"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Domänspecialister

Du som forskare kan kontakta en domänspecialist som är verksam inom ditt specifika forskningsområde för att få stöd i ditt arbete med hantering och tillgängliggörande av forskningsdata.

Domänspecialisterna och forskarna

Domänspecialisternas uppdrag är att länka samman forskare inom specifika forskningsområden med den övergripande nationella och internationella utvecklingen av tjänster och strukturer för hantering och tillgängliggörande av forskningsdata.

Domänspecialistens roll gentemot dig som forskare är att:

  • tillhandahålla utbildning för forskare och forskargrupper i frågor rörande data av relevans för den egna domänen. Detta inkluderar även internt arbete med exempelvis metadatabehov, metadatastandarder eller anpassade datahanteringsplaner för domänen.
  • informera om hur du kan dra nytta av de tjänster som Svensk nationell datatjänst utvecklar inom forskningsdata.
  • arbeta för ökad förståelse för betydelsen av användning och publicering av data med öppen tillgång.

Omvärldsbevakning

Domänspecialisterna har i uppdrag att vara uppdaterade om öppen tillgång till vetenskaplig information (open access/open science). De är särskilt specialiserade på kopplingen mellan öppen tillgång och forskningsdatahantering inom de fält där de själva är verksamma och följer utvecklingen kring forskningsdatahantering inom sina fält.

Utveckling av strukturer för forskningsdatahantering och tillgängliggörande

Domänspecialisterna deltar i arbetet med att utveckla strukturer för hantering och tillgängliggörande av forskningsdata på nationell och internationell nivå. De är bland annat med och utvecklar metadatastandarder, ämnesrelevanta tesaurusar och kontrollerade vokabulär, nya tekniska tjänster, webbtjänster och pedagogiska material.

Identifierar viktigt forskningsmaterial

Utöver att stötta sina kollegor i deras arbete med forskningsdata har domänspecialisterna i uppdrag att identifiera befintligt data och forskningsmaterial av särskilt intresse. Det rör sig om forskningsmaterial som kan vara av stort vetenskapligt, kulturellt eller ekonomiskt värde i framtiden. Målet med att identifiera detta material är att det sedan ska vara möjligt att bevara, dokumentera och kurera det.

Domänspecialister i Umeå

Domänspecialisterna som är verksamma vid Umeå universitet är alla specialiserade på registerforskning, utöver sina respektive ämnesdomäner. De ingår även i universitetets Forskningsdatagrupp. Övriga registerforskare vid universitetet kan även fungera som domänspecialister vid behov av rådgivning.

Utöver domänspecialisterna med anknytning till Umeå universitet finns Ida Taberman i Umeå. Taberman är domänspecialist inom klimat- och miljödata och verksam vid Statens lantbruksuniversitet (SLU).

Kontakter på Umeå universitet

Hitta och kontakta en domänspecialist

Domänspecialisterna är en nationell grupp som organiseras inom ramen för det arbete med forskningsdata som Svensk nationell datatjänst (SND) bedriver. Som forskare kan du kontakta vilken domänspecialist som helst, oavsett vilket lärosäte de tillhör. Kontaktuppgifter och information om respektive domän för alla landets domänspecialister finns på SND:s hemsida. 

SND kontaktpersoner

Domänspecialister vid Umeå universitet

Karina Nilsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 11
Senast uppdaterad: 2019-10-22