Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning

Forskningen vid Umeå universitet är bred och spänner över vetenskapsområden som humaniora, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, medicin, naturvetenskap och teknik.

Ingångar

Läs om pågående forskning och forskarutbildning.
Forskargrupper
Forskargrupper

Hitta och läs om forskargrupper och deras pågående forskning.

Forskningsinfrastruktur
Forskningsinfrastruktur

Spetsforskning kräver tillgång till det bästa inom utrustning, faciliteter och andra resurser.

Forskarutbildning
Forskarutbildning

Nästan 1 000 doktorander lär sig att forska vid Umeå universitet.

Forskningsområden

Läs om forskning vid våra fyra fakulteter.
Pipett i labbet.
Medicin

Medicinsk forskning i Umeå har en stark tradition inom bland annat genetik, molekylärbiologi och neurologi.

Mosbeklädd skog.
Teknik och natur

Forskning inom kemi, biologi, fysik, datavetenskap, matematik, teknik, lärarutbildning, design och arkitektur.

Europa i fokus.
Samhällsvetenskap

Forskning om samhällets förändringsprocesser knyts samman med forskning från andra vetenskapsområden.

Magasinet i Universitetsbiblioteket.
Humaniora

Humanistiska vetenskaper bidrar med kunskaper, insikter och förståelse av tillvaron i dess djupaste mening.

Populärvetenskapliga teman

Läs reportage och intervjuer om forskning som möter viktiga samhällsutmaningar.
Artificiell intelligens
Artificiell intelligens

Forskning som rör artificiell intelligens (AI) spänner över flera forskningsområden.

Arktis
Arktis

Alpina ekosystem, samers hälsa, och farliga smittämnen är några exempel på forskning som rör arktis.

Demokrati
Demokrati

Demokrati tas ofta för givet i Sverige, men så har det inte alltid varit.

Upplev och bidra

Toppbild

Populärvetenskapliga arrangemang

Umeå universitets forskare sprider sin kunskap och sina forskningsresultat genom olika typer av evenemang och öppna föreläsningar.

Populärvetenskapliga arrangemang

Toppbild

Stöd forskning – ge en gåva

Ekonomiska bidrag kan leda till avgörande forskningsresultat som är av direkt nytta för samhälle och människa. 

Stöd forskning