"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

September 2024

 • Sunday, 01 September 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 02 September 2024
  08:00 to 09:00

  Ämnesövergripande

  Event type Mandatory, Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Martin Fahlström, Ulrika Ottander, Anna-Carin Wihlbäck, Hugo Lövheim, Björn Bäckström, Lisbeth Slunga Järvholm, Eva Henje, Thorbjörn Lundberg, Anna Chmielewska
  Content: Introduktion - genomgång av kursens förväntade studieresultat
  09:15 to 09:30

  Pediatrik

  Event type Lecture, Egen tid att se
  Content: Inspelad föreläsning: Barnens rätt
  09:30 to 09:50

  Pediatrik

  Event type Lecture, Question time Room, location Zoom
  Content: Frågestund: Barnens rätt Annika Paulsson
  10:00 to 10:45

  Ob/Gyn

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Ulrika Ottander
  Content: Gynekologisk undersökningsteknik och lilla bäckenets anatomi.
  11:00 to 11:15

  Pediatrik

  Event type Lecture, Egen tid att se
  Content: Inspelad föreläsning: Samhällets stöd till barnfamiljer
  11:15 to 12:00

  Pediatrik

  Event type Lecture, Workshop Room, location Zoom
  Content: Workshop: Samhällets stöd till barnfamiljer. Annika Paulsson Läs igenom Fallen och Översikt lagar innan (https://www.canvas.umu.se/courses/12273/pages/film-samhallets-stod-till-barnfamiljer). Ha dator (för föreläsningen) och mobil till mentimeter-röstning.
  16:15 to 17:00

  Pediatrik

  Event type Independent study
  Content: Förberedelser Barn-HLR
 • Tuesday, 03 September 2024
  08:15 to 09:00

  Ob/Gyn

  Event type Lecture Room, location SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Anna-Carin Wihlbäck
  Content: Förlossning, det normala och det avvikande (samma som inspelad föreläsning, dock inkl frågestund) Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
  09:15 to 10:00

  Ob/Gyn

  Event type Lecture Room, location SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Anna-Carin Wihlbäck
  Content: Förlossning, det normala och det avvikande (samma som inspelad föreläsning, dock inkl frågestund) Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
  10:15 to 11:00

  Ob/Gyn

  Event type Lecture Room, location SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Anna-Carin Wihlbäck
  Content: Förlossning, det normala och det avvikande forts Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
  11:15 to 12:00

  Ob/Gyn

  Event type Lecture Room, location SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Marie-Therese Vinnars
  Content: Hypertoni under graviditet (samma som inspelad föreläsning) Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
 • Wednesday, 04 September 2024
  08:15 to 09:00

  Pediatrik

  Event type Lecture Room, location SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Staffan Berglund
  Content: Barnnefrologi Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
  09:15 to 10:00

  Pediatrik

  Event type Lecture Room, location SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Anna Chmielewska
  Content: Akut pediatrik Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
  10:15 to 11:00

  Pediatrik

  Event type Lecture Room, location SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Anna Chmielewska
  Content: Akut pediatrik, forts Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
  11:15 to 12:00

  Pediatrik

  Event type Lecture Room, location SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Anna Chmielewska
  Content: Akut pediatrik, forts Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
 • Thursday, 05 September 2024
  08:15 to 09:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Introduktion & Dödsfallshandläggning
  09:15 to 10:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Dödsfallshandläggning forts & Dödstecken
  10:15 to 11:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Dödstecken forts
  11:15 to 12:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anders Rietz
  Content: Fyndplats­undersökning
  13:00 to 13:45

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Drogrelaterad död
  14:00 to 15:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Kvävning. Info om examination
  15:00 to 17:00

  Rättsmedicin

  Event type Independent study
  Content: Självstudier inför Rättsmedicin Seminarium
 • Friday, 06 September 2024
  08:15 to 09:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Trubbigt våld
  09:15 to 10:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Trubbigt våld och skottskador
  10:15 to 11:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Skottskador forts
  11:15 to 12:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Skarpt våld
  13:00 to 13:45

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anders Eriksson
  Content: Internationell rättsmedicin
  14:00 to 15:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anders Eriksson
  Content: Internationell rättsmedicin, forts
  15:00 to 17:00

