Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning

Forskningen vid Umeå universitet är bred och spänner över vetenskapsområden som humaniora, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, medicin, naturvetenskap och teknik.

Ingångar

Institutioner och enheter
Institutioner och enheter

Umeå universitet har 39 institutioner och arbetsenheter och 16 centrum.

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Läs om de forskningsprojekt våra forskare driver och deltar i.

Forskargrupper
Forskargrupper

Hitta och läs om forskargrupper och deras pågående forskning.

Forskningsinfrastruktur
Forskningsinfrastruktur

Spetsforskning kräver tillgång till det bästa inom utrustning, faciliteter och andra resurser.

Forskarutbildning
Forskarutbildning

Nästan 1 000 doktorander lär sig att forska vid Umeå universitet.

Forskningsteman och fördjupning

Artificiell intelligens
Artificiell intelligens

AI vinner mark inom allt fler vetenskapsområden och utbildningar.

Arktis
Arktis

Den Arktiska regionen och dess utmaningar är ett viktigt område för Umeå universitet.

Gensaxen CRISPR-Cas9
Gensaxen CRISPR-Cas9

Emmanuelle Charpentiers forskning används tusentals forskare för att med hög precision förändra cellers DNA.

Europa
Europa

Under 2019 fokuserar Umeå universitet på läget i Europa och hur framtiden ser ut för EU och dess medborgare.

Demokrati
Demokrati

Demokrati tas ofta för givet i Sverige, men så har det inte alltid varit.

Läkemedelsrester i Östersjön
Läkemedelsrester i Östersjön

Läkemedelsrester finns överallt i Östersjön. I vattnet hittas en blandning av våra vanligaste mediciner.

Senaste forskningsnyheterna

Samverkan för forskningen framåt
Publicerad: 05 dec, 2019

Företagsforskarskolans tredje stora workshop hade samverkansfrågor i fokus.

Nya rön om reglering av rotbildning
Publicerad: 05 dec, 2019

Abdellah Lakehal har studerat hur initieringen av adventivrötter regleras på molekylnivå.

Ellen ska hitta mål för vaccin mot malaria
Publicerad: 03 dec, 2019

Wallenberg Academy Fellow Ellen Bushell ska kartlägga infektionsvägar i en musvariant av malariaparasit.

Upplev och bidra

Toppbild

Populärvetenskapliga arrangemang

Umeå universitets forskare sprider sin kunskap och sina forskningsresultat genom olika typer av evenemang och öppna föreläsningar.

Populärvetenskapliga arrangemang

Toppbild

Stöd forskning – ge en gåva

Ekonomiska bidrag kan leda till avgörande forskningsresultat som är av direkt nytta för samhälle och människa. 

Stöd forskning

Donation till Umeå universitet

Toppbild

Lediga jobb

Se listan över lediga tjänster på Umeå universitet och bli en del av Sveriges femte största universitet.

Lediga jobb