Till umu.se
Apotekarprogrammet är ett femårigt utbildningsprogram Anmäl dig här

Apotekarprogrammet, 300 hp

Om programmet

Apotekarprogrammet passar dig som är intresserad av att få fördjupade kunskaper om läkemedel och hur läkemedel tas fram, tillverkas och används.
Apotekare arbetar bland annat inom läkemedelsindustri, läkemedelsrelaterad forskning samt med utveckling och marknadsföring av läkemedel. Apotekare kan också arbeta med klinisk farmaci i nära samarbete med sjukvården, på myndigheter eller på apotek.

Om du redan har en receptarieexamen på 180 hp finns möjlighet att ta ut en apotekarexamen genom att läsa de obligatoriska baskurserna inom masterprogrammet i farmaci (inkluderande Examensarbete i farmaci 30 hp) samt kurserna Klinisk farmaci 7,5 hp och en praktikkurs.
Du som redan har en receptarieexamen på 180 hp, och vill läsa vidare till apotekare, ska därför anmäla dig till masterprogrammet i farmaci (se länk nedan):


http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/program/?code=NAFAM

Programtyp: Nybörjarprogram Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Apotekarprogrammet är ett femårigt program och omfattar kurser på grundläggande och avancerad nivå i kemi, biovetenskaper, medicin, farmakologi och farmaci.
Under tredje året har du möjlighet att läsa en eller flera valbara kurser. Sex månaders praktik på apotek ingår, praktiken är uppdelad och de två längre praktikperioderna ligger på år tre och år fem.
Utbildningen är till största delen nätburen och du följer programmet som distansstudent. Studenterna träffar lärare via e-mötesprogram en till två gånger per vecka för gruppdiskussioner, frågestunder eller obligatoriska moment. Två till fem gånger per termin ordnas träffar i Umeå för exempelvis laborativa moment.
Utbildningen leder till en apotekarexamen. Inledningsvis läser du samma kurser som på receptarieprogrammet, vilket ger möjligheten att ta ut receptarieexamen efter tre års studier.

Det här kan du jobba med

Som utbildad apotekare är du expert inom läkemedelsområdet och har fördjupade kunskaper om läkemedelsanvändning, läkemedelsutveckling och tillverkning av läkemedel. Apotekare arbetar på apotek eller sjukhusapotek och kan också arbeta nära vården för att förbättra läkemedelsanvändningen (klinisk farmaci). Inom exempelvis apoteksverksamhet kan apotekare också arbeta med undervisning och utbildning.
Du kan också arbeta med läkemedelsrelaterad forskning inom läkemedelsindustri, akademi eller myndigheter. Inom läkemedelsindustrin kan du även arbeta med utveckling, prövning, registrering och marknadsföring av läkemedel. Kvalitetskontroll eller prissättning av läkemedel är andra uppgifter du kan jobba med.

Mer information om apotekares arbetsmarknad finns i Sacos rapport "Framtidsutsikter - arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016". I rapporten bedöms arbetsmarknaden om fem år, då de som börjar studera på högskolan i dag beräknas komma ut i arbetslivet.

Läs hela rapporten på http://www.saco.se/Forskning--kunskap/Publikationer-fran-Saco/rapporter2/framtidsutsikter1/

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktperson:
Programansvarig är Sofia Mattsson

Kontaktformulär