"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2023

 • Sunday, 27 August 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 28 August 2023
  09:00 to 16:00

  Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp

  Event type Course begins Room, location NAT.D.350
  Teacher: Maria Lindahl
  Content: 9-11 Kursintroduktion med registrering 12-16 Föreläsning - samverkan med vårdnadshavare (Maria Lindahl)
 • Tuesday, 29 August 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Wednesday, 30 August 2023
  09:00 to 12:00

  Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp

  Event type Seminar Room, location NAT.C1.317
  Teacher: Maria Lindahl
  Content: *Litteraturseminarium kring inskolning/introduktion Gr.1
  09:00 to 12:00

  Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp

  Event type Seminar Room, location NAT.C1.319
  Teacher: Maria Lindahl
  Content: *Litteraturseminarium kring inskolning/introduktion Gr.2
  09:00 to 12:00

  Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp

  Event type Seminar Room, location NAT.C1.321
  Teacher: Maria Lindahl
  Content: *Litteraturseminarium kring inskolning/introduktion Gr. 3
  09:00 to 12:00

  Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp

  Event type Seminar Room, location NAT.C1.327
  Teacher: Maria Lindahl
  Content: *Litteraturseminarium kring inskolning/introduktion Gr.4
  09:00 to 12:00

  Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp

  Event type Seminar Room, location NAT.C1.329
  NAT.C1.331
  Teacher: Maria Lindahl
  Content: *Litteraturseminarium kring inskolning/introduktion Gr.5 - Nat.C1.329 Gr. 6 - Nat. C1.331
 • Thursday, 31 August 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Friday, 01 September 2023
  09:00 to 12:00

  Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp

  Event type Lecture Room, location NAT.D.340
  Teacher: Maria Lindahl
  Content: Föreläsning - utvecklingssamtal (Carina Hjelmér)
  13:00 to 15:00

  Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp

  Event type Workshop Room, location NAT.C1.327
  NAT.C1.329
  NAT.C1.331
  NAT.C1.317
  NAT.C1.319
  NAT.C1.321
  Teacher: Maria Lindahl
  Content: *Rollspel - utvecklingssamtal Gr.1 - Nat.C1.317 Gr. 2 - Nat.C1.319 Gr. 3 - Nat.C1.321 Gr.4 - Nat.C1.327 Gr. 5 - Nat.C1.329 Gr.6 - Nat.C1.331
  14:00 to 15:00

  Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp

  Event type Presentation Room, location NAT.A2.326
  Teacher: Maria Lindahl
  Content: Återsamling och redovisning av lärdomar utifrån rollspel
 • Saturday, 02 September 2023

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 27 August 2023
Monday, 28 August 2023
09:00 to 16:00

Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp

Event type Course begins Room, location NAT.D.350
Teacher: Maria Lindahl
Content: 9-11 Kursintroduktion med registrering 12-16 Föreläsning - samverkan med vårdnadshavare (Maria Lindahl)
Tuesday, 29 August 2023
Wednesday, 30 August 2023
09:00 to 12:00

Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp

Event type Seminar Room, location NAT.C1.317
Teacher: Maria Lindahl
Content: *Litteraturseminarium kring inskolning/introduktion Gr.1
09:00 to 12:00

Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp

Event type Seminar Room, location NAT.C1.319
Teacher: Maria Lindahl
Content: *Litteraturseminarium kring inskolning/introduktion Gr.2
09:00 to 12:00

Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp

Event type Seminar Room, location NAT.C1.321
Teacher: Maria Lindahl
Content: *Litteraturseminarium kring inskolning/introduktion Gr. 3
09:00 to 12:00

Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp

Event type Seminar Room, location NAT.C1.327
Teacher: Maria Lindahl
Content: *Litteraturseminarium kring inskolning/introduktion Gr.4
09:00 to 12:00

Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp

Event type Seminar Room, location NAT.C1.329, NAT.C1.331
Teacher: Maria Lindahl
Content: *Litteraturseminarium kring inskolning/introduktion Gr.5 - Nat.C1.329 Gr. 6 - Nat. C1.331
Thursday, 31 August 2023
Friday, 01 September 2023
09:00 to 12:00

Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp

Event type Lecture Room, location NAT.D.340
Teacher: Maria Lindahl
Content: Föreläsning - utvecklingssamtal (Carina Hjelmér)
13:00 to 15:00

Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp

Event type Workshop Room, location NAT.C1.327, NAT.C1.329, NAT.C1.331, NAT.C1.317, NAT.C1.319, NAT.C1.321
Teacher: Maria Lindahl
Content: *Rollspel - utvecklingssamtal Gr.1 - Nat.C1.317 Gr. 2 - Nat.C1.319 Gr. 3 - Nat.C1.321 Gr.4 - Nat.C1.327 Gr. 5 - Nat.C1.329 Gr.6 - Nat.C1.331
14:00 to 15:00

Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp

Event type Presentation Room, location NAT.A2.326
Teacher: Maria Lindahl
Content: Återsamling och redovisning av lärdomar utifrån rollspel
Saturday, 02 September 2023