Till umu.se
Civing energiteknik 1 Anmäl dig här

Civilingenjörsprogrammet i energiteknik, 300 hp

Om programmet

Civilingenjörsprogrammet i energiteknik är en spetsutbildning inom ett av samhällets viktigaste ämnesområden. Det är en utbildning för dig som i framtiden aktivt vill arbeta med att skapa hållbara koldioxidneutrala effektiva energisystem. Aldrig förr har ämnet energiteknik varit så hett och aktuellt som i dag. Utveckling av långsiktigt säkra energisystem är en av det globala samhällets största utmaningar. Utmaningarna handlar bland annat om att utveckla ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Inom alla dessa områden finns stora möjligheter att förbättra dagens teknologier samt att finna helt nya lösningar.
 
Som civilingenjör i energiteknik bidrar du till utvecklingen av ett hållbart energisystem och arbetar med att effektivisera energiprocesserna för att få så liten energiförlust som möjligt. Energiprocesser handlar i stora drag om att råvaror – som kol, olja, sol, vind och biomassa – omvandlas till el, värme och drivmedel, för att sedan distribueras och användas. Omställningen av världens fossilbaserade energisystem till förnyelsebara kräver enorma insatser. Energiteknik är ett brett ämne och dina arbetsuppgifter kan till exempel handla om att effektivisera energianvändningen i byggnader, utveckla teknik för alternativa bränslen eller att konstruera kraftvärmeverk där spillvärme kan utnyttjas för uppvärmning. Genom att specialisera sig i någon av utbildningens profiler får du spetskompetens och kan arbeta med olika typer av projekteringar, beräkningar, analyser och utredningar.
 

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: Civilingenjörsexamen. Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Förutom de ämnesinriktade baskurserna får du en ingenjörsmässig inblick i energibranschen genom olika tillämpade energitekniska kurser och kurser med gästföreläsare från näringslivet och studiebesök. Under slutet av utbildningen kan du antingen specialisera dig mot energieffektivisering i byggnader och industri eller inom energikällor och primär energiomvandling. Utöver examensarbete får du under sista året arbeta med större tillämpade projekt, till exempel projektering av en energianläggning eller effektivisering av energisystem i en byggnad. Du kan även bredda dina studier med kurser inom till exempel entreprenörskap, språk och ekonomi.
 

Det här kan du jobba med

Som civilingenjör i energiteknik kan du till exempel arbeta på ett energiföretag, inom konsultbranschen eller inom tillverkningsindustrin, på allt ifrån offentliga myndigheter som Energimyndigheten och Boverket, lokala energibolag, lokala bostadsbolag till storföretagen som Vattenfall och Alfa Laval. Arbetsuppgifterna kan vara projektering och optimering av energianläggningar, till exempel kraftvärmeverk, vindkraft och sol-anläggning, effektivisering av energianvändningen i byggnader eller utveckling av teknik för alternativa bränslen. Energifrågor sträcker sig över landsgränserna och du kan förvänta dig en bred arbetsmarknad såväl i Sverige som internationellt.
 

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Programansvarig är Mohsen Soleimani-Mohseni

Tel: 090-786 58 05

Kontaktperson:
Studievägledare är Robert Eklund

Tel: 090-786 74 30

Kontaktformulär

Vindkraftverk