Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Färgsystemet för open access

Färgsystemet för open access används ofta för att beskriva den open access-modell som används av en tidskrift eller ett förlag. Här kan du hitta information om vad det innebär när en publiceringskanal beskrivs som guld, grön, brons eller hybrid. Färgsystemet är inte lämpligt för att beskriva hur en enskild användare kan nyttja ett visst publicerat material men det kan användas som ett verktyg för att prata om olika affärsmodeller för open access på en mer övergripande nivå.

Av tradition har grader av open access beskrivits i termer av färger. De vanligaste färgerna har varit guld, grön, brons samt hybrid open access (OA). Andra färger, såsom svart, diamant och platinum har tillkommit. Vanliga kategorier är:

Guld OA

Kallas även "full" eller "ren" open access. Förlaget gör alla artiklar och allt innehåll fritt tillgängligt på tidskriftens hemsida i samband med publikationen. Publicerat innehåll har en creative commons-licens eller liknande. En del tidskrifter tar ut en publiceringsavgift (article processing charge, APC).

Grön OA

Självarkivering och parallellpublicering är tillåtet. Efter peer review har författaren tillåtelse att publicera en version med samma innehåll som versionen som publiceras i tidskriften på sin hemsida, sin forskningsinstitutions hemsida eller i ett öppet repositorium såsom DiVA.

Hybrid OA

Tidskrifter med ett hybridsystem har en blandning av prenumerationsbaserat och öppet tillgängligt innehåll. Article processing charge (APC) tas alltid ut när en artikel publiceras open access i en hybridtidskrift och prisnivån är i regel betydligt högre än i en grön OA-tidskrift.

Brons OA (uppfyller inte finansiärskrav)

Fördröjd open access-publicering. Inledningsvis publiceras arbetet på prenumerationsbasis för att sedan släppas fritt tillgängligt efter en tid - fritt att läsa men inte återanvända, anpassa eller dela. Det är vanligt med en uttalad embargoperiod.

Brons OA brukar inte ses som fullvärdig open access-publicering. Licenser för hur publikationerna får användas saknas ofta och modellen kan inte användas för att uppfylla finansiärskrav. Flera finansiärer godtar inte modellen överhuvudtaget.

Färgsystemet är ifrågasatt som måttstock

Färgsystemet har visat sig vara otydligt eftersom det har varit alltför möjligt för olika aktörer att tänja på gränserna samt hitta på egna kategorier. När du behöver använda ett material eller när du själv ska publicera dig är det därför bättre att i första hand utgå från den typ av licens som används i en publikation och vad de faktiska avtalen säger.

Färgerna används fortfarande för att prata om open access på mer övergripande nivå, till exempel vad som gäller för en grupp tidskrifter. Systemet är också användbart för att beskriva olika affärsmodeller för open access.

Olika sätt att publicera open access

Open access-tidskrifter

Open access-tidskrift eller open access-plattform - öppen tillgång redan från början.

Parallellpublicering

Parallellpublicering - att göra en kopia tillgänglig via ett öppet arkiv eller en personlig hemsida.

Hybridpublicering

Hybridpublicering - Open access som tillval.

Innehållet på denna sida ska ses som information och inte som en juridisk rekommendation. Kontakta universitetsjuristerna om du har behov av juridisk rådgivning kring forskning och publicering.

Universitetsledningens kansli