Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur såsom utrustning, installationer, databaser, kunskapssamlingar och andra resurser behövs för att kunna bedriva forskning av högsta kvalitet.

För att Umeå universitet ska kunna tillhandahålla den bästa forskningsinfrastrukturen har ett regelverk med principer för planering, finansiering och prioritering vid lärosätet tagits fram.

Dessa principer bidrar till att förstärka och samordna Umeå universitets strategiska planering av central och nationell forskningsinfrastruktur. Regelverket har också betydelse vid Vetenskapsrådets behovsinventeringar av forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse.

Definition av forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet

En forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet:

  • är en facilitet (utrustning, installation, databas, kunskapssamling, virtuell eller annan resurs) med tillhörande personell kompetens, som är nödvändig för att bedriva forskning av högsta kvalitet.
  • kan ha universitetsgemensam finansiering.
  • kan vara del av nationell/internationell forskningsinfrastruktur.
  • kan vara centraliserad eller distribuerad.

Information om våra forskningsinfrastrukturer 

För att gynna utveckling och användning av forskningsinfrastrukturer kommer Umeå universitet under 2018 att börja publicera sökbar information här på den externa webbplatsen. 

På dessa sidor kommer det bland annat att framgå om forskningsinfrastrukturen är öppen för nyttjande av forskare vid andra lärosäten. 

Några av de infrastrukturer som finns inom Umeå universitet

Biochemical Imaging Centre Umeå (BICU)
BICU är en tvärvetenskaplig anläggning som omfattar toppmodern avbildningsteknik tillsammans med affinitetsmätningar. Anläggningen möjliggör studie...
Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsämne: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Biopolymer Analytical Platform (BAP)
BAP supports research on cell walls of terrestrial and aquatic plants, and biopolymer materials
Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)
CBCS Umeå är en av två noder (tillsammans med CBCS KI) som bildar SciLifeLabs nationella infrastruktur i kemisk biologi. CBCS koordinerar och...
Forskningsämne: Kemi
Computional Life Science Cluster (CLiC)
Bioinformatikplattformen vid Umeå universitet
Forskningsämne: Kemi
Enheten för biobanksforskning
Enheten för biobanksforskning, EBF, koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar.
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (UCCB).
EPIC - The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition
European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) är en av världens största kohortstudier och innehåller över en halv miljon...
Facilitet för proteomik
Läs mer om proteomik faciliteten vid KBC
Humlab - forskningsinfrastruktur för digital humaniora
Humlab utgör en infrastruktur inom digital humaniora som utvecklar och samordnar kompetenser och teknik.
Forskningsämne: Digital humaniora
Integrated Science Lab (Icelab)
Integrated Science Lab (Icelab) Foto: Elin Berge
Kostdatabas i norra Sverige (NSDD)
Northern Sweden Diet Database (NSDD) består av förädlade kostdata från norra Sverige. Grundmaterialet är kostregistreringar insamlade inom ramen fö...
Mesokosmlaboratoriet
En av Europas modernaste och mest avancerade mesokosmanläggningar.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Miljöarkeologiska laboratoriet
En nationell resurs som bedriver uppdragsverksamhet, forskning och utveckling inom miljöarkeologi.
Forskningsämne: Arkeologi
NanoLab
NanoLab är ett klassificerat klass 100 renrum