Till umu.se
Civing energiteknik 1 Anmäl dig här

Civilingenjörsprogrammet i energiteknik, 300 hp

Om programmet

Civilingenjörsprogrammet i energiteknik är en spetsutbildning inom ett av samhällets viktigaste ämnesområden. Det är en utbildning för dig som i framtiden aktivt vill arbeta med att skapa hållbara koldioxidneutrala effektiva energisystem.

Som energiingenjör arbetar du med att effektivisera energiprocessen för att få så liten energiförlust som möjligt. Energiprocessen handlar i stora drag om att råvaror – som kol, olja, sol, vind och biomassa – omvandlas till el, värme och drivmedel, för att sedan distribueras och användas.  Omställningen av världens fossilbaserade energisystem till förnyelsebara kräver enorma insatser. Dina arbetsuppgifter kan till exempel handla om att utveckla teknik för alternativa bränslen eller att konstruera kraftvärmeverk där spillvärme kan utnyttjas för uppvärmning.

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: Civilingenjörsexamen. Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Förutom de ämnesinriktade baskurserna får du en ingenjörsmässig inblick i energibranschen genom kurser med gästföreläsare från näringslivet och studiebesök. Under slutet av utbildningen kan du antingen specialisera dig mot energisystem och processer eller inom förnyelsebara energikällor. Du kan även bredda dina studier med kurser inom entreprenörskap, språk, ekonomi osv. Under sista året får du arbeta med ett större industriellt projekt, till exempel en projektering av en energianläggning.

Det här kan du jobba med

Som energiingenjör kan du till exempel arbeta på ett energiföretag, inom konsultbranschen eller inom tillverkningsindustrin, på allt ifrån offentliga myndigheter, lokala energibolag till storföretagen som Vattenfall och Alfa Laval. Arbetsuppgifterna kan vara att utveckla teknik för alternativa bränslen, eller att konstruera kraftvärmeverk där spillvärme kan utnyttjas för uppvärmning. Energifrågor sträcker sig över landsgränserna och du kan förvänta dig en bred arbetsmarknad såväl i Sverige som internationellt.

Läs mer om anmälan och behörighet


2015-10-20

Kontaktinformation

Programansvarig är Robert Eklund

Kontaktperson:
Studievägledare är Robert Eklund

Tel: 090-786 74 30

Kontaktformulär

Vindkraftverk