"False"
Skip to content

Students who have not changed their password since 7 May cannot log in to the student web. This is due to security measures following the cyber attack on 2 May. Read about how to change your password.

printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2022

 • Sunday, 28 August 2022

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 29 August 2022
  08:30 to 10:00

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Roll-call, Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Birgitta Persson, Evelina Eriksson
  Content: Upprop, självreg i Canvas, kursintro, VFU-info. Spår 1 Psykiatriteori, Spår 2 VFU somatisk vård, Spår 3 VFU primärvård
  10:30 to 14:30

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Birgitta Persson
  Content: Spår 1. Intro psykiatri Skellefteå och Örnsköldsvik gemensamt. Gruppindelning Arbete i studieteam inför redovisning av Psykisk ohälsa och Samtal. Kom ihåg Psykofarmaka.
 • Tuesday, 30 August 2022
  13:00 to 13:30

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Resurstid Room, location Zoom
  Teacher: Helena Rosenskär
  Content: Möjlighet till resurstid för frågor. Arbete i studieteam inför redovisning av temat Psykisk ohälsa
 • Wednesday, 31 August 2022
  08:00 to 17:00

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Group work
  Content: Arbete i studieteam inför redovisning av temat Psykisk ohälsa
 • Thursday, 01 September 2022
  11:00 to 12:00

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Submission
  Content: 12.00 senaste tid för inlämning av "skriftligt material" Psykisk ohälsa inför seminariet.
 • Friday, 02 September 2022
  08:00 to 08:30

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Seminar Room, location Zoom
  Teacher: Birgitta Persson
  Content: Seminarium, start kl 08.30 - 14.00 "Psykisk ohälsa", Spår 1
  08:30 to 09:00

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Seminar Room, location Zoom
  Teacher: Birgitta Persson
  Content: Grupp 1. Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser (såsom Intellektuell funktionsnedsättning (IF) ADHD, autismspektrumsyndrom) relaterat till psykisk ohälsa
  09:00 to 09:30

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Seminar Room, location Zoom
  Teacher: Birgitta Persson
  Content: Grupp 2. Schizofrenispektrum syndrom, andra psykoser samt katatoni (DSM-5)
  09:30 to 10:00

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Seminar Room, location Zoom
  Teacher: Birgitta Persson
  Content: Grupp 3. Bipolära och relaterade syndrom (DSM-5) samt Depressiva syndrom (DSM-5)
  10:30 to 11:00

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Seminar Room, location Zoom
  Teacher: Birgitta Persson
  Content: Grupp 4. Ångestsyndrom, Tvångssyndrom (OCD) och Trauma- och stressrelaterade syndrom
  11:00 to 11:30

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Seminar Room, location Zoom
  Teacher: Birgitta Persson
  Content: Grupp 5. Ätstörningar (DSM-5)
  12:30 to 13:00

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Seminar Room, location Zoom
  Teacher: Birgitta Persson
  Content: Grupp 6. Substansrelaterade syndrom samt beroendesyndrom (DSM-5)
  13:00 to 13:30

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Seminar Room, location Zoom
  Teacher: Birgitta Persson
  Content: Grupp 7. Personlighetssyndrom (Personlighetsstörningar) (DSM-5)
  13:30 to 14:00

  Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

  Event type Seminar Room, location Zoom
  Teacher: Birgitta Persson
  Content: Sammanfattning och reflektion
 • Saturday, 03 September 2022

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 28 August 2022
Monday, 29 August 2022
08:30 to 10:00

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Roll-call, Introduction Room, location Zoom
Teacher: Birgitta Persson, Evelina Eriksson
Content: Upprop, självreg i Canvas, kursintro, VFU-info. Spår 1 Psykiatriteori, Spår 2 VFU somatisk vård, Spår 3 VFU primärvård
10:30 to 14:30

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Birgitta Persson
Content: Spår 1. Intro psykiatri Skellefteå och Örnsköldsvik gemensamt. Gruppindelning Arbete i studieteam inför redovisning av Psykisk ohälsa och Samtal. Kom ihåg Psykofarmaka.
Tuesday, 30 August 2022
13:00 to 13:30

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Resurstid Room, location Zoom
Teacher: Helena Rosenskär
Content: Möjlighet till resurstid för frågor. Arbete i studieteam inför redovisning av temat Psykisk ohälsa
Wednesday, 31 August 2022
08:00 to 17:00

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Group work
Content: Arbete i studieteam inför redovisning av temat Psykisk ohälsa
Thursday, 01 September 2022
11:00 to 12:00

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Submission
Content: 12.00 senaste tid för inlämning av "skriftligt material" Psykisk ohälsa inför seminariet.
Friday, 02 September 2022
08:00 to 08:30

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Seminar Room, location Zoom
Teacher: Birgitta Persson
Content: Seminarium, start kl 08.30 - 14.00 "Psykisk ohälsa", Spår 1
08:30 to 09:00

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Seminar Room, location Zoom
Teacher: Birgitta Persson
Content: Grupp 1. Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser (såsom Intellektuell funktionsnedsättning (IF) ADHD, autismspektrumsyndrom) relaterat till psykisk ohälsa
09:00 to 09:30

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Seminar Room, location Zoom
Teacher: Birgitta Persson
Content: Grupp 2. Schizofrenispektrum syndrom, andra psykoser samt katatoni (DSM-5)
09:30 to 10:00

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Seminar Room, location Zoom
Teacher: Birgitta Persson
Content: Grupp 3. Bipolära och relaterade syndrom (DSM-5) samt Depressiva syndrom (DSM-5)
10:30 to 11:00

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Seminar Room, location Zoom
Teacher: Birgitta Persson
Content: Grupp 4. Ångestsyndrom, Tvångssyndrom (OCD) och Trauma- och stressrelaterade syndrom
11:00 to 11:30

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Seminar Room, location Zoom
Teacher: Birgitta Persson
Content: Grupp 5. Ätstörningar (DSM-5)
12:30 to 13:00

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Seminar Room, location Zoom
Teacher: Birgitta Persson
Content: Grupp 6. Substansrelaterade syndrom samt beroendesyndrom (DSM-5)
13:00 to 13:30

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Seminar Room, location Zoom
Teacher: Birgitta Persson
Content: Grupp 7. Personlighetssyndrom (Personlighetsstörningar) (DSM-5)
13:30 to 14:00

Omvårdnad i olika livsfaser del II, 22,5 hp

Event type Seminar Room, location Zoom
Teacher: Birgitta Persson
Content: Sammanfattning och reflektion
Saturday, 03 September 2022