"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Schema

Välj vilka kurser och grupper du vill visa i ditt schema

december 2020

 • måndag, 14 december 2020
  09:30 till 10:15

  Framtida mobilitet, 7,5 hp

  Eventtyp Möte Lokal, plats Microsoft Teams
  Lärare: Demian Horst
  Innehåll: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdiMzc3OTItMzU4Yy00Mzk3LTk0M2UtMDJjYjIyYzMyMGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4ba6f9-f531-4f32-9467-398f19e69de4%22%2c%22Oid%22%3a%227d9fc67d-3097-49de-8d73-576e4c69576b%22%7d
  10:45 till 12:00

  Framtida mobilitet, 7,5 hp

  Eventtyp Möte
  Innehåll: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdiMzc3OTItMzU4Yy00Mzk3LTk0M2UtMDJjYjIyYzMyMGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4ba6f9-f531-4f32-9467-398f19e69de4%22%2c%22Oid%22%3a%227d9fc67d-3097-49de-8d73-576e4c69576b%22%7d
  13:00 till 16:00

  Framtida mobilitet, 7,5 hp

  Eventtyp Eget arbete
 • tisdag, 15 december 2020
  09:00 till 12:00

  Framtida mobilitet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning
  Lärare: Brendon Clark
  Innehåll: Meeting ID: 625 5444 1464 Passcode: uiduid
  14:00 till 17:00

  Framtida mobilitet, 7,5 hp

  Eventtyp Handledning
  Innehåll: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzgyMDFhZjMtNTEwNy00ZjlhLWE0ZTQtOWYyNTEwNDdjN2Vh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4ba6f9-f531-4f32-9467-398f19e69de4%22%2c%22Oid%22%3a%227d9fc67d-3097-49de-8d73-576e4c69576b%22%7d
 • onsdag, 16 december 2020
  09:00 till 10:30

  Framtida mobilitet, 7,5 hp

  Eventtyp Eget arbete
  10:30 till 12:00

  Framtida mobilitet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning
  Lärare: Niklas Andersson
  Innehåll: L2: Niklas Andersso
 • torsdag, 17 december 2020
  09:00 till 11:00

  Framtida mobilitet, 7,5 hp

  Eventtyp Eget arbete
  11:00 till 12:00

  Framtida mobilitet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning
  Lärare: Monica Lindh-Karlsson
  Innehåll: L3: Monica Lindh Karlsson
  13:00 till 16:00

  Framtida mobilitet, 7,5 hp

  Eventtyp Eget arbete
 • fredag, 18 december 2020
  09:00 till 12:00

  Framtida mobilitet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning
  Lärare: Heather Wiltse
  Innehåll: L4: 'Framing' w. Heather Wiltse
  13:00 till 16:00

  Framtida mobilitet, 7,5 hp

  Eventtyp Eget arbete
 • lördag, 19 december 2020

  Inget är schemalagt idag.

 • söndag, 20 december 2020

  Inget är schemalagt idag.

Vecka 51 måndag, 14 december 2020
09:30 till 10:15

Framtida mobilitet, 7,5 hp

Eventtyp Möte Lokal, plats Microsoft Teams
Lärare: Demian Horst
Innehåll: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdiMzc3OTItMzU4Yy00Mzk3LTk0M2UtMDJjYjIyYzMyMGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4ba6f9-f531-4f32-9467-398f19e69de4%22%2c%22Oid%22%3a%227d9fc67d-3097-49de-8d73-576e4c69576b%22%7d
10:45 till 12:00

Framtida mobilitet, 7,5 hp

Eventtyp Möte
Innehåll: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdiMzc3OTItMzU4Yy00Mzk3LTk0M2UtMDJjYjIyYzMyMGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4ba6f9-f531-4f32-9467-398f19e69de4%22%2c%22Oid%22%3a%227d9fc67d-3097-49de-8d73-576e4c69576b%22%7d
13:00 till 16:00

Framtida mobilitet, 7,5 hp

Eventtyp Eget arbete
tisdag, 15 december 2020
09:00 till 12:00

Framtida mobilitet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning
Lärare: Brendon Clark
Innehåll: Meeting ID: 625 5444 1464 Passcode: uiduid
14:00 till 17:00

Framtida mobilitet, 7,5 hp

Eventtyp Handledning
Innehåll: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzgyMDFhZjMtNTEwNy00ZjlhLWE0ZTQtOWYyNTEwNDdjN2Vh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4ba6f9-f531-4f32-9467-398f19e69de4%22%2c%22Oid%22%3a%227d9fc67d-3097-49de-8d73-576e4c69576b%22%7d
onsdag, 16 december 2020
09:00 till 10:30

Framtida mobilitet, 7,5 hp

Eventtyp Eget arbete
10:30 till 12:00

Framtida mobilitet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning
Lärare: Niklas Andersson
Innehåll: L2: Niklas Andersso
torsdag, 17 december 2020
09:00 till 11:00

Framtida mobilitet, 7,5 hp

Eventtyp Eget arbete
11:00 till 12:00

Framtida mobilitet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning
Lärare: Monica Lindh-Karlsson
Innehåll: L3: Monica Lindh Karlsson
13:00 till 16:00

Framtida mobilitet, 7,5 hp

Eventtyp Eget arbete
fredag, 18 december 2020
09:00 till 12:00

Framtida mobilitet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning
Lärare: Heather Wiltse
Innehåll: L4: 'Framing' w. Heather Wiltse
13:00 till 16:00

Framtida mobilitet, 7,5 hp

Eventtyp Eget arbete
lördag, 19 december 2020
söndag, 20 december 2020