Till umu.se
Studenter med dator i Mit-huset Anmäl dig här

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation, 180 hp

Om programmet

Är du intresserad av hur informationsteknik förändrar vår tillvaro? Då är systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation den utbildning du söker! Systemvetenskap är ett etablerat samlingsnamn på yrken som handlar om design, utveckling och utvärdering av informationsteknik i förhållande till individer, organisationer och samhälle.

Du studerar samspelet mellan människa och teknik för att lära dig att utnyttja teknikens möjligheter och förstå dess begränsningar. Genom att förstå tekniken och de sammanhang där den används kan du som systemvetare utforma och anpassa den till olika användare och situationer. Som student ges du tillfälle att skapa nära relationer med representanter för etablerade IT-företag. Du får möjlighet att utföra ditt examensarbete i samarbete med företag, och erbjuds också att studera utomlands genom att ansöka om utbytesplats vid ett partneruniversitet.

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: Filosofie kandidatexamen, huvudområde: informatik. Inriktning: systemvetenskap. Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Undervisningen bedrivs framförallt i form av föreläsningar, workshops, seminarier och gruppövningar. På vissa kurser arbetar du självständigt, men med handledning av lärare. Studiebesök, gästföreläsningar och seminarier tillsammans med lokala IT-företag kan förekomma. Vi använder olika tekniska plattformar och som student får du tillgång till datasalar utrustade med Linux, Mac OS X, och Windows. Vi använder oss av lärplattformen Cambro som stöd för all undervisning på programmet. Vi tycker att det är viktigt att skapa en god utbildningsmiljö för programmets studenter. Vi jobbar aktivt med pedagogisk utveckling och flera av våra anställda har blivit uppmärksammade för detta genom utmärkelse som meriterade och excellenta lärare.

Det här kan du jobba med

Utbildningen ger en grund för yrken inom de flesta branscher där professionellt utbildade IT-specialister eftersöks. Den ger dig goda förutsättningar för arbete i näringsliv och offentlig sektor inom ett brett spektrum av yrken, exempelvis systemutvecklare, projektledare, programmerare, verksamhetsanalytiker, entreprenör, IT-strateg, IT-arkitekt och IT-chef. Utbildningen förbereder dig även för vidare studier på avancerad nivå och efterföljande forskarutbildningsnivå.

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Institutionen för informatik
Umeå universitet, MIT-huset

Webbsida

Kontaktperson:
Pia-Maria Lillvik-Moliis

Tel: 090-786 99 99

Fax: 090-786 65 50

Kontaktformulär