"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

September 2024

 • Sunday, 01 September 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 02 September 2024
  08:30 to 10:00

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Course introduction
  Teacher: Lena Jutterström, Evelina Eriksson, Helena Rosenskär
  Content: Kursintroduktion/ VFU information helklass via zoom. Kursintroduktion FSR (Förväntade Studie Resultat), ingående gruppuppgifter, examination osv) samt redovisning av resultat från tidigare kursutvärdering. VFU-information för samtliga studenter (Modul 1 i Canvas) • Praxia • VFU-uppgift • AssCE, Omvårdnadsprocessen • Portfolio, VFU-komplementet • Checklista • YHiO • Etiska riktlinjer VFU
  10:00 to 14:00

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Course introduction
  Teacher: Evelina Eriksson
  Content: Spår 1: Kursintroduktion via zoom. Orientering av Modul 2, 3, 4 Gruppindelning (7 grupper) inför ingående kursuppgifter; Psykisk ohälsa och Samtal Arbete i studieteam inför redovisning av temat psykisk ohälsa och samtal. Kom ihåg Psykofarmaka!
  14:00 to 15:00

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Other
  Content: Spår 2: Ni går ut på er VFU Somatisk vård efter kursintroduktionen 2/9. VFU Somatisk vård genomförs vecka 36-39 Ta i god tid kontakt med den enhet där du ska göra din VFU: Psykiatri, HC, Somatisk
  15:00 to 16:00

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Other
  Content: Spår 3: Ni går ut på er VFU Primärvård efter kursintroduktionen 2/9. VFU Primärvård genomförs vecka 36-39 Ta i god tid kontakt med den enhet där du ska göra din VFU: Psykiatri, HC, Somatisk
 • Tuesday, 03 September 2024
  09:00 to 09:30

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Course introduction Room, location Zoom
  Teacher: Evelina Eriksson
  Content: Spår 1: Handledning Psykisk ohälsa
 • Wednesday, 04 September 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Thursday, 05 September 2024
  08:00 to 17:00

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Submission
  Content: Spår 1: Inlämning av material Psykisk ohälsa inför seminariet
 • Friday, 06 September 2024
  08:30 to 15:00

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Seminar, Mandatory Room, location Hörsal NAT.D.300
  Teacher: Evelina Eriksson
  Content: Spår 1: Seminarium Psykisk ohälsa
 • Saturday, 07 September 2024

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 01 September 2024
Monday, 02 September 2024
08:30 to 10:00

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Course introduction
Teacher: Lena Jutterström, Evelina Eriksson, Helena Rosenskär
Content: Kursintroduktion/ VFU information helklass via zoom. Kursintroduktion FSR (Förväntade Studie Resultat), ingående gruppuppgifter, examination osv) samt redovisning av resultat från tidigare kursutvärdering. VFU-information för samtliga studenter (Modul 1 i Canvas) • Praxia • VFU-uppgift • AssCE, Omvårdnadsprocessen • Portfolio, VFU-komplementet • Checklista • YHiO • Etiska riktlinjer VFU
10:00 to 14:00

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Course introduction
Teacher: Evelina Eriksson
Content: Spår 1: Kursintroduktion via zoom. Orientering av Modul 2, 3, 4 Gruppindelning (7 grupper) inför ingående kursuppgifter; Psykisk ohälsa och Samtal Arbete i studieteam inför redovisning av temat psykisk ohälsa och samtal. Kom ihåg Psykofarmaka!
14:00 to 15:00

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Other
Content: Spår 2: Ni går ut på er VFU Somatisk vård efter kursintroduktionen 2/9. VFU Somatisk vård genomförs vecka 36-39 Ta i god tid kontakt med den enhet där du ska göra din VFU: Psykiatri, HC, Somatisk
15:00 to 16:00

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Other
Content: Spår 3: Ni går ut på er VFU Primärvård efter kursintroduktionen 2/9. VFU Primärvård genomförs vecka 36-39 Ta i god tid kontakt med den enhet där du ska göra din VFU: Psykiatri, HC, Somatisk
Tuesday, 03 September 2024
09:00 to 09:30

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Course introduction Room, location Zoom
Teacher: Evelina Eriksson
Content: Spår 1: Handledning Psykisk ohälsa
Wednesday, 04 September 2024
Thursday, 05 September 2024
08:00 to 17:00

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Submission
Content: Spår 1: Inlämning av material Psykisk ohälsa inför seminariet
Friday, 06 September 2024
08:30 to 15:00

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Seminar, Mandatory Room, location Hörsal NAT.D.300
Teacher: Evelina Eriksson
Content: Spår 1: Seminarium Psykisk ohälsa
Saturday, 07 September 2024