"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

March 2020

 • Sunday, 22 March 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 23 March 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Tuesday, 24 March 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Wednesday, 25 March 2020
  13:00 to 15:00

  Quantitative approaches in scientific methods for the Masters Programme in Sports Psychology, 6 hp

  Event type Preparation Room, location Cambro
  Content: Ladda hem och installera ZOOM till din dator: Windows: https://manual.its.umu.se/ladda-hem-och-installera-zoom-for-windows/ Mac OS: https://manual.its.umu.se/ladda-hem-och-installera-zoom-pa-mac-os/?doing_wp_cron=1584450221.0499060153961181640625
  15:00 to 17:00

  Quantitative approaches in scientific methods for the Masters Programme in Sports Psychology, 6 hp

  Event type Preparation Room, location Cambro
  Content: Ladda hem och installera SPSS till din dator: https://umeauniversity-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/erga0003_ad_umu_se/Em4l2rfun6JEopof_SLWV2AB_AEy_frhqfW75pyERA_3-A?e=ujWh4O Användaruppgifter har skickats via separat meddelande.
 • Thursday, 26 March 2020
  10:00 to 12:00

  Quantitative approaches in scientific methods for the Masters Programme in Sports Psychology, 6 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Lotta Strömsten
  Content: Kursintroduktion via ZOOM Anslut via denna länk: https://umu.zoom.us/j/936742111 (eller länk längst till höger här i schemat). För att kunna delta måste du ladda hem ZOOM (se Cambro - Kursinformation eller förberedelser 25/3 ovan i schemat.)
  13:00 to 14:00

  Quantitative approaches in scientific methods for the Masters Programme in Sports Psychology, 6 hp

  Event type Preparation Room, location Cambro
  Content: Eget arbete - se videoföreläsning om Psykometri
  14:00 to 15:00

  Quantitative approaches in scientific methods for the Masters Programme in Sports Psychology, 6 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Andreas Stenling
  Content: Psykometri - frågestund med Andreas via ZOOM (helklass) Anslut via denna länk: https://umu.zoom.us/j/694685625
 • Friday, 27 March 2020
  08:00 to 12:00

  Quantitative approaches in scientific methods for the Masters Programme in Sports Psychology, 6 hp

  Event type Laboratory session Room, location Cambro
  Content: LABB (A) + B: intro-/repetitionslabbar (gruppvis via Cambro) För att kunna delta i labbarna behöver ni innan ha installerat SPSS på era datorer. Info om hur ni går tillväga ges vid kursstart.
  13:00 to 15:00

  Quantitative approaches in scientific methods for the Masters Programme in Sports Psychology, 6 hp

  Event type Laboratory session Room, location Cambro
  Content: LABB C: Psykometriska analysmetoder med SPSS (Gruppvis via Cambro)
  15:00 to 17:00

  Quantitative approaches in scientific methods for the Masters Programme in Sports Psychology, 6 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Andreas Stenling
  Content: Psykometriska analysmetoder med SPSS - Frågestund med Andreas via ZOOM (kl. 15-16 grupp 1-6, kl. 16-17 grupp 7-12) Anslut via denna länk: https://umu.zoom.us/j/970196988
 • Saturday, 28 March 2020

  Nothing is scheduled today.

Week 13 Sunday, 22 March 2020
Monday, 23 March 2020
Tuesday, 24 March 2020
Wednesday, 25 March 2020
13:00 to 15:00

Quantitative approaches in scientific methods for the Masters Programme in Sports Psychology, 6 hp

Event type Preparation Room, location Cambro
Content: Ladda hem och installera ZOOM till din dator: Windows: https://manual.its.umu.se/ladda-hem-och-installera-zoom-for-windows/ Mac OS: https://manual.its.umu.se/ladda-hem-och-installera-zoom-pa-mac-os/?doing_wp_cron=1584450221.0499060153961181640625
15:00 to 17:00

Quantitative approaches in scientific methods for the Masters Programme in Sports Psychology, 6 hp

Event type Preparation Room, location Cambro
Content: Ladda hem och installera SPSS till din dator: https://umeauniversity-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/erga0003_ad_umu_se/Em4l2rfun6JEopof_SLWV2AB_AEy_frhqfW75pyERA_3-A?e=ujWh4O Användaruppgifter har skickats via separat meddelande.
Thursday, 26 March 2020
10:00 to 12:00

Quantitative approaches in scientific methods for the Masters Programme in Sports Psychology, 6 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Lotta Strömsten
Content: Kursintroduktion via ZOOM Anslut via denna länk: https://umu.zoom.us/j/936742111 (eller länk längst till höger här i schemat). För att kunna delta måste du ladda hem ZOOM (se Cambro - Kursinformation eller förberedelser 25/3 ovan i schemat.)
13:00 to 14:00

Quantitative approaches in scientific methods for the Masters Programme in Sports Psychology, 6 hp

Event type Preparation Room, location Cambro
Content: Eget arbete - se videoföreläsning om Psykometri
14:00 to 15:00

Quantitative approaches in scientific methods for the Masters Programme in Sports Psychology, 6 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Andreas Stenling
Content: Psykometri - frågestund med Andreas via ZOOM (helklass) Anslut via denna länk: https://umu.zoom.us/j/694685625
Friday, 27 March 2020
08:00 to 12:00

Quantitative approaches in scientific methods for the Masters Programme in Sports Psychology, 6 hp

Event type Laboratory session Room, location Cambro
Content: LABB (A) + B: intro-/repetitionslabbar (gruppvis via Cambro) För att kunna delta i labbarna behöver ni innan ha installerat SPSS på era datorer. Info om hur ni går tillväga ges vid kursstart.
13:00 to 15:00

Quantitative approaches in scientific methods for the Masters Programme in Sports Psychology, 6 hp

Event type Laboratory session Room, location Cambro
Content: LABB C: Psykometriska analysmetoder med SPSS (Gruppvis via Cambro)
15:00 to 17:00

Quantitative approaches in scientific methods for the Masters Programme in Sports Psychology, 6 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Andreas Stenling
Content: Psykometriska analysmetoder med SPSS - Frågestund med Andreas via ZOOM (kl. 15-16 grupp 1-6, kl. 16-17 grupp 7-12) Anslut via denna länk: https://umu.zoom.us/j/970196988
Saturday, 28 March 2020