  Rättsmedicin

  Event type Independent study
  Content: Självstudier inför Rättsmedicin Seminarium
 • Saturday, 07 September 2024

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 01 September 2024
Monday, 02 September 2024
08:00 to 09:00

Ämnesövergripande

Event type Mandatory, Introduction Room, location Zoom
Teacher: Martin Fahlström, Ulrika Ottander, Anna-Carin Wihlbäck, Hugo Lövheim, Björn Bäckström, Lisbeth Slunga Järvholm, Eva Henje, Thorbjörn Lundberg, Anna Chmielewska
Content: Introduktion - genomgång av kursens förväntade studieresultat
09:15 to 09:30

Pediatrik

Event type Lecture, Egen tid att se
Content: Inspelad föreläsning: Barnens rätt
09:30 to 09:50

Pediatrik

Event type Lecture, Question time Room, location Zoom
Content: Frågestund: Barnens rätt Annika Paulsson
10:00 to 10:45

Ob/Gyn

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Ulrika Ottander
Content: Gynekologisk undersökningsteknik och lilla bäckenets anatomi.
11:00 to 11:15

Pediatrik

Event type Lecture, Egen tid att se
Content: Inspelad föreläsning: Samhällets stöd till barnfamiljer
11:15 to 12:00

Pediatrik

Event type Lecture, Workshop Room, location Zoom
Content: Workshop: Samhällets stöd till barnfamiljer. Annika Paulsson Läs igenom Fallen och Översikt lagar innan (https://www.canvas.umu.se/courses/12273/pages/film-samhallets-stod-till-barnfamiljer). Ha dator (för föreläsningen) och mobil till mentimeter-röstning.
16:15 to 17:00

Pediatrik

Event type Independent study
Content: Förberedelser Barn-HLR
Tuesday, 03 September 2024
08:15 to 09:00

Ob/Gyn

Event type Lecture Room, location SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Anna-Carin Wihlbäck
Content: Förlossning, det normala och det avvikande (samma som inspelad föreläsning, dock inkl frågestund) Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
09:15 to 10:00

Ob/Gyn

Event type Lecture Room, location SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Anna-Carin Wihlbäck
Content: Förlossning, det normala och det avvikande (samma som inspelad föreläsning, dock inkl frågestund) Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
10:15 to 11:00

Ob/Gyn

Event type Lecture Room, location SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Anna-Carin Wihlbäck
Content: Förlossning, det normala och det avvikande forts Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
11:15 to 12:00

Ob/Gyn

Event type Lecture Room, location SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Marie-Therese Vinnars
Content: Hypertoni under graviditet (samma som inspelad föreläsning) Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
Wednesday, 04 September 2024
08:15 to 09:00

Pediatrik

Event type Lecture Room, location SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Staffan Berglund
Content: Barnnefrologi Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
09:15 to 10:00

Pediatrik

Event type Lecture Room, location SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Anna Chmielewska
Content: Akut pediatrik Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
10:15 to 11:00

Pediatrik

Event type Lecture Room, location SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Anna Chmielewska
Content: Akut pediatrik, forts Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
11:15 to 12:00

Pediatrik

Event type Lecture Room, location SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Anna Chmielewska
Content: Akut pediatrik, forts Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
Thursday, 05 September 2024
08:15 to 09:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Introduktion & Dödsfallshandläggning
09:15 to 10:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Dödsfallshandläggning forts & Dödstecken
10:15 to 11:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Dödstecken forts
11:15 to 12:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anders Rietz
Content: Fyndplats­undersökning
13:00 to 13:45

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Drogrelaterad död
14:00 to 15:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Kvävning. Info om examination
15:00 to 17:00

Rättsmedicin

Event type Independent study
Content: Självstudier inför Rättsmedicin Seminarium
Friday, 06 September 2024
08:15 to 09:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Trubbigt våld
09:15 to 10:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Trubbigt våld och skottskador
10:15 to 11:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Skottskador forts
11:15 to 12:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Skarpt våld
13:00 to 13:45

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anders Eriksson
Content: Internationell rättsmedicin
14:00 to 15:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anders Eriksson
Content: Internationell rättsmedicin, forts
15:00 to 17:00

Rättsmedicin

Event type Independent study
Content: Självstudier inför Rättsmedicin Seminarium
Saturday, 07 September 2024