Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur såsom utrustning, installationer, databaser, kunskapssamlingar och andra resurser behövs för att kunna bedriva forskning av högsta kvalitet.

För att Umeå universitet ska kunna tillhandahålla den bästa forskningsinfrastrukturen har ett regelverk med principer för planering, finansiering och prioritering vid lärosätet tagits fram.

Dessa principer bidrar till att förstärka och samordna Umeå universitets strategiska planering av central och nationell forskningsinfrastruktur. Regelverket har också betydelse vid Vetenskapsrådets behovsinventeringar av forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse.

Definition av forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet

En forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet:

  • är en facilitet (utrustning, installation, databas, kunskapssamling, virtuell eller annan resurs) med tillhörande personell kompetens, som är nödvändig för att bedriva forskning av högsta kvalitet.
  • kan ha universitetsgemensam finansiering.
  • kan vara del av nationell/internationell forskningsinfrastruktur.
  • kan vara centraliserad eller distribuerad.

Information om våra forskningsinfrastrukturer 

För att gynna utveckling och användning av forskningsinfrastrukturer kommer Umeå universitet under 2018 att börja publicera sökbar information här på den externa webbplatsen. 

På dessa sidor kommer det bland annat att framgå om forskningsinfrastrukturen är öppen för nyttjande av forskare vid andra lärosäten. 

Några av de infrastrukturer som finns inom Umeå universitet