"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Schema

Välj vilka kurser och grupper du vill visa i ditt schema

aug/sep 2021

 • måndag, 30 augusti 2021
  13:00 till 14:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Introduktion Lokal, plats Zoom
  Lärare: Gudrun Svedberg, Tomas Lilja, Erica Isberg
  Innehåll: Programintroduktion: Välkommen samt info från Programrådet, programvägledning (LH) och representant från UMPE.
  14:15 till 15:15

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Infopass Lokal, plats Zoom
  Lärare: Krister Lindwall
  Innehåll: Information om Canvas
  15:30 till 16:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Infopass Lokal, plats Zoom
  Lärare: Erica Isberg
  Innehåll: Övrig information, avslutning
 • tisdag, 31 augusti 2021
  08:15 till 09:45

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Introduktion Lokal, plats Zoom
  Lärare: Carola Wiklund-Hörnqvist, Åsa Löfqvist, Anna-Maria Johansson, Malin Ekesryd Nordström, Elin Jälmbrant, Erica Isberg, Anna Westin
  Innehåll: Kursintroduktion: ex. presentation av kursens uppgifter
  10:00 till 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom, Canvas
  Lärare: Mikaela Nyroos
  Innehåll: Del 1) Inspelad föreläsning (canvas): ”Vetenskapsteori och speciell pedagogik” Del 2) Zoom
  12:45 till 13:40

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Canvas
  Lärare: Åsa Löfqvist
  Innehåll: Föreläsning: Skolans styrning
  13:45 till 14:15

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Frågestund Lokal, plats Zoom
  Lärare: Åsa Löfqvist
  Innehåll: Diskussion och frågor, Skolans styrning
  14:30 till 16:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Margareta Bonnedahl
  Innehåll: Föreläsning: Akademiskt skrivande (Studieverkstaden, UB)
 • onsdag, 01 september 2021
  08:30 till 10:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Canvas
  Lärare: Eva Silfver
  Innehåll: Inspelad föreläsning: ”Från då till nu: Specialpedagogik som vetenskaplig disciplin” (hist. och samh. styrning av specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska professioner)
  10:30 till 11:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Canvas
  Lärare: Erica Isberg
  Innehåll: Del 1) Inspelad föreläsning (canvas): ”Specialpedagogiska perspektiv och begrepp
  11:00 till 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Erica Isberg
  Innehåll: Del 2) Forts. föreläsning + frågor. Zoom
  13:00 till 14:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Carola Wiklund-Hörnqvist
  Innehåll: Föreläsning: ”Kognitiv utveckling med fokus på högre kognitiva funktioner”
  14:45 till 16:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Canvas
  Lärare: Anna-Maria Johansson
  Innehåll: Inspelad föreläsning: ”Socioemotionell utveckling”
  16:30 till 17:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Anna-Maria Johansson
  Innehåll: Forts. föreläsning, frågestund
 • torsdag, 02 september 2021
  08:30 till 10:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Maria Levlin
  Innehåll: Föreläsning: Förskolebarns och skolbarns språkutveckling
  10:30 till 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Elin Jälmbrant
  Innehåll: Föreläsning: Språkets roll i kunskapsutveckling och lärande.
  13:00 till 15:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Helen Hed
  Innehåll: Föreläsning: Så här söker man efter vetenskapliga tidskrifter (UB, universitetsbibliotek)
  15:00 till 16:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Grupparbete Lokal, plats Zoom
  Innehåll: Basgruppsträff - Första träff inom varje basgrupp, presentation, planering etc
 • fredag, 03 september 2021
  08:15 till 10:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Självstudier Lokal, plats Valfri plats
  Innehåll: Självstudier: Specialpedagogiska perspektiv
  10:30 till 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Grupparbete Lokal, plats Zoom
  Innehåll: Basgruppdisk, förberedelser av gruppövning
  13:00 till 14:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Grupparbete Lokal, plats Zoom
  Lärare: Åsa Löfqvist, Erica Isberg
  Innehåll: Gruppövning: Specialpedagogiska perspektiv
  14:30 till 15:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Frågestund Lokal, plats Zoom
  Lärare: Erica Isberg
  Innehåll: Återsamling, reflektion, frågestund
 • lördag, 04 september 2021

  Inget är schemalagt idag.

