"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Oct/Nov 2021

 • Sunday, 31 October 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 01 November 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Tuesday, 02 November 2021
  09:00 to 10:00

  Biomekanik och motorisk kontroll inom idrott och träning, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location NAT.D.250
  Teacher: Johan Asplund
  Content: Kursintroduktion
  10:00 to 12:00

  Biomekanik och motorisk kontroll inom idrott och träning, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location NAT.D.250
  Teacher: Tobias Stenlund
  Content: Biomekanik Om ledbelastning, påbyggnad från tidigare kurs
  13:00 to 15:00

  Biomekanik och motorisk kontroll inom idrott och träning, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location NAT.D.250
  Teacher: Tobias Stenlund
  Content: Biomekanik Fortsatt föreläsning samt arbete med biomekanisk uppgift (ges ut under lektionen)
 • Wednesday, 03 November 2021
  09:00 to 12:00

  Biomekanik och motorisk kontroll inom idrott och träning, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location NAT.D.250
  Teacher: Tobias Stenlund
  Content: Biomekanik Styrkekurvor
  13:00 to 15:00

  Biomekanik och motorisk kontroll inom idrott och träning, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location NAT.D.250
  Teacher: Johan Asplund
  Content: Med Antonios Giannopoulos Senskador (påbyggnadsföresläning från tidigare kurs) Föreläsning på Engelska
 • Thursday, 04 November 2021
  09:00 to 12:00

  Biomekanik och motorisk kontroll inom idrott och träning, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location UmU Play
  Teacher: Johan Asplund
  Content: Se förinspelad föreläsning om motorisk kontroll.
  13:00 to 17:00

  Biomekanik och motorisk kontroll inom idrott och träning, 7,5 hp

  Event type Independent study
  Content: Självstudier
 • Friday, 05 November 2021
  09:00 to 12:00

  Biomekanik och motorisk kontroll inom idrott och träning, 7,5 hp

  Event type Laboratory session Room, location NAT.C1.405 - Flexibiliteten
  Teacher: Johan Asplund
  Content: Motorisk kontroll Helklass
 • Saturday, 06 November 2021

  Nothing is scheduled today.

Week 45 Sunday, 31 October 2021
Monday, 01 November 2021
Tuesday, 02 November 2021
09:00 to 10:00

Biomekanik och motorisk kontroll inom idrott och träning, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location NAT.D.250
Teacher: Johan Asplund
Content: Kursintroduktion
10:00 to 12:00

Biomekanik och motorisk kontroll inom idrott och träning, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location NAT.D.250
Teacher: Tobias Stenlund
Content: Biomekanik Om ledbelastning, påbyggnad från tidigare kurs
13:00 to 15:00

Biomekanik och motorisk kontroll inom idrott och träning, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location NAT.D.250
Teacher: Tobias Stenlund
Content: Biomekanik Fortsatt föreläsning samt arbete med biomekanisk uppgift (ges ut under lektionen)
Wednesday, 03 November 2021
09:00 to 12:00

Biomekanik och motorisk kontroll inom idrott och träning, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location NAT.D.250
Teacher: Tobias Stenlund
Content: Biomekanik Styrkekurvor
13:00 to 15:00

Biomekanik och motorisk kontroll inom idrott och träning, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location NAT.D.250
Teacher: Johan Asplund
Content: Med Antonios Giannopoulos Senskador (påbyggnadsföresläning från tidigare kurs) Föreläsning på Engelska
Thursday, 04 November 2021
09:00 to 12:00

Biomekanik och motorisk kontroll inom idrott och träning, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location UmU Play
Teacher: Johan Asplund
Content: Se förinspelad föreläsning om motorisk kontroll.
13:00 to 17:00

Biomekanik och motorisk kontroll inom idrott och träning, 7,5 hp

Event type Independent study
Content: Självstudier
Friday, 05 November 2021
09:00 to 12:00

Biomekanik och motorisk kontroll inom idrott och träning, 7,5 hp

Event type Laboratory session Room, location NAT.C1.405 - Flexibiliteten
Teacher: Johan Asplund
Content: Motorisk kontroll Helklass
Saturday, 06 November 2021