"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digital salstentamen med Inspera

Inspera Assessment är Umeå universitets tjänst för genomförande av digital salstentamen. Här kan du läsa mer om vilka förberedelser du behöver göra innan du genomför en digital salstentamen.

Lärare skapar tentamensfrågor i Inspera med tillhörande digitala resurser, exempelvis webbsidor, ljudfiler eller PDF-filer, och du som student besvarar frågorna med hjälp av en dator med en säker webbläsare på examinationsdagen. I bedömningen hanteras självrättande och manuellt bedömda svar, skriven eller verbal återkoppling på inlämningen.

Hur går en digital salstentamen till?

En digital salstentamen i Inspera skrivs på egen dator eller på en i förväg bokad lånedator. Du loggar in i Inspera med Umu-id och öppnar tentamenstillfället. Då öppnas en säker webbläsare som låser datorn till att enbart visa tentamensinnehållet. Frågorna besvaras och efter inlämning låses den säkra webbläsaren upp. När tentamen är bedömd publiceras resultat, återkoppling och betyg i Inspera.

Anmälan till en digital salstentamen

Du måste alltid anmäla dig till en tentamen. För att du ska kunna anmäla dig till tentamen måste du vara registrerad på kursen och anmälningsperioden vara öppen. Du kan själv avanmäla dig under anmälningsperioden. Du ska anmäla dig senast tio arbetsdagar före ett aktuellt provtillfälle, eller enligt institutionens anvisningar, för att delta i en digital salstentamen. Tentamensanmälan sker via studentwebben där du får en notering längst upp på sidan om vilket datum du senast ska anmäla dig.

Läs mer om anmälan till tentamen via studentwebben här.

Förberedelser för digital salstentamen med egen dator

För att genomföra en digital salstentamen på egen dator krävs att det trådlösa nätverket Eduroam är konfigurerat samt att den säkra webbläsaren Safe Exam Browser är installerad. För att kontrollera att din dator fungerar innan tentamenstillfället finns det möjlighet att genomföra en demotentamen.

Guide: Genomförande av demotentamen

Manual för att konfigurera Eduroam


Ladda ner Safe Exam Browser

Boka lånedator

Om du saknar egen dator eller upptäcker vid genomförandet av demotentamen att Inspera inte fungerar så finns det möjlighet att boka en lånedator. Detta görs genom att kontakta kurssamordnaren eller studieadministratören.

Checklista inför digital salstentamen

Det är viktigt att komma väl förberedd till en digital salstentamen och nedan ser du vad du behöver förbereda och ta med till tentamenstillfället.

Digital salstentamen med egen dator

  • Egen dator och laddare
  • Eduroam konfigurerat
  • Safe Exam Browser installerad
  • Inloggningsuppgifter för Umu-id
  • Giltig fotolegitimation
  • Eventuella tillåtna hjälpmedel

Digital salstentamen med förhandsbokad lånedator

  • Boka lånedator
  • Inloggningsuppgifter för Umu-id
  • Giltig fotolegitimation
  • Eventuella tillåtna hjälpmedel

Inställningar vid tentamen

En digital salstentamen i Inspera genomförs i säker webbläsare. Vid tentamenstillfället finns ett antal inställningar tillgängliga för dig som student. 

Inställningar vid en digital tentamen

Ta del av resultat

När tentamen är bedömd och resultatet är publicerat finns det tillgängligt i Inspera. Logga in i Inspera med ditt Umu-id och ta del av ditt resultat genom att öppna den bedömda tentamen under ”Arkiv”.

Guide: Ta del av tentamensresultat i Inspera

Stöd och support

Kontakta Servicedesk (IT-support) för tekniska problem eller frågor kopplat till användandet av Inspera innan tentamenstillfället. Om tekniska problem uppstår under pågående tentamen så hjälper personal från tentamensservice till.

IT-support

 

Senast uppdaterad: 2022-01-19