierar inom modern digital radiologi, t ex datortomografi (DT) och mammografi samt magnetisk resonanstomografi (MRT). Arbetsmarknaden för röntgensjuksköterskor är relativt god, liksom möjligheterna att utöva yrket i annat land. Utbildningen leder till en yrkestitel som legitimerad röntgensjuksköterska och kandidatexamen. Det finns även möjlighet att gå vidare till forskarutbildning.
 

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Institutionen för omvårdnad
Vårdvetarhuset, Umeå universitet

Webbsida

Kontaktperson:
Camilla Rosendal

Tel: 090-786 9153

Kontaktformulär

Datortomografi 8