"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå samt Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning
Diarienummer: FS 1.1-639-21
Giltig: 2021-06-01 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-05-04
Ersätter dokument: Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå FS 1.1-953-18 samt kostnader för studenter vid Umeå universitet – regler och riktlinjer Dnr: 500-781-13.