Till umu.se

BehörighetMasterprogrammet i marknadsföring, 120 hp

Grundläggande behörighet

En avslutade examen omfattande 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Särskild behörighet

I din examen skall 90 högskolepoäng i företagsekonomi ingå, varav minst 7,5 högskolepoäng i marknadsföring samt 7,5 högskolepoäng grundläggande statistik/matematik (statistik är rekommenderat). Därutöver krävs språkkunskaper i engelska motsvarande engelska B från svenskt gymnasium.

Studenter som söker till Handelshögskolans program utan en färdig examen kommer att antas under förutsättning att de vid registrering kan uppvisa intyg på färdig examen. Har du frågor om detta kontakta programkoordinatorn.

Urval

I första hand antas sökande med resultat från GMAT (Graduate Management Admissions Test). Testresultatet måste skickas direkt från ETS, vår institutionskod är 8969. I andra hand antas sökande utifrån antal högskolepoäng.

The GMAT Exam

Mer information om urval finner du i universitetets antagningsordning på följande sida:

Umeå universitets sida om anmälan och antagning


  Utskriftsversion


2015-04-27

Kontaktinformation

Handelshögskolan/USBE
Umeå universitet, Samhällsvetarhuset

Webbsida

Kontaktperson:
Harriet Kobutiti Kamurasi

Tel: +46 (0)90 - 786 80 54

Fax: +46 (0)90 - 786 66 74

Kontaktformulär