"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Om DiVA

DiVA är en publikationsdatabas för forskningspublikationer och studentuppsatser, samt ett digitalt arkiv för långsiktig förvaring. Publiceringsdata från DiVA används även som underlag för utvärderingar och statistik.

Obligatoriskt att registrera i DiVA

DiVA är ett digitalt arkiv och repositorium för de vetenskapliga publikationer som skrivs vid Umeå universitet. Du som är verksam vid universitetet kan registrera och göra dina publikationer fritt tillgängliga i DiVA. Det är obligatoriskt att registrera allt som du publicerar under din verksamma tid vid Umeå universitetet, även när det inte är möjligt att bifoga publikationen som fulltext på grund av begränsningar i upphovsrätten.

Spridning och synlighet genom DiVA

DiVA är interoperabelt med flera andra system. DiVA:s API är öppet och det är möjligt att hämta data både automatiskt och manuellt. När du lägger in dina publikationer i DiVA blir de automatiskt sökbara även i andra kanaler vilka hämtar data från DiVA, till exempel Google scholar och SwePub.

Det är genom en utsökning i DiVA som dina publikationer presenteras på din personliga sida på umu.se och i andra publikationslistor på universitetets webb. Författarens Umu-id måste anges för att en publikation ska synas på personens personliga sida. Det är även möjligt att ange ORCID i DiVA.

DiVA-data används även till bibliometriska utvärderingar, visualiseringar och analyser av vetenskaplig output vid universitetet, vilket gör det särskilt viktigt att alla vetenskapliga publikationer finns med där. 

Publikationer i DiVA tilldelas automatiskt en permanent identifikator, ett uniform resource number (URN), som gör det möjligt att länka till din publikation på ett sätt som är hållbart över tid. DiVA räknas även som ett digitalt arkiv för långsiktigt bevarande av publikationer.

Analys och utvärdering

PID för publikationer och data

PID för forskare och författare

Manual: Importera publikationer till DiVA

Manual: Utsökning från DiVA

DiVA och öppen tillgång

DiVA är en del av initiativet för öppen tillgång till forskningsresultat  som etablerades genom Berlindeklarationen 2003. Umeå universitet stödjer deklarationen via Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Du kan använda DiVA för att parallellpublicera vetenskapliga publikationer öppet tillgängliga. När det är möjligt bör en fulltext av den vetenskapliga publikationen bifogas när du registrerar i DiVA.

Umeå universitets policy för vetenskaplig publicering

DiVA organiseras genom ett nationellt konsortium

DiVA drivs genom ett konsortium bestående av ett femtiotal svenska lärosäten med ledning från Uppsala universitetsbibliotek. Syftet med konsortiet är att samla, ordna och underlätta spridning av vetenskaplig kommunikation och publikationer.

Varje konsortiemedlem har en lokal instans av DiVA men det finns också en central DiVA portal, som hämtar data från de lokala repositorierna. Detta innebär att en stor del av Sveriges vetenskapliga produktion finns samlad i en och samma databas.

Läs mer om DiVA och DiVA-konsortiet

Senast uppdaterad: 2024-05-17