Till umu.se

Utbildning på forskarnivå

Är du intresserad av att lära dig mer och att fördjupa dig inom ett vetenskapsområde? Är du intresserad av att bidra med ny kunskap? Då är utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet något för dig!

Utbildningen omfattar fyra helårsstudier och består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete. Förutom fördjupade kunskaper inom ett vetenskapsområde övar du dig dessutom i kritiskt och analytiskt tänkande. Under utbildningen får du lösa problem självständigt och du förbereds för en yrkeskarriär inom högskolevärlden, näringslivet eller den offentliga sektorn.

För att kunna antas som doktorand krävs:

  • att man uppfyller förkunskapskraven för respektive ämne
  • att den sökande har den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen

Du som är intresserad av att påbörja utbildning på forskarnivå ska i första hand vända dig till den institution där forskning och utbildning bedrivs inom ditt intresseområde. Vänd dig till fakulteternas hemsidor för att få mer information:

Humanistisk fakultet Medicinsk fakultet Samhällsvetenskaplig fakultet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

I antagningsordningen för utbildning på forskarnivå finns de regler som Umeå universitet tillämpar för ansökan, behörighet och urval. Mer information hittar du i Högskoleverkets doktorandhandbok och på fakulteternas hemsidor och i deras egna handböcker

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå


Sidansvarig: Lena Holm
2014-03-04

Utskriftsversion

Medieseminarium för forskare

För att inspirera forskare att delta i det offentliga samtalet arrangerar forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA i samarbete med Vetenskap & Allmänhet och Umeå universitet ett medieseminarium den 11 mars.

Seminariet är en introduktion till nyhetsmedia och vänder sig till forskare som vill få inblick i mediernas villkor och hur journalister arbetar.

Programmet

Anmäl dig här

För dig som är forskarstuderande

På sidorna 'För anställda' finns mer information för dig som redan är forskarstuderande:Utbildning på forskarnivå

Doktorandnytt

Nyheter om utbildningen på forskarnivå presenteras i
Doktorandnytt.

Läs senaste numret av Doktorandnytt