"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Registrera och publicera din avhandling

När du har skrivit färdigt din avhandling ska du registrera den i DiVA, som är Umeå universitets publikationsdatabas. Här hittar du information om hur du registrerar en avhandling, samt länkar till manualer som går igenom registreringen steg för steg.

Open access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Open access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

(Rektorsbeslut 2017-09-19)

1. Bakgrund

Umeå universitet verkar för att alla publicerade forskningsresultat skall göras fritt tillgängliga i största möjliga utsträckning. Detta i enlighet med Berlindeklarationen om Open Access som SUHF undertecknat och de krav som Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer ställer.

En utgångspunkt vid formuleringen av föreliggande policy är att den ska vara så klar och tydlig som möjligt, och att det ska vara så enkelt som möjligt för forskare och studenter att följa den.

2. Policy

1. Registrering av forskningspublikationer i DIVA

Umeå universitets forskare ska registrera alla sina forskningspubliceringar i UmU:s publiceringsdatabas DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 220-2745- 06). Rapporter och andra forskningspublikationer som ges ut av Umeå universitet ska också registreras och deponeras i DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 500- 256-03).

2. Open access

Umeå universitets forskare rekommenderas att i möjligaste mån publicera sina forskningsresultat med open access. Om detta inte görs är det värdefullt om en fulltextkopia publiceras öppet tillgänglig i DiVA, så kallad parallellpublicering.

3. Avhandlingar

Avhandlingar som ges ut av Umeå universitet ska registreras i DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 500- 256-03). Avhandlingar ska publiceras elektroniskt i DiVA om inte upphovsrättsliga hinder finns.

4. Examensarbeten

Examensarbeten producerade vid Umeå universitet ska registreras och deponeras i DiVA. De registrerade uppgifterna (författare, titel, sammanfattning, institution m.m.) blir fritt tillgängliga. Där respektive fakultet eller institution rekommenderar fulltextpublicering sker sådan efter upphovsmannens godkännande.

Registrera din avhandling - korrekturläst och färdig att publicera

När det är dags att registrera din avhandling i DiVA bör hela avhandlingen vara korrekturläst och färdig sett till både form och innehåll. Universitetet tillhandahåller information om hur avhandlingen samt doktorsavhandlingens spikblad ska utformas.

Registrera en doktorsavhandling

Du registrerar själv din doktorsavhandling i DiVA. Du ska registrera avhandlingen minst tre arbetsdagar innan ditt spikningsdatum. Vid registreringen kommer du

  • fylla i uppgifter om avhandlingen och din disputation
  • ladda upp en fulltext av avhandlingen och spikbladet
  • om du vill även ladda upp avhandlingens framsida (om upphovsrätten tillåter det).

Följ instruktionerna i våra manualer när du registrerar din avhandling i DiVA.

Läs mer om vad som gäller kring spikningen av din doktorsavhandling och de obligatoriska fysiska exemplaren som du ska lämna till biblioteket:

Spikning och spikningsceremoni

Registrera en licentiatavhandling

Du registrerar själv din licentiatavhandling i DiVA. Du ska registrera avhandlingen minst två veckor innan ditt licentiatseminarium. Vid registreringen kommer du

  • fylla i uppgifter om avhandlingen och licentiatseminariet
  • ladda upp en fulltext av avhandlingen
  • om du vill även ladda upp avhandlingens framsida (om upphovsrätten tillåter det).

Följ instruktionerna i våra manualer när du registrerar din avhandling i DiVA.

Ges din licentiatavhandling ut i tryckt format ska du också lämna ett fysiskt exemplar av avhandlingen till biblioteket.

Manualer

Konstnärliga avhandlingar

Konstnärliga avhandlingar kan variera i format och framställning och har ofta innehåll som behöver speciallösningar i samband med publiceringen i DiVA. Kontakta oss på biblioteket om din avhandling innehåller delar och dokumentation som inte har formen av en traditionell, i regel textbaserad, avhandling.

Vanliga frågor och kontakt

Vanliga frågor om avhandlingar och spikning

Här hittar du som är doktorand svar på frågor kring avhandlingar, spikning, ISBN, ISSN med mera.

Kontakta biblioteket

Välkommen att kontakta oss via formulär, chatt eller telefon. Här hittar du även våra adresser och öppettider.

Senast uppdaterad: 2023-04-05