"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökbart

Den första FAIR-principen är att data och forskningsoutput ska gå att hitta - vara sökbar eller "Findable". För att uppnå resten av FAIR-principerna måste sökbarheten vara god.

Permanenta identifikatorer

För att uppfylla den första principen behöver varje del som ingår i en uppsättning forskningsdata förses med unika, persistenta identifikatorer (PID). Dessa kan sedan knytas till varandra och helst även till ett permanent författar-id (exempelvis ORCID). Detta är viktigt för att det inte ska finnas några tvetydigheter kring vad som hör ihop. Förutom att PID gör det möjligt för människor att förstå data och sammanhang är det ett verktyg för att även datorer ska kunna göra sådana kopplingar.

Att identifikatorn är permanent, eller persistent, innebär att det alltid går att hitta resursen, även om den skulle byta plats. PID gör det på så vis möjligt för andra att referera och citera data på ett sätt som är hållbart över tid. 

Permanenta identifikatorer för forskare och författare

Permanenta identifikatorer för publikationer och data

Rik metadata

Ju mer information, desto bättre sökbarhet, desto större genomslag! Målet med att vara generös vid metadatabeskrivning är att det ska gå att hitta en resurs även för den som inte har tillgång till en permanent identifikator.

Metadata

Metadatastandarder

PID ska vara med i metadatabeskrivningen

Den eller de permanenta identifikatorer som är knutna till forskningsdata som beskrivs ska alltid, klart och tydligt, finnas med i metadatabeskrivningen (posten som beskriver data). Detta är viktigt eftersom metadata och dataset ofta är separata filer.

Metadata registreras eller indexeras i en sökbar resurs

Permanenta identifikatorer och rik metadata är grunden för att forskningsoutput ska bli sökbar och kunna plockas upp av till exempel Googles automatiska indexering. Men när metadata registreras i en större kontrollerad resurs, till exempel ett repositorium eller register över forskningsoutput och metadata, ökar sökbarheten ytterligare.

Umeå universitet är medlem i SND-konsortiet och använder sig av den nationella katalogen för forskningsdata som SND tillhandahåller. Mer information om hur den nationella strukturen för forskningsdata i Sverige fungerar hittar du här: Forskningsdata i Sverige

Öppen data och EU

Lagring, katalog, repositorium och arkiv - vad är skillnaden?

SND:s nationella katalog för forskningsdata

Beskriv och dela data (SND)

Innehållet på denna sida ska ses som information och inte som en juridisk rekommendation. Kontakta universitetsjuristerna om du har behov av juridisk rådgivning kring forskning och publicering.

Universitetsledningens kansli

Senast uppdaterad: 2023-10-05