Till umu.se

BehörighetMasterprogrammet i marknadsföring, 120 hp

Grundläggande behörighet

En avslutade examen omfattande 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Särskild behörighet

Kandidatexamen med 75 högskolepoäng i företagsekonomi, varav Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60hp eller motsvarande varav minst 7,5 högskolepoäng i marknadsföring.
Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart högskolepoäng inom en inriktning (d.v.s. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering).
Företagsekonomi C 15hp.
Samt 7,5 hp grundläggande statistik/matematik eller motsvarande. Därutöver krävs språkkunskaper i engelska motsvarande engelska B från svenskt gymnasium.

Studenter som söker till Handelshögskolans program utan en färdig examen kommer att antas under förutsättning att de vid registrering kan uppvisa intyg på färdig examen. Har du frågor om detta kontakta programkoordinatorn.

Urval

I första hand antas sökande med resultat från GMAT (Graduate Management Admissions Test). Testresultatet måste skickas direkt från ETS, vår institutionskod är 8969. I andra hand antas sökande utifrån antal högskolepoäng.

The GMAT Exam

Mer information om urval finner du i universitetets antagningsordning på följande sida:

Umeå universitets sida om anmälan och antagning2015-10-22

Kontaktinformation

Handelshögskolan/USBE
Umeå universitet, Samhällsvetarhuset

Webbsida

Kontaktperson:
Harriet Kobutiti Kamurasi

Tel: +46 (0)90 - 786 80 54

Fax: +46 (0)90 - 786 66 74

Kontaktformulär