Till umu.se

Arkeologi B, internetkurs, 30.0 hp

Om kursen

En nätbaserad kurs som ger fördjupad kunskap om materiell kultur, fornlämningar, samhällsförändringar och föreställningsvärld under förhistorisk tid i Norden, samt en introduktion till europeisk förhistoria. Kursen ger även fördjupad kunskap om arkeologiska forskningstraditioner, arkeologisk och miljöarkeologisk teoribildning liksom fördjupad insikt i ämnets samhällsrelevans. Föreläsningar, examination och kommunikation sker helt via Internet

Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare2015-10-20

Kontaktinformation

Idé- och samhällsstudier
Humanisthuset
901 87 Umeå

Tel: 090-786 5000

Webbsida

Kontaktperson:
Kursvägledaren för arkeologi

Tel: 090-786 6231

Kontaktformulär