"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

September 2020

 • Sunday, 06 September 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 07 September 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Tuesday, 08 September 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Wednesday, 09 September 2020
  08:30 to 10:30

  Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Nina Lindelöf, Maria Lindström
  Content: Kursintroduktion
  11:00 to 12:00

  Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Therese Kellgren
  Content: Statistik - resurstillfälle 1. Repetition av grundläggande statistik
  13:00 to 15:00

  Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Nina Lindelöf
  Content: Intro forskningsprocessen Tillförlitlighet och viktiga begrepp
 • Thursday, 10 September 2020
  09:00 to 12:00

  Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Therese Kellgren
  Content: Statistik 1a – Statistisk analys Statistisk analys – databearbetning, statitstisk osäkerhet, normalfördelningen, konfidensintervall, hypotesprövning, p-värde, power, parametriska/icke-parametriska test.
  13:00 to 16:00

  Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

  Event type Group work Room, location Zoom
  Teacher: Nina Lindelöf
  Content: Forskningsprocessen
 • Friday, 11 September 2020
  08:30 to 10:30

  Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Therese Kellgren
  Content: Statistik - 1b Hypotesprövning vid jämförelser Hypotesprövning av skillnader mellan och inom grupper (t-test, variansanalys, icke-parametriska alternativ och effektstorlek).
  11:00 to 12:00

  Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Eva-Britt Norberg
  Content: Forskningsetik
  13:00 to 14:00

  Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Ingeborg Nilsson
  Content: Arbetsterapi som vetenskap
  14:15 to 15:15

  Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Nina Lindelöf
  Content: Uppföljning Cambro Genomgång av kommande moment. Avslutning, utvärdering
 • Saturday, 12 September 2020

  Nothing is scheduled today.

Week 37 Sunday, 06 September 2020
Monday, 07 September 2020
Tuesday, 08 September 2020
Wednesday, 09 September 2020
08:30 to 10:30

Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Nina Lindelöf, Maria Lindström
Content: Kursintroduktion
11:00 to 12:00

Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Therese Kellgren
Content: Statistik - resurstillfälle 1. Repetition av grundläggande statistik
13:00 to 15:00

Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Nina Lindelöf
Content: Intro forskningsprocessen Tillförlitlighet och viktiga begrepp
Thursday, 10 September 2020
09:00 to 12:00

Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Therese Kellgren
Content: Statistik 1a – Statistisk analys Statistisk analys – databearbetning, statitstisk osäkerhet, normalfördelningen, konfidensintervall, hypotesprövning, p-värde, power, parametriska/icke-parametriska test.
13:00 to 16:00

Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

Event type Group work Room, location Zoom
Teacher: Nina Lindelöf
Content: Forskningsprocessen
Friday, 11 September 2020
08:30 to 10:30

Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Therese Kellgren
Content: Statistik - 1b Hypotesprövning vid jämförelser Hypotesprövning av skillnader mellan och inom grupper (t-test, variansanalys, icke-parametriska alternativ och effektstorlek).
11:00 to 12:00

Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Eva-Britt Norberg
Content: Forskningsetik
13:00 to 14:00

Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Ingeborg Nilsson
Content: Arbetsterapi som vetenskap
14:15 to 15:15

Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Nina Lindelöf
Content: Uppföljning Cambro Genomgång av kommande moment. Avslutning, utvärdering
Saturday, 12 September 2020