Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

November 2020

 • Sunday, 15 November 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 16 November 2020
  08:00 to 10:00

  Läs- och skrivutveckling, 3 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Michael Gruber
  Content: Introduktion till Teorier och modeller om läs- och skrivutveckling via Zoom
  10:00 to 12:00

  Läs- och skrivutveckling, 3 hp

  Event type Lecture, Group work Room, location Zoom
  Teacher: Michael Gruber
  Content: Teorier och modeller om läs- och skrivutveckling via Zoom
  13:00 to 17:00

  Läs- och skrivutveckling, 3 hp

  Event type Group work, Independent study Room, location Zoom
  Content: Gruppvisa förberedelser inför de individuella redovisningarna av Teorier och modeller om läs- och skrivutveckling
 • Tuesday, 17 November 2020
  08:00 to 17:00

  Läs- och skrivutveckling, 3 hp

  Event type Group work, Independent study Room, location Zoom
  Content: Gruppvisa förberedelser inför de individuella redovisningarna av Teorier och modeller om läs- och skrivutveckling
 • Wednesday, 18 November 2020
  08:15 to 10:30

  Läs- och skrivutveckling, 3 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Maria Levlin
  Content: Grundläggande kognitiva och lingvistiska processer av betydelse för läsning samt Hur läs- och skrivundervisning bedrivs i grundskolan
  10:30 to 12:00

  Läs- och skrivutveckling, 3 hp

  Event type Lecture Room, location Canvas
  Teacher: Maria Levlin
  Content: Inspelad föreläsning på Canvas om Grundläggande kognitiva och lingvistiska processer av betydelse för läsning samt Hur läs- och skrivundervisning bedrivs i grundskolan
  13:00 to 15:00

  Läs- och skrivutveckling, 3 hp

  Event type Group work Room, location Zoom
  Teacher: Maria Levlin
  Content: Grupparbete om Grundläggande kognitiva och lingvistiska processer av betydelse för läsning samt Hur läs- och skrivundervisning bedrivs i grundskolan
 • Thursday, 19 November 2020
  08:00 to 17:00

  Läs- och skrivutveckling, 3 hp

  Event type Group work, Independent study Room, location Zoom
  Content: Gruppvisa förberedelser inför individuella redovningar av Grundläggande kognitiva och lingvistiska processer av betydelse för läsning samt Hur läs- och skrivundervisning bedrivs i grundskolan
 • Friday, 20 November 2020
  08:00 to 12:00

  Läs- och skrivutveckling, 3 hp

  Event type Group work, Independent study Room, location Zoom
  Content: Gruppvisa förberdelser av individuella redovisningar av Grundläggande kognitiva och lingvistiska processer av betydelse för läsning samt Hur läs- och skrivundervisning bedrivs i grundskolan
  13:00 to 17:00

  Läs- och skrivutveckling, 3 hp

  Event type Mandatory, Presentation, Examination Room, location Zoom
  Teacher: Maria Levlin
  Content: Individuell redovisning av Grundläggande kognitiva och lingvistiska processer av betydelse för läsning samt Hur läs- och skrivundervisning bedrivs i grundskolan
 • Saturday, 21 November 2020

  Nothing is scheduled today.

Week 47 Sunday, 15 November 2020
Monday, 16 November 2020
08:00 to 10:00

Läs- och skrivutveckling, 3 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Michael Gruber
Content: Introduktion till Teorier och modeller om läs- och skrivutveckling via Zoom
10:00 to 12:00

Läs- och skrivutveckling, 3 hp

Event type Lecture, Group work Room, location Zoom
Teacher: Michael Gruber
Content: Teorier och modeller om läs- och skrivutveckling via Zoom
13:00 to 17:00

Läs- och skrivutveckling, 3 hp

Event type Group work, Independent study Room, location Zoom
Content: Gruppvisa förberedelser inför de individuella redovisningarna av Teorier och modeller om läs- och skrivutveckling
Tuesday, 17 November 2020
08:00 to 17:00

Läs- och skrivutveckling, 3 hp

Event type Group work, Independent study Room, location Zoom
Content: Gruppvisa förberedelser inför de individuella redovisningarna av Teorier och modeller om läs- och skrivutveckling
Wednesday, 18 November 2020
08:15 to 10:30

Läs- och skrivutveckling, 3 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Maria Levlin
Content: Grundläggande kognitiva och lingvistiska processer av betydelse för läsning samt Hur läs- och skrivundervisning bedrivs i grundskolan
10:30 to 12:00

Läs- och skrivutveckling, 3 hp

Event type Lecture Room, location Canvas
Teacher: Maria Levlin
Content: Inspelad föreläsning på Canvas om Grundläggande kognitiva och lingvistiska processer av betydelse för läsning samt Hur läs- och skrivundervisning bedrivs i grundskolan
13:00 to 15:00

Läs- och skrivutveckling, 3 hp

Event type Group work Room, location Zoom
Teacher: Maria Levlin
Content: Grupparbete om Grundläggande kognitiva och lingvistiska processer av betydelse för läsning samt Hur läs- och skrivundervisning bedrivs i grundskolan
Thursday, 19 November 2020
08:00 to 17:00

Läs- och skrivutveckling, 3 hp

Event type Group work, Independent study Room, location Zoom
Content: Gruppvisa förberedelser inför individuella redovningar av Grundläggande kognitiva och lingvistiska processer av betydelse för läsning samt Hur läs- och skrivundervisning bedrivs i grundskolan
Friday, 20 November 2020
08:00 to 12:00

Läs- och skrivutveckling, 3 hp

Event type Group work, Independent study Room, location Zoom
Content: Gruppvisa förberdelser av individuella redovisningar av Grundläggande kognitiva och lingvistiska processer av betydelse för läsning samt Hur läs- och skrivundervisning bedrivs i grundskolan
13:00 to 17:00

Läs- och skrivutveckling, 3 hp

Event type Mandatory, Presentation, Examination Room, location Zoom
Teacher: Maria Levlin
Content: Individuell redovisning av Grundläggande kognitiva och lingvistiska processer av betydelse för läsning samt Hur läs- och skrivundervisning bedrivs i grundskolan
Saturday, 21 November 2020