 • söndag, 05 september 2021

  Inget är schemalagt idag.

Vecka 35 måndag, 30 augusti 2021
13:00 till 14:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Introduktion Lokal, plats Zoom
Lärare: Gudrun Svedberg, Tomas Lilja, Erica Isberg
Innehåll: Programintroduktion: Välkommen samt info från Programrådet, programvägledning (LH) och representant från UMPE.
14:15 till 15:15

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Infopass Lokal, plats Zoom
Lärare: Krister Lindwall
Innehåll: Information om Canvas
15:30 till 16:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Infopass Lokal, plats Zoom
Lärare: Erica Isberg
Innehåll: Övrig information, avslutning
tisdag, 31 augusti 2021
08:15 till 09:45

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Introduktion Lokal, plats Zoom
Lärare: Carola Wiklund-Hörnqvist, Åsa Löfqvist, Anna-Maria Johansson, Malin Ekesryd Nordström, Elin Jälmbrant, Erica Isberg, Anna Westin
Innehåll: Kursintroduktion: ex. presentation av kursens uppgifter
10:00 till 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom, Canvas
Lärare: Mikaela Nyroos
Innehåll: Del 1) Inspelad föreläsning (canvas): ”Vetenskapsteori och speciell pedagogik” Del 2) Zoom
12:45 till 13:40

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Canvas
Lärare: Åsa Löfqvist
Innehåll: Föreläsning: Skolans styrning
13:45 till 14:15

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Frågestund Lokal, plats Zoom
Lärare: Åsa Löfqvist
Innehåll: Diskussion och frågor, Skolans styrning
14:30 till 16:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Margareta Bonnedahl
Innehåll: Föreläsning: Akademiskt skrivande (Studieverkstaden, UB)
onsdag, 01 september 2021
08:30 till 10:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Canvas
Lärare: Eva Silfver
Innehåll: Inspelad föreläsning: ”Från då till nu: Specialpedagogik som vetenskaplig disciplin” (hist. och samh. styrning av specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska professioner)
10:30 till 11:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Canvas
Lärare: Erica Isberg
Innehåll: Del 1) Inspelad föreläsning (canvas): ”Specialpedagogiska perspektiv och begrepp
11:00 till 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Erica Isberg
Innehåll: Del 2) Forts. föreläsning + frågor. Zoom
13:00 till 14:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Carola Wiklund-Hörnqvist
Innehåll: Föreläsning: ”Kognitiv utveckling med fokus på högre kognitiva funktioner”
14:45 till 16:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Canvas
Lärare: Anna-Maria Johansson
Innehåll: Inspelad föreläsning: ”Socioemotionell utveckling”
16:30 till 17:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Anna-Maria Johansson
Innehåll: Forts. föreläsning, frågestund
torsdag, 02 september 2021
08:30 till 10:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Maria Levlin
Innehåll: Föreläsning: Förskolebarns och skolbarns språkutveckling
10:30 till 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Elin Jälmbrant
Innehåll: Föreläsning: Språkets roll i kunskapsutveckling och lärande.
13:00 till 15:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Helen Hed
Innehåll: Föreläsning: Så här söker man efter vetenskapliga tidskrifter (UB, universitetsbibliotek)
15:00 till 16:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Grupparbete Lokal, plats Zoom
Innehåll: Basgruppsträff - Första träff inom varje basgrupp, presentation, planering etc
fredag, 03 september 2021
08:15 till 10:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Självstudier Lokal, plats Valfri plats
Innehåll: Självstudier: Specialpedagogiska perspektiv
10:30 till 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Grupparbete Lokal, plats Zoom
Innehåll: Basgruppdisk, förberedelser av gruppövning
13:00 till 14:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Grupparbete Lokal, plats Zoom
Lärare: Åsa Löfqvist, Erica Isberg
Innehåll: Gruppövning: Specialpedagogiska perspektiv
14:30 till 15:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Frågestund Lokal, plats Zoom
Lärare: Erica Isberg
Innehåll: Återsamling, reflektion, frågestund
lördag, 04 september 2021
söndag, 05 september 2021