Till umu.se
Lisa Nordlund och Linda Lek pluggar i Beteendevetarhusets ljusgård Anmäl dig här

Masterprogram i historiska studier, 120 hp

Om programmet

Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,

-ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
-utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
-utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Under år 1 läser studenten Magisterkurs (30hp) och valbara kurser motsvarande ytterligare 30hp.
Under år 2 läser studenten 1 baskurs om 30hp (självständigt arbete) samt valbara eller fria kurser om ytterligare 30hp. Studenten förutsätts att aktivt delta i planeringen inför praktik och i sökande av praktikplats.

Student som vill ta ut magisterexamen kan göra det efter år 1. För att kunna göra det ersätts valbara kurser (15hp) med Magisteruppsats (15hp).

Undervisningen består i huvudsak av handledning, seminarier eller övningar.

Programtyp: Påbyggnadsprogram
Examen: Filosofie masterexamen med huvudområdet Historia eller Idéhistoria. Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Läs mer om anmälan och behörighet

  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Idé- och samhällsstudier
Humanisthuset
901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00

Webbsida

Kontaktperson:
Studievagledare för idéhistoria

Tel: 090-786 62 31

Fax: 090-786 76 67

Kontaktformulär

Kontaktperson:
Studievägledare för historia

Tel: +46(90)7866231

Fax: +46(90)7867667

Kontaktformulär