"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2020

 • Sunday, 19 January 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 20 January 2020
  13:00 to 15:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Mandatory, Roll-call Room, location VvAulan
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Information och upprop i Vårdvetarhuset!
 • Tuesday, 21 January 2020
  09:00 to 12:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Independent studies
  Content: Gå igenom (klicka dig runt) Moodle. Om något känns otydligt kan du förbereda frågor inför kursintroduktionen kl. 13.00. Finn även igen i vilken basgrupp (1-10) du ingår i samt tiden för biblioteksbesöket på torsdag den 22/1.
  13:00 to 15:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Mandatory, Course introduction Room, location VvAulan
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Kursintroduktion och basgruppsindelning Introduktion pedagogisk grundsyn.
  14:30 to 16:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Group work Room, location VvA102
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Arbete i basgrupper - lär känna din basgrupp
  14:30 to 16:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Group work Room, location VvA103
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Arbete i basgrupper - lär känna din basgrupp
  14:30 to 16:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Group work Room, location VvA106
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Arbete i basgrupper - lär känna din basgrupp
  14:30 to 16:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Group work Room, location VvA202
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Arbete i basgrupper - lär känna din basgrupp
  14:30 to 16:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Group work Room, location VvA205
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Arbete i basgrupper - lär känna din basgrupp
  14:30 to 16:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Group work Room, location VvA206
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Arbete i basgrupper - lär känna din basgrupp
  14:30 to 16:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Group work Room, location VvA303
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Arbete i basgrupper - lär känna din basgrupp
  14:30 to 16:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Group work Room, location VvA301
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Arbete i basgrupper - lär känna din basgrupp
  14:30 to 16:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Group work Room, location VvA302
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Arbete i basgrupper - lär känna din basgrupp
  14:30 to 16:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Group work Room, location VvA203
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Arbete i basgrupper - lär känna din basgrupp
 • Wednesday, 22 January 2020
  09:00 to 12:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Independent studies
  Content: Sjuksköterskeprofessionen och omvårdnad Se uppgiftsbeskrivning i Uppgiftsboken
  13:00 to 14:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Lecture
  Content: Biblioteksbesök basgr 1,2,3 Medicinska biblioteket
  14:00 to 15:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Lecture
  Content: Biblioteksbesök basgr 4,5,6 Medicinska biblioteket
  15:00 to 16:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Lecture
  Content: Biblioteksbesök basgr 7, 8, 9,10 Medicinska biblioteket
 • Thursday, 23 January 2020
  13:00 to 15:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Group work Room, location VvA102
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Arbete i basgrupper
  13:00 to 15:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Group work Room, location VvA103
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Arbete i basgrupper
  13:00 to 15:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Group work Room, location VvA106
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Arbete i basgrupper
  13:00 to 15:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Group work Room, location VvA202
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Arbete i basgrupper
  13:00 to 15:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Group work Room, location VvA205
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Arbete i basgrupper
  13:00 to 15:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Group work Room, location VvA206
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Arbete i basgrupper
  13:00 to 15:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Group work Room, location VvA302
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Arbete i basgrupper
  13:00 to 15:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Group work Room, location VvA203
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Arbete i basgrupper
  13:00 to 15:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Group work Room, location VvA301
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Arbete i basgrupper
  13:00 to 15:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Group work Room, location VvA303
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Arbete i basgrupper
 • Friday, 24 January 2020
  08:30 to 09:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Supervision Room, location VvAulan
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
  Content: Handledningstid kopplat till kursen och området sjuksköterskans profession och omvårdnad.
  09:00 to 10:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Supervision Room, location VvAulan
  Teacher: Ulrika Fallbjörk
 • Saturday, 25 January 2020

  Nothing is scheduled today.

Week 4 Sunday, 19 January 2020
Monday, 20 January 2020
13:00 to 15:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Mandatory, Roll-call Room, location VvAulan
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Information och upprop i Vårdvetarhuset!
Tuesday, 21 January 2020
09:00 to 12:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Independent studies
Content: Gå igenom (klicka dig runt) Moodle. Om något känns otydligt kan du förbereda frågor inför kursintroduktionen kl. 13.00. Finn även igen i vilken basgrupp (1-10) du ingår i samt tiden för biblioteksbesöket på torsdag den 22/1.
13:00 to 15:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Mandatory, Course introduction Room, location VvAulan
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Kursintroduktion och basgruppsindelning Introduktion pedagogisk grundsyn.
14:30 to 16:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Group work Room, location VvA102
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Arbete i basgrupper - lär känna din basgrupp
14:30 to 16:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Group work Room, location VvA103
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Arbete i basgrupper - lär känna din basgrupp
14:30 to 16:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Group work Room, location VvA106
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Arbete i basgrupper - lär känna din basgrupp
14:30 to 16:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Group work Room, location VvA202
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Arbete i basgrupper - lär känna din basgrupp
14:30 to 16:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Group work Room, location VvA205
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Arbete i basgrupper - lär känna din basgrupp
14:30 to 16:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Group work Room, location VvA206
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Arbete i basgrupper - lär känna din basgrupp
14:30 to 16:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Group work Room, location VvA303
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Arbete i basgrupper - lär känna din basgrupp
14:30 to 16:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Group work Room, location VvA301
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Arbete i basgrupper - lär känna din basgrupp
14:30 to 16:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Group work Room, location VvA302
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Arbete i basgrupper - lär känna din basgrupp
14:30 to 16:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Group work Room, location VvA203
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Arbete i basgrupper - lär känna din basgrupp
Wednesday, 22 January 2020
09:00 to 12:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Independent studies
Content: Sjuksköterskeprofessionen och omvårdnad Se uppgiftsbeskrivning i Uppgiftsboken
13:00 to 14:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Lecture
Content: Biblioteksbesök basgr 1,2,3 Medicinska biblioteket
14:00 to 15:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Lecture
Content: Biblioteksbesök basgr 4,5,6 Medicinska biblioteket
15:00 to 16:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Lecture
Content: Biblioteksbesök basgr 7, 8, 9,10 Medicinska biblioteket
Thursday, 23 January 2020
13:00 to 15:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Group work Room, location VvA102
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Arbete i basgrupper
13:00 to 15:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Group work Room, location VvA103
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Arbete i basgrupper
13:00 to 15:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Group work Room, location VvA106
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Arbete i basgrupper
13:00 to 15:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Group work Room, location VvA202
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Arbete i basgrupper
13:00 to 15:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Group work Room, location VvA205
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Arbete i basgrupper
13:00 to 15:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Group work Room, location VvA206
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Arbete i basgrupper
13:00 to 15:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Group work Room, location VvA302
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Arbete i basgrupper
13:00 to 15:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Group work Room, location VvA203
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Arbete i basgrupper
13:00 to 15:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Group work Room, location VvA301
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Arbete i basgrupper
13:00 to 15:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Group work Room, location VvA303
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Arbete i basgrupper
Friday, 24 January 2020
08:30 to 09:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Supervision Room, location VvAulan
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Content: Handledningstid kopplat till kursen och området sjuksköterskans profession och omvårdnad.
09:00 to 10:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Supervision Room, location VvAulan
Teacher: Ulrika Fallbjörk
Saturday, 25 January 2020