"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

MJS Publishing

Forskare som är verksamma vid någon organisation som deltar i Bibsamkonsortiet kan publicera artiklar utan avgift i tidskrifter från MJS. Forskningsfinansiärerna står för kostnaden.

De fyra forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har beslutat att under 2024 och 2025 gemensamt finansiera publicering hos förlag som enbart ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Det innebär att du som forskare vid Umeå universitet kan publicera artiklar i MJS tidskrifter utan att behöva betala en publiceringsavgift (APC, article processing charge). Samma villkor gäller för alla forskare som är kopplade till en organisation i Bibsamkonsortiet.

Lista över deltagande organisationer i Bibsamkonsortiet

Avtalsvillkor för dig som hör till Umeå universitet

  • Du ska vara korresponderande författare, det vill säga den person som sköter kontakten med förlaget.
  • Din affiliering till Umeå universitet måste framgå i den publicerade artikeln.
  • Du måste använda din e-postadress som slutar på @umu.se för att din tillhörighet till Umeå universitet ska kunna verifieras.
  • Avtalet omfattar alla artikeltyper.
  • Avtalet omfattar artiklar med "acceptance date" 2024.
  • Din artikel kommer att publiceras under en CC BY-licens.

Bra att veta om publiceringsprocessen

  • När du som korresponderande författare skickar in ditt manus ska du ange att du tillhör Umeå universitet som ingår i Bibsamkonsortiet.
  • Kontakta aktuell tidskriftsredaktion om du har frågor kring dina möjligheter att publicera inom avtalet.
Senast uppdaterad: 2024-05-30