"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fördjupningar om forskningsdata

Här hittar du fördjupande basinformation om hantering och tillgängliggörande av forskningsdata.

Informationssäkerhet, känsliga uppgifter och rättsliga perspektiv på forskningsmaterial

För resurser och information om informationssäkerhet, informationsklassning, forskningsmaterialets rättsliga status, personuppgiftshantering, GDPR och juridisk rådgivning hänvisar vi till information från universitetets jurister, arkiv och IT-specialister.

Här hittar du mer information:

Informationssäkerhet (Aurora) 
Inklusive vägledning och dokument för informationsklassning.

Arkivering av forskningsmaterial (Aurora) 
Inklusive dokumentet "Dokumenthanteringsplan - bedriva forskning".

Juridik i forskning (Aurora)
Kontaktuppgifter och information om juridiska aspekter av forskning.

IT-tjänster och IT-stöd för forskning
ITS (IT-stöd och systemutveckling) webbresurs om IT-specifikt stöd till forskning. Kontakta dem för hjälp med att hitta bra och säkra IT-resurser för att hantera och lagra data under och efter forskningsprojektet.

Externa resurser

Resurser och guider om forskningsdatahantering som tillhandahålls av källor utanför Umeå universitet.

Generella resurser

Svensk nationell datatjänst (SND)

Svensk nationell datatjänst (SND) är en nationell organisation som arbetar med att bygga upp infrastruktur för forskningsdatahantering. På deras hemsida hittar du information, guider och råd kring hantering av forskningsdata. Där finns även kursen BAS online där den som vill kan fördjupa sig i olika aspekter av forskningsdatahantering.

Svensk nationell datatjänst (SND)

Informationsresurs för dig som är forskare:

Hantera data (SND)

Utbildningsresurs för dig som ska stötta andra i hantering av forskningsdata:

BAS online (SND)

Ämnesspecifika resurser

Data management expert guide (Cessda)

Nybörjarguide i hantering och tillgängliggörande av forskningsdata för forskare inom samhällsvetenskaperna.

Data management expert guide (Cessda)

The European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI)

Bringing data to life: Data management for the biomolecular sciences

Publicering av forskningsdata

Covid-19 Data portal (Europe)

Syftet med den europeiska portalen för forskningsdata om Covid-19 är att underlätta och skynda på forskningen kring viruset. Du kan både hämta data via portalen och dela med dig av forskningsdata till portalen.

Portalen är en del av satsningen på en europeisk dataplattform för forskningsdata om Covid-19, bland annat genom stöd från Europeiska kommissionen. 

Covid-19 Data portal (Europe)

Information på svenska för forskare från Sverige hittar du i Covid-19 Dataportal Sweden.

Covid-19 Data portal Sweden

Information, riktlinjer, verktyg och tjänster som stöder dig som är forskare i att använda svenska och europeiska tjänster för datadelning - särskilt Covid-19 Data portal (Europe). Du kan både hämta data och dela med dig av data via dessa resurser.

Den svenska portalen drivs av SciLifeLab Data Centre med partners på uppdrag av Vetenskapsrådet. Svensk nationell datatjänst (SND) stöder också portalen.

Covid-19 Data portal Sweden

Covid-19 Data portal (Europe)

Coalition for Publishing Data in the Earth and Space Sciences (COPDESS)

Förteckning över repositorier samt "best practice"-råd om datahantering enligt FAIR-principerna.

Coalition for Publishing Data in the Earth and Space Sciences (COPDESS)

Forskningsprojektets faser

Inledning forskningsprojekt

Att informera sig, göra strategiska överväganden och upprätta en datahanteringsplan.

Under forskningsprojekt

Att bibehålla ett långsiktigt arbete med projektets forskningsdata under forskningsprocessen.

Avslut forskningsprojekt

Att avsluta forskningsprojektet med väl underbyggda beslut om projektets data.