Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Registrera och publicera din avhandling

Alla avhandlingar som ges ut vid Umeå universitet ska registreras och publiceras i fulltext i publiceringsdatabasen Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA).

Open access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Open access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

(Rektorsbeslut 2017-09-19)

1. Bakgrund

Umeå universitet verkar för att alla publicerade forskningsresultat skall göras fritt tillgängliga i största möjliga utsträckning. Detta i enlighet med Berlindeklarationen om Open Access som SUHF undertecknat och de krav som Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer ställer.

En utgångspunkt vid formuleringen av föreliggande policy är att den ska vara så klar och tydlig som möjligt, och att det ska vara så enkelt som möjligt för forskare och studenter att följa den.

2. Policy

1. Registrering av forskningspublikationer i DIVA

Umeå universitets forskare ska registrera alla sina forskningspubliceringar i UmU:s publiceringsdatabas DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 220-2745- 06). Rapporter och andra forskningspublikationer som ges ut av Umeå universitet ska också registreras och deponeras i DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 500- 256-03).

2. Open access

Umeå universitets forskare rekommenderas att i möjligaste mån publicera sina forskningsresultat med open access. Om detta inte görs är det värdefullt om en fulltextkopia publiceras öppet tillgänglig i DiVA, så kallad parallellpublicering.

3. Avhandlingar

Avhandlingar som ges ut av Umeå universitet ska registreras i DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 500- 256-03). Avhandlingar ska publiceras elektroniskt i DiVA om inte upphovsrättsliga hinder finns.

4. Examensarbeten

Examensarbeten producerade vid Umeå universitet ska registreras och deponeras i DiVA. De registrerade uppgifterna (författare, titel, sammanfattning, institution m.m.) blir fritt tillgängliga. Där respektive fakultet eller institution rekommenderar fulltextpublicering sker sådan efter upphovsmannens godkännande.

Registrera avhandlingen - korrekturläst och färdig

När det är dags att registrera din avhandling i DiVA bör hela avhandlingen vara korrekturläst och färdig sett till både form och innehåll. Du laddar upp avhandlingen i fulltext samt de dokument som hör till. Det kan till exempel röra sig om en bild på framsidan av avhandlingen om upphovsrätten tillåter det. Doktorsavhandlingens spikblad ska alltid läggas till som pdf-fil. Universitetet tillhandahåller information om hur avhandlingen samt doktorsavhandlingens spikblad ska utformas.

Du som har skrivit en doktorsavhandling kommer att disputera på den version som du lägger in i DiVA och du ska även fylla i information om din disputation när du registrerar din avhandling. Ett annat ord för att registrera och publicera en doktorsavhandling i DiVA är att "spika" den. 

Viktigt! När doktorsavhandlingen är spikad går det inte längre att ändra något i den. Om något har blivit fel kan det uppmärksammas genom att göra ett blad med errata (lista över rättelser). 

Instruktioner och manualer

Manual: Avhandling, sammanläggning
Manual: Avhandling, sammanläggning

För dig vars avhandling består av en kappa med delarbeten.

Manual: Avhandling, monografi
Manual: Avhandling, monografi

För dig vars avhandling består av en enda, sammanhängande, text i bokform.

Konstnärlig avhandling

Konstnärliga avhandlingar kan variera i format och framställning och har ofta innehåll som behöver speciallösningar i samband med publiceringen i DiVA. Kontakta oss på biblioteket om din avhandling innehåller delar och dokumentation som inte har formen av en traditionell, i regel textbaserad, avhandling. Välj alternativet "Publicering, avhandlingar och forskningsdata" i kontaktformuläret.

Om din konstnärliga avhandling har formen av en traditionell sammanläggningsavhandling eller monografisk avhandling så kan du följa manualerna för respektive typ.

Kontakta biblioteket

Manual: Avhandling, sammanläggning

Manual: Avhandling, monografi

Licentiatavhandling

Licentiatavhandlingar ska, precis som andra avhandlingar, registreras och publiceras i DiVA. Eftersom examineringen av en licentiat inte är lika tätt sammankopplad med publicering i DiVA behöver du dock i högre grad själv ta initiativet till att lägga in din avhandling. I övrigt gäller samma arbetsgång som för andra avhandlingar:

Manual: Avhandling, sammanläggning

Manual: Avhandling, monografi

Det går bra att lägga in din avhandling i efterskott, se rubriken "Registrera äldre avhandlingar i efterskott".

Kontakta biblioteket om du har några frågor. Välj alternativet "Publicering, avhandlingar och forskningsdata" i kontaktformuläret.

Registrera äldre avhandlingar i DiVA

Du som skrev din avhandling vid universitetet innan 2004, då det blev obligatoriskt att lägga in avhandlingen i DiVA, är också välkommen att göra det om du vill. Genom DiVA bevarar du då din avhandling i ett digitalt repositorium.

Du kan även välja att registrera uppgifter om din avhandling i DiVA utan att publicera avhandlingen i fulltext.

Om avhandlingen finns i digitalt format

Om du vill göra avhandlingen tillgänglig i fulltext och den redan finns i digitalt format kan du följa de instruktioner som gäller för din typ av avhandling, samt ladda upp filen som innehåller din avhandling. Detta förutsätter att det inte finns några upphovsrättsliga hinder. Använd bibliotekets kontaktformulär om du har frågor kring digitisering av tryckt material. Välj alternativet "Arkiv och specialsamlingar".

Om du redan har registrerat din avhandling och vill lägga till en fil med avhandlingen i digitalt format kan du kontakta oss på biblioteket. Välj då alternativet "Publicering, avhandlingar och forskningsdata" i kontaktformuläret.

Manual: Avhandling, sammanläggning

Manual: Avhandling, monografi

Kontakta biblioteket

Om avhandlingen endast finns i tryckt format

Om din avhandling enbart finns i tryckt format kan den digitiseras för att sedan läggas in i DiVA i efterskott - förutsatt att upphovsrätten tillåter det.

Digitisera din vetenskapliga publikation

Vanliga frågor och kontakt

Vanliga frågor om avhandlingar och spikning
Vanliga frågor om avhandlingar och spikning

Här hittar du som är doktorand svar på frågor kring avhandlingar, spikning, ISBN, ISSN med mera.

Kontakta biblioteket
Kontakta biblioteket

Här hittar du kontaktformulär, chatt, telefonnummer och adresser. Välkommen med din fråga!