Till umu.se
Civing energiteknik 1 Anmäl dig här

Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik, 300 hp

Om programmet

Civilingenjörsprogrammet i energiteknik är en spetsutbildning inom ett av samhällets viktigaste ämnesområden. Det är en utbildning för dig som i framtiden aktivt vill arbeta med att skapa hållbara koldioxidneutrala effektiva energisystem.

Som energiingenjör arbetar du med att effektivisera energiprocessen för att få så liten energiförlust som möjligt. Energiprocessen handlar i stora drag om att råvaror – som kol, olja, sol, vind och biomassa – omvandlas till el, värme och drivmedel, för att sedan distribueras och användas.  Omställningen av världens fossilbaserade energisystem till förnyelsebara kräver enorma insatser. Dina arbetsuppgifter kan till exempel handla om att utveckla teknik för alternativa bränslen eller att konstruera kraftvärmeverk där spillvärme kan utnyttjas för uppvärmning.

Programtyp: Nybörjarprogram Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Läs mer om anmälan och behörighet

  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Programansvarig är Robert Eklund

Kontaktperson:
Studievägledare är Lars Bäckström

Tel: 090-786 93 67

Kontaktformulär

Vindkraftverk