"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Oct/Nov 2021

 • Sunday, 31 October 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 01 November 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Tuesday, 02 November 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Wednesday, 03 November 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Thursday, 04 November 2021
  08:15 to 09:45

  Psykets Arkitektur för Interaktion och Design, 7,5 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Patrik Hansson
  Content: Kursens första del kommer att bedrivas online, med en blandning av inspelade föreläsningar med tillhörande frågestund och träffar i Zoom. Projektarbetet med tillhörande handledning/redovisning sker på Campus
  10:15 to 11:00

  Psykets Arkitektur för Interaktion och Design, 7,5 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Ulrich Olofsson
  Content: Perception
 • Friday, 05 November 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Saturday, 06 November 2021

  Nothing is scheduled today.

Week 45 Sunday, 31 October 2021
Monday, 01 November 2021
Tuesday, 02 November 2021
Wednesday, 03 November 2021
Thursday, 04 November 2021
08:15 to 09:45

Psykets Arkitektur för Interaktion och Design, 7,5 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Patrik Hansson
Content: Kursens första del kommer att bedrivas online, med en blandning av inspelade föreläsningar med tillhörande frågestund och träffar i Zoom. Projektarbetet med tillhörande handledning/redovisning sker på Campus
10:15 to 11:00

Psykets Arkitektur för Interaktion och Design, 7,5 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Ulrich Olofsson
Content: Perception
Friday, 05 November 2021
Saturday, 06 November 2021