"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

March 2023

 • Sunday, 19 March 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 20 March 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Tuesday, 21 March 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Wednesday, 22 March 2023
  09:00 to 10:00

  Vetenskapliga metoder i geografi, 7,5 hp

  Event type Introduction Room, location KBG201
  Teacher: Ulla Carlsson-Graner
  Content: Kursintroduktion Vetenskapliga metoder i geografi
 • Thursday, 23 March 2023
  10:00 to 12:00

  Vetenskapliga metoder i geografi, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location KBE301-Lilla hörsalen
  Teacher: Micael Jonsson
  Content: Vetenskaplighet och statistik. Varför använder vi statistik? Stickprovsmetodik, urvalsförfaranden, deskriptiv statistik. (inledningen på Gradin 2002)
  13:00 to 15:00

  Vetenskapliga metoder i geografi, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location KBE301-Lilla hörsalen
  Teacher: Micael Jonsson
  Content: Vetenskaplighet och statistik. Deskriptiv statistik. Centralmått, spridningsmått, SE och konfidensintervall
 • Friday, 24 March 2023
  10:00 to 12:00

  Vetenskapliga metoder i geografi, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location KBE301-Lilla hörsalen
  Teacher: Micael Jonsson
  Content: Deskriptiv statistik, fortsättning. Signifikansanalys, hypotesprövning
 • Saturday, 25 March 2023

  Nothing is scheduled today.

Week 13 Sunday, 19 March 2023
Monday, 20 March 2023
Tuesday, 21 March 2023
Wednesday, 22 March 2023
09:00 to 10:00

Vetenskapliga metoder i geografi, 7,5 hp

Event type Introduction Room, location KBG201
Teacher: Ulla Carlsson-Graner
Content: Kursintroduktion Vetenskapliga metoder i geografi
Thursday, 23 March 2023
10:00 to 12:00

Vetenskapliga metoder i geografi, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location KBE301-Lilla hörsalen
Teacher: Micael Jonsson
Content: Vetenskaplighet och statistik. Varför använder vi statistik? Stickprovsmetodik, urvalsförfaranden, deskriptiv statistik. (inledningen på Gradin 2002)
13:00 to 15:00

Vetenskapliga metoder i geografi, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location KBE301-Lilla hörsalen
Teacher: Micael Jonsson
Content: Vetenskaplighet och statistik. Deskriptiv statistik. Centralmått, spridningsmått, SE och konfidensintervall
Friday, 24 March 2023
10:00 to 12:00

Vetenskapliga metoder i geografi, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location KBE301-Lilla hörsalen
Teacher: Micael Jonsson
Content: Deskriptiv statistik, fortsättning. Signifikansanalys, hypotesprövning
Saturday, 25 March 2023