Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Registrera och publicera din avhandling

Alla avhandlingar som ges ut vid Umeå universitet ska registreras och publiceras i fulltext i publiceringsdatabasen Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA).

Open access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Open access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

(Rektorsbeslut 2017-09-19)

1. Bakgrund

Umeå universitet verkar för att alla publicerade forskningsresultat skall göras fritt tillgängliga i största möjliga utsträckning. Detta i enlighet med Berlindeklarationen om Open Access som SUHF undertecknat och de krav som Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer ställer.

En utgångspunkt vid formuleringen av föreliggande policy är att den ska vara så klar och tydlig som möjligt, och att det ska vara så enkelt som möjligt för forskare och studenter att följa den.

2. Policy

1. Registrering av forskningspublikationer i DIVA

Umeå universitets forskare ska registrera alla sina forskningspubliceringar i UmU:s publiceringsdatabas DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 220-2745- 06). Rapporter och andra forskningspublikationer som ges ut av Umeå universitet ska också registreras och deponeras i DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 500- 256-03).

2. Open access

Umeå universitets forskare rekommenderas att i möjligaste mån publicera sina forskningsresultat med open access. Om detta inte görs är det värdefullt om en fulltextkopia publiceras öppet tillgänglig i DiVA, så kallad parallellpublicering.

3. Avhandlingar

Avhandlingar som ges ut av Umeå universitet ska registreras i DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 500- 256-03). Avhandlingar ska publiceras elektroniskt i DiVA om inte upphovsrättsliga hinder finns.

4. Examensarbeten

Examensarbeten producerade vid Umeå universitet ska registreras och deponeras i DiVA. De registrerade uppgifterna (författare, titel, sammanfattning, institution m.m.) blir fritt tillgängliga. Där respektive fakultet eller institution rekommenderar fulltextpublicering sker sådan efter upphovsmannens godkännande.

Registrera avhandlingen - korrekturläst och färdig

När det är dags att registrera din avhandling i DiVA bör hela avhandlingen vara korrekturläst och färdig sett till både form och innehåll. Universitetet tillhandahåller information om hur avhandlingen samt doktorsavhandlingens spikblad ska utformas.

Registrera doktorsavhandling

Du registrerar själv din doktorsavhandling i DiVA. Du ska registrera avhandlingen minst tre arbetsdagar innan ditt spikningsdatum. Vid registreringen fyller du i uppgifter om avhandlingen och din disputation, samt laddar upp en fulltext av avhandlingen och spikbladet. Du kan även ladda upp avhandlingens framsida om upphovsrätten tillåter det. Följ instruktionerna i våra manualer när du registrerar din avhandling i DiVA.

Läs mer om vad som gäller kring spikningen av din doktorsavhandling och de obligatoriska fysiska exemplaren som du ska lämna till biblioteket:

Spikning och spikningsceremoni

Registrera licentiatavhandling

Du registrerar själv din licentiatavhandling i DiVA. Du kan registrera avhandlingen antingen före eller efter ditt licentiatseminarium. Vid registreringen fyller du i uppgifter om avhandlingen och licentiatseminariet, samt laddar upp en fulltext av avhandlingen. Du kan även ladda upp avhandlingens framsida om upphovsrätten tillåter det. Följ instruktionerna i våra manualer när du registrerar din avhandling i DiVA.

Du bör också lämna ett fysiskt exemplar av din licentiatavhandling till biblioteket.

Instruktioner och manualer

Manual: Avhandling, sammanläggning

För dig vars avhandling består av en kappa med delarbeten.

Manual: Avhandling, monografi

För dig vars avhandling består av en enda, sammanhängande, text i bokform.

Konstnärlig avhandling

Konstnärliga avhandlingar kan variera i format och framställning och har ofta innehåll som behöver speciallösningar i samband med publiceringen i DiVA. Kontakta oss på biblioteket om din avhandling innehåller delar och dokumentation som inte har formen av en traditionell, i regel textbaserad, avhandling. Välj alternativet "Publicering, avhandlingar och forskningsdata" i kontaktformuläret.

Om din konstnärliga avhandling har formen av en traditionell sammanläggningsavhandling eller monografisk avhandling så kan du följa manualerna för respektive typ.

Kontakta biblioteket

Manual: Avhandling, sammanläggning

Manual: Avhandling, monografi

Registrera äldre avhandlingar i DiVA

Du som skrev din avhandling vid universitetet innan 2004, då det blev obligatoriskt att lägga in avhandlingen i DiVA, är också välkommen att göra det om du vill. Genom DiVA bevarar du då din avhandling i ett digitalt repositorium.

Du kan även välja att registrera uppgifter om din avhandling i DiVA utan att publicera avhandlingen i fulltext.

Om avhandlingen finns i digitalt format

Om du vill göra avhandlingen tillgänglig i fulltext och den redan finns i digitalt format kan du följa de instruktioner som gäller för din typ av avhandling, samt ladda upp filen som innehåller din avhandling. Detta förutsätter att det inte finns några upphovsrättsliga hinder. Använd bibliotekets kontaktformulär om du har frågor kring digitisering av tryckt material. Välj alternativet "Arkiv och specialsamlingar".

Om du redan har registrerat din avhandling och vill lägga till en fil med avhandlingen i digitalt format kan du kontakta oss på biblioteket. Välj då alternativet "Publicering, avhandlingar och forskningsdata" i kontaktformuläret.

Manual: Avhandling, sammanläggning

Manual: Avhandling, monografi

Kontakta biblioteket

Om avhandlingen endast finns i tryckt format

Om din avhandling enbart finns i tryckt format kan den digitiseras för att sedan läggas in i DiVA i efterskott - förutsatt att upphovsrätten tillåter det.

Digitisera din vetenskapliga publikation

Vanliga frågor och kontakt

Vanliga frågor om avhandlingar och spikning

Här hittar du som är doktorand svar på frågor kring avhandlingar, spikning, ISBN, ISSN med mera.

Kontakta biblioteket

Välkommen att kontakta oss via formulär, chatt eller telefon. Här hittar du även våra adresser och öppettider.