"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Återanvändningsbart

Den sista principen och målet med FAIR-principerna är att forskningsdata både ska gå att återskapa och att återanvända - vara "reusable".

Rik och varierad beskrivning

Det är mycket lättare att hitta, bedöma och återanvända forskningsdata om den är ingående beskriven ur ett flertal perspektiv. Ju mer information desto bättre. En rik metadatabeskrivning av forskningsdata innehåller även information om omständigheterna för hur data genererades eller samlades ihop.

Det är också viktigt att inte anta för mycket om hur forskningsdata kan tänkas återanvändas, framtida studier kan tänkas använda samma material ur helt andra perspektiv - kanske till och med inom andra forskningsfält. Därför är det bra att vara bred och generös i metadatabeskrivningar av forskningsdata och även inkludera information som kan verka irrelevant i stunden.

Metadata

Metadata och forskningsdata följer forskningsdomänens standarder

Det är lättare att återanvända och synkronisera data om den är strukturerad på liknande sätt som annan data inom samma fält. Därför bör fältets etablerade rekommendationer eller standarder för forskningsdata följas så långt det är möjligt, åtminstone till en miniminivå. Om det finns anledning att strukturera forskningsdata på ett sätt som avviker från praxis bör detta beskrivas i metadata. Metadata i sig bör så långt som möjligt följa standardiserade former för att öka möjligheten att använda existerande forskningsdata i nya projekt.

Metadatastandarder

Rättigheter, licenser och ursprung

För att forskare eller organisationer lätt ska kunna förhålla sig till om de kan använda existerande forskningsdata är det viktigt att det finns tydlighet kring upphovsrätt och licenser. Ambivalens kan leda till att data inte används trots att det hade varit möjligt. Det är även viktigt att information om upphovsrätt och licenser är maskinläsbar, så att detta går att använda vid sökningar. 

Det är också viktigt att beskriva omständigheterna kring hur data samlades och bearbetades samt vem som ska citeras och ges erkännande för arbetet. Detta bör göras så tydligt som möjligt, gärna i format som är maskinläsbara. Om projektets forskningsdata bygger på eller har använt sig av data från tidigare forskning bör detta framgå, med information om licenser samt sätt att hitta ursprunglig data. 

En vanlig och tydlig modell för att beskriva upphovsrätt som på ett tydligt sätt inkluderar information om hur data eventuellt får återanvändas är creative commons. Forskningsdata räknas även i många fall som allmänna handlingar.

För frågor om de juridiska aspekterna av forskningsdata kan du som forskare kontakta universitetets arkiv på universitetsledningens kansli.

Universitetsledningens kansli 

Arkivering av forskningsmaterial (Aurora)

Upphovsrätt och open access

Creative commons

Innehållet på denna sida ska ses som information och inte som en juridisk rekommendation. Kontakta universitetsjuristerna om du har behov av juridisk rådgivning kring forskning och publicering.

Universitetsledningens kansli

Senast uppdaterad: 2023-10-05