"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Studieuppehåll, parallelläsning och studieavbrott

Om du vill antas till mer än 45 högskolepoäng måste du ansöka om parallelläsning. Om du vill göra ett uppehåll i dina studier ansöker du om ett studieuppehåll. Om du vill avbryta dina studier helt anmäler du ett studieavbrott.

Parallelläsning

Ansök om parallelläsning

Om du vill antas till mer än 45 högskolepoäng per termin, i ordinarie urval, vid Umeå universitet ska du ansöka om parallelläsning. Parallelläsning gäller de nationella antagningsomgångarna för höst- och vårterminen.

För att kunna få en ansökan om parallelläsning beviljad ska du hittills ha klarat minst 60 högskolepoäng. Du ska endast ha utbildningar vid Umeå universitet i din anmälan på Antagning.se och kurserna på parallelläsningsblanketten måste överensstämma. Det gäller såväl innehåll som prioriteringsordning. 

Blankett - Ansökan om parallelläsning

Ladda upp blanketten, senast sista kompletteringsdag, efter att du har gjort din anmälan på Antagning.se.

Studieuppehåll eller studieavbrott

Ansök om studieuppehåll

Du som är antagen till utbildning och vill göra ett uppehåll i studierna kan ansöka om studieuppehåll. Du ska ha särskilda skäl för att ha möjlighet att få ett studieuppehåll beviljat. Därför är det viktigt att du anger dina skäl när du ansöker.

Ett beviljat studieuppehåll innebär att du är garanterad en plats på utbildningen för en viss termin, om du anmäler i tid att du vill återuppta studierna.

Blankett - Ansökan om studieuppehåll

Lämna ansökan till din institution eller den som ansvarar för kursen eller programmet.

Regler om studieuppehåll hittar du i regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå, som finns i Regelverket vid Umeå universitet.

Anmäl studieavbrott

Om du är registrerad på en kurs eller ett program och vill avbryta dina studier, kan du anmäla ett studieavbrott.

Genom att anmäla studieavbrott avbryter du dina studier på den aktuella kursen eller programmet. Då är du inte garanterad en plats om du skulle vilja återuppta dina studier på just den utbildningen vid ett senare tillfälle. Genom att anmäla studieavbrott kan du också ge en annan person möjlighet att erbjudas en plats på kursen eller programmet.

Studieavbrott om du läser en fristående kurs

Om du vill avbryta studierna efter att kursen startat gör du det i Ladok. Logga in med ditt Umu-id.

Du kan också välja att fylla i nedanstående blankett och lämna den till aktuell institution.

Blankett - Anmälan om studieavbrott

Studieavbrott om du läser inom ett program

Gäller ditt studieavbrott för en kurs inom ett program eller för hela programmet använder du den här blanketten.

Blankett - Anmälan om studieavbrott

 

Lämna anmälan om studieavbrott till din institution eller som ansvarar för kursen eller programmet.

Regler om studieavbrott hittar du i regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå, som finns i Regelverket vid Umeå universitet .

Senast uppdaterad: 2023-09-28