Till umu.se
Beräkningsteknik, tvåårigt masterprogram, ges på engelska Anmäl dig här

Masterprogrammet i beräkningsteknik, 120 hp

Om programmet

Beräkningsteknik (Computational Science and Engineering, CS&E) handlar om att utveckla och använda beräkningsmetoder för att modellera, simulera och visualisera olika system i naturen eller samhället. För att göra detta kombineras flera discipliner som datavetenskap, matematik, matematisk statistik, fysik, biologi och ekonomi. Ofta handlar beräkningsteknik om komplexa system och om att analysera och hantera stora datamängder. Några konkreta exempel på tillämpningar är bildanalys, webbaserad informationssökning, riskanalys, mekanismer bakom norrsken, prissättning av finansiella derivat, träningssimulatorer inom sjukvården, datorspel och specialeffekter inom film. Beräkningsteknik kan vara huvudområde i magister- och masterexamen.

Programtyp: Påbyggnadsprogram
Examen: Masterexamen Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Utbildningen inleds med fyra baskurser som alla läser. Därefter kan studenten välja bland ett antal kurser inom beräkningsteknik. Dessa val leder till en specialisering inom något delområde. Den sista terminen ägnas normalt åt ett examensarbete (30 hp) som ligger inom den specialisering man valt.

All undervisning sker vanligtvis på engelska.

Det här kan du jobba med

Tillämpningen av CS&E sker bland annat inom teoretisk forskning (till exempel modellbyggnad) men även inom experimentell forskning (till exempel analys av data från olika experiment). I dag är CS&E ett generellt verktyg för modern och avancerad industriell utveckling.
Masterutbildningen i beräkningsteknik ger både grundläggande kunskap och möjlighet till specialisering inom ett forskningsområde.

Utbildningen leder till en tvåårig Naturvetenskaplig masterexamen i beräkningsteknik.

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Department of Computing Science

Webbsida

Kontaktperson:
Eddie Wadbro, Programme Coordinator

Tel: +46(0)90-786 68 38

Kontaktformulär