"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Boka rådgivning och utbildning inom publicering och forskningsdata

Här kan du boka rådgivning och utbildning kring vetenskaplig publicering, DiVA och forskningsdatahantering. Tjänsterna är tillgängliga för forskare och personal vid Umeå universitet samt vårdpersonal inom Region Västerbotten. Det är också möjligt att ta del av tjänsterna på distans.

Forska, publicera, analysera - ta hjälp av våra specialister

Vi erbjuder stöd under hela forskningsprocessen. Här kan du boka rådgivning och utbildning med fokus på forskningsdata och publiceringsfrågor. Vi anpassar innehållet utifrån era behov och ramar. 

Du kan boka en specialist till

 • institutionsbesök
 • individuell rådgivning
 • rådgivning för forskargrupper
 • möten
 • vidareutbildningstillfällen
 • deltagande på APT.

Fler möjligheter till rådgivning och utbildning inom områden som informationssökning, referenshantering, läs- och skrivstöd och akademiskt skrivande hittar du nedanför formuläret.

Exempel på innehåll

Vetenskaplig publicering

 • Att utforma publiceringsstrategier
 • Att hitta rätt publiceringskanal

DiVA

 • Registrering i DiVA
 • Spridning av forskningspublikationer genom DiVA
 • Publikationslistor och utsökningar ur DiVA

Publicering med open access (öppen tillgång)

 • Publicering som uppfyller externa forskningsfinansiärers krav på open access
 • Vägar till publicering med open access
 • Rabatter på publiceringsavgifter när du publicerar med open access
 • Open access och open science (öppen vetenskap)
 • Starta och driva online-tidskrift i Open journal system (OJS)

Forskningsdata

 • Att utforma en datahanteringsplan
 • Datahanteringsplanen under forskningsprojektets gång
 • Hantering och tillgängliggörande av forskningsdata
 • Registrering av forskningsdata i SND:s forskningsdatakatalog
 • Att uppfylla FAIR-principerna

Analys av vetenskaplig kommunikation

 • Sätt att analysera och öka spridningen av din forskning
 • Bibliometri - så funkar det!

Bokningsformulär

Önskat språk *

Alla personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Fler tjänster

Senast uppdaterad: 2024-01-19