"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Nov/Dec 2021

 • Sunday, 28 November 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 29 November 2021
  08:00 to 16:00

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Examination Room, location BIO.D.244
  Content: Slutseminarium
  08:00 to 16:00

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Examination Room, location BIO.D.252
  Content: Slutseminarium
  08:00 to 17:00

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Roll-call Room, location Canvas
  Content: Ange ditt kursdeltagande i kurssajten.
 • Tuesday, 30 November 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Wednesday, 01 December 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Thursday, 02 December 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Friday, 03 December 2021
  09:00 to 09:45

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Course introduction Room, location Zoom
  Teacher: Ann Jacobsson
  Content: Kursinfo: FSR, Gruppuppg, obl moment, examinationer , frågor
  10:00 to 12:00

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Tom Uppstu
  Content: Prehospital sjukvårdsledning, sortering, prioritering, skadediagnostik. Zoomkod: Tomsrum
  13:00 to 14:00

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Maria Härgestam
  Content: Introduktion teamträning
  14:30 to 15:30

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Lecture
  Content: Katastrofberedskap på sjukhus och i primärvården (Region Västerbotten) (katastrofplaner, organisationsfrågor, som rör larm, beredskap på lokal och regional nivå, omhändertagande på sjukvårdsinrättning) Andrea Kickiner och Karoline Helmersson
 • Saturday, 04 December 2021

  Nothing is scheduled today.

Week 49 Sunday, 28 November 2021
Monday, 29 November 2021
08:00 to 16:00

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Examination Room, location BIO.D.244
Content: Slutseminarium
08:00 to 16:00

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Examination Room, location BIO.D.252
Content: Slutseminarium
08:00 to 17:00

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Roll-call Room, location Canvas
Content: Ange ditt kursdeltagande i kurssajten.
Tuesday, 30 November 2021
Wednesday, 01 December 2021
Thursday, 02 December 2021
Friday, 03 December 2021
09:00 to 09:45

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Course introduction Room, location Zoom
Teacher: Ann Jacobsson
Content: Kursinfo: FSR, Gruppuppg, obl moment, examinationer , frågor
10:00 to 12:00

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Tom Uppstu
Content: Prehospital sjukvårdsledning, sortering, prioritering, skadediagnostik. Zoomkod: Tomsrum
13:00 to 14:00

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Maria Härgestam
Content: Introduktion teamträning
14:30 to 15:30

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Lecture
Content: Katastrofberedskap på sjukhus och i primärvården (Region Västerbotten) (katastrofplaner, organisationsfrågor, som rör larm, beredskap på lokal och regional nivå, omhändertagande på sjukvårdsinrättning) Andrea Kickiner och Karoline Helmersson
Saturday, 04 December 2021