"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om DiVA

DiVA är en publikationsdatabas för forskningspublikationer och studentuppsatser, samt ett digitalt arkiv för långsiktig förvaring. Publiceringsdata från DiVA används även som underlag för utvärderingar och statistik.

Obligatoriskt att registrera i DiVA

Universitetets DiVA fungerar som digitalt arkiv och repositorium för vår vetenskapliga output. Du som är verksam vid universitetet kan registrera och göra dina publikationer fritt tillgängliga i DiVA. Det är obligatoriskt att registrera allt som du publicerar under din verksamma tid vid Umeå universitetet, även när det inte är möjligt att bifoga publikationen som fulltext på grund av begränsningar i upphovsrätten.

Spridning och synlighet genom DiVA

DiVA är interoperabelt med flera andra system. DiVA:s API är öppet och det är möjligt att hämta data både automatiskt och manuellt. När du lägger in dina publikationer i DiVA blir de automatiskt sökbara även i andra kanaler vilka hämtar data från DiVA, till exempel Google scholar och SwePub.

Det är genom en utsökning i DiVA som dina publikationer presenteras på din personliga sida på umu.se och i andra publikationslistor på universitetets webb. Författarens Umu-id måste anges för att en publikation ska synas på personens personliga sida. Det är även möjligt att ange ORCID i DiVA.

DiVA-data används även till bibliometriska utvärderingar, visualiseringar och analyser av vetenskaplig output vid universitetet, vilket gör det särskilt viktigt att alla vetenskapliga publikationer finns med där. 

Publikationer i DiVA tilldelas automatiskt en permanent identifikator, ett uniform resource number (URN), som gör det möjligt att länka till din publikation på ett sätt som är hållbart över tid. DiVA räknas även som ett digitalt arkiv för långsiktigt bevarande av publikationer.

Analys och utvärdering

PID för publikationer och data

PID för forskare och författare

Manual: Importera publikationer till DiVA

Manual: Utsökning från DiVA

DiVA och open access

DiVA är en del av initiativet för öppen tillgång till forskningsresultat (open access) som etablerades genom Berlindeklarationen 2003. Umeå universitet stödjer deklarationen via Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Du kan använda DiVA för att parallellpublicera vetenskapliga publikationer open access. När det är möjligt bör en fulltext av den vetenskapliga publikationen bifogas när du registrerar i DiVA.

Open access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

(Rektorsbeslut 2017-09-19)

1. Bakgrund

Umeå universitet verkar för att alla publicerade forskningsresultat skall göras fritt tillgängliga i största möjliga utsträckning. Detta i enlighet med Berlindeklarationen om Open Access som SUHF undertecknat och de krav som Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer ställer.

En utgångspunkt vid formuleringen av föreliggande policy är att den ska vara så klar och tydlig som möjligt, och att det ska vara så enkelt som möjligt för forskare och studenter att följa den.

2. Policy

1. Registrering av forskningspublikationer i DIVA

Umeå universitets forskare ska registrera alla sina forskningspubliceringar i UmU:s publiceringsdatabas DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 220-2745- 06). Rapporter och andra forskningspublikationer som ges ut av Umeå universitet ska också registreras och deponeras i DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 500- 256-03).

2. Open access

Umeå universitets forskare rekommenderas att i möjligaste mån publicera sina forskningsresultat med open access. Om detta inte görs är det värdefullt om en fulltextkopia publiceras öppet tillgänglig i DiVA, så kallad parallellpublicering.

3. Avhandlingar

Avhandlingar som ges ut av Umeå universitet ska registreras i DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 500- 256-03). Avhandlingar ska publiceras elektroniskt i DiVA om inte upphovsrättsliga hinder finns.

4. Examensarbeten

Examensarbeten producerade vid Umeå universitet ska registreras och deponeras i DiVA. De registrerade uppgifterna (författare, titel, sammanfattning, institution m.m.) blir fritt tillgängliga. Där respektive fakultet eller institution rekommenderar fulltextpublicering sker sådan efter upphovsmannens godkännande.

Organisation

Databasen DiVA är ett samarbetsprojekt mellan flera skandinaviska lärosäten. Syftet är att samla, ordna och underlätta spridning av vetenskaplig kommunikation och publikationer.

DiVA drivs genom ett konsortium av medlemmar som gemensamt finansierar och använder systemet. Den centrala organisationen är lokaliserad till Uppsala. Det finns också en central DiVA-databas, som hämtar data från de lokala repositorierna, vilket i sin tur leder att en stor del av Sveriges vetenskapliga produktion finns samlad i en och samma gemensamma databas.

Senast uppdaterad: 2020-05-28