Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Rabatter för open access-publicering

När du publicerar din forskning i en open access-tidskrift eller använder open access-alternativet i en traditionell tidskrift måste du ofta betala en publiceringsavgift, en så kallad article processing charge (APC). Universitetsbiblioteket erbjuder en rad rabatter på publiceringsavgifter till forskare knutna till universitetet. Rabatterna täcker hela eller delar av avgiften. Du kan söka information om rabatter i bibliotekets söktjänst för open access-rabatter.

För att få ta del av våra rabatter gäller följande:

 • Din affiliering i artikeln måste vara (institution vid) Umeå universitet.
 • Hos de allra flesta förlag måste du vara korresponderande författare ”Corresponding author” - den person som har kontakt med förlaget, skickar in manus och liknande.
 • Du ska använda din e-postadress från universitetet som slutar på umu.se. Den kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet.
 • Hos vissa mindre förlag måste du själv begära att Umeå universitets rabatt tillämpas.

Observera att det endast är kostnaden för APC (Article Processing Charge) som ingår i avtalen, inte några eventuella tilläggsavgifter så som färgillustrationer eller liknande.

Hitta tidskrifter med rabatter

I bibliotekets söktjänst för open access-rabatter kan du snabbt se om biblioteket har avtal som rör en tidskrift som du vill publicera dig i.

Hybrid- respektive open access-tidskrift

En hybridtidskrift är en prenumerationsbaserad/licensbaserad tidskrift där författaren mot en avgift kan välja att göra artikeln öppet tillgänglig. I en open access-tidskrift är allt innehåll öppet tillgängligt.

Mer om: Open access-tidskrift

Mer om: Hybridpublicering

Våra avtal för 2020

ACS (American Chemical Society) 

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i både hybridtidskrifter och open access-tidskrifter från ACS. Avtalet täcker publiceringsavgifter för en begränsad mängd publiceringar per år efter principen ”först till kvarn” för forskare affilierade till de svenska lärosäten som ingår i avtalet, däribland Umeå universitet. Din affiliering kommer att verifieras av teamet för Publicering och forskarstöd vid universitetsbiblioteket innan publicering. 

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet
 • Endast manuskript som har skickats in efter den 1 januari 2020 omfattas av avtalet.
 • Kontakta teamet för ”Publicering, avhandlingar och forskningsdata” via kontaktformuläret om du har en artikel under process som blivit submitted före 1/1 2020
 • Artiklar publiceras under en CC BY-licens

Kontakta biblioteket

ACS Funding Agreement with Bibsam Consortium in Sweden

ACS tidskriftslista

AIP (American Institute of Physics)

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad i tre tidskrifter från American Institute of Physics (AIP). Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och American Institute of Physics.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet
 • Du måste själv begära att rabatterna dras av från priset

Tidskrifter som ingår i avtalet med OA publicering utan kostnad:

Applied Physics Letters

Journal of Applied Physics

Physics of Plasmas

APS (American Physical Society)

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i samtliga tidskrifter inklusive open access-tidskrifter, med undantag för tidskriften Reviews of Modern Physics. Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och American Physical Society. Din affiliering kommer att verifieras av teamet för Publicering och forskarstöd vid biblioteket innan publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet

APS tidskriftslista 

Bioscientifica 

Forskare vid Umeå universitet får 50 % rabatt på publiceringsavgiften vid open access-publicering i Bioscientifica 5-journal package.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet vid Umeå universitet
 • Välj open access-alternativet när du submittar ditt manuskript i ScholarOne. När manuskriptet blir accepterat får du en rabattkod som du sedan använder när du begär fakturan.

Bioscientifica

Tidskrifter som inkluderas i avtalet är:

Journal of endocrinology

Journal of Molecular Endocrinology

Endocrine-Related Cancer

European Journal of Endocrinology

Reproduction

Cambridge University Press

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren både i hybridtidskrifter och open access-tidskrifter från Cambridge University Press. Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och Cambridge University Press. Publiceringsrabatten gäller för de hybridtidskrifter som tillåter OA-publicering, ca 300 stycken, samt Cambridge rena open access tidskrifter, ca 30 stycken.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet vid Umeå universitet

Step-by-step guide for authors publishing open access in Cambridge Journals

OA agreement for Swedish authors

Cambridge University Press tidskriftslista

Elsevier

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i en stor del av Elseviers tidskrifter från samlingarna Science Direct Freedom Collection och Cell Press samt i alla öppet tillgängliga tidskrifter. Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och Elsevier. Din affiliering kommer att verifieras av teamet för Publicering och forskarstöd vid biblioteket innan publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln.
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet.
 • Hybridtidskrifterna i The Lancet-familjen: The Lancet, Lancet Infectious Diseases, Lancet Neurology och Lancet Oncology ingår inte i avtalet med fria APC:er.
 • De nya open access-tidskrifterna European Economic Review Plus och Journal of Public Economics Plus ingår i avtalet. Istället för publiceringsavgift (APC) tar de ut en Editorial Processing Charge (EPC) som betalas innan artikeln går vidare till peer review. EPC för de två tidskrifterna täcks av avtalet, se nedan Workflow for European Economic Review Plus and Journal of Public Economics Plus och Frequently Asked Questions – EPC
 • Endast manuskript som har skickats in efter den 1 januari 2020 omfattas av avtalet
 • Författaren kan välja mellan en CC-BY eller en CC-BY-NC-ND-licens

Elsevier - BIBSAM agreement

Workflow for European Economic Review Plus and Journal of Public Economics Plus

Frequently Asked Questions – EPC

Frontiers 

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i Frontiers open access-tidskrifter. Publiceringsavgiften betalas av biblioteket. Din affiliering kommer att verifieras av teamet för Publicering och forskarstöd vid biblioteket innan publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet
 • Välj ”Umeå universitet” i listan över institutioner med medlemskap/betalning, när du skickar in ett manuskript
 • Artiklar publiceras under en CC BY-licens

Frontiers tidskrifter

Inderscience 

Forskare vid Umeå universitet får 20 % rabatt på publiceringsavgiften vid open access-publicering i Inderscience tidskrifter.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet
 • Du måste själv begära att rabatterna dras av från priset

Inderscience open access

Inderscience tidskriftslista

IOP (Institute of Physics) 

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i IOP:s hybridtidskrifter. Via ett avtal mellan biblioteket och IOP dras publiceringsavgifter i efterhand från bibliotekets prenumerationskostnader. Därför betalar just nu biblioteket dessa publiceringsavgifter. Din affiliering kommer att verifieras av teamet för Publicering och forskarstöd vid biblioteket innan publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet
 • Gäller endast IOP:s hybridtidskrifter (Offset titles)
 • Artiklar publiceras under en CC BY-licens

IOP Publishing Support, Researchers from Sweden

IOP tidskriftslista

IOS Press 

Forskare vid Umeå universitet får 30 % rabatt på APC vid open access-publicering i IOS Press hybrid- och open access-tidskrifter.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet
 • Gäller alla IOS Press tidskrifter

Open Access: Agreement with the Swedish Consortium

Karger 

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren både i hybridtidskrifter och open access-tidskrifter från Karger. Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och Karger.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • När du skickar in ett manus till Karger via deras manushanteringssytem är det viktigt att du använder din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kommer att användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet. Vid steget för ”Open Access Agreements” klickar du i ”Eligible” och skriver in Umeå University i rutan under ”If you are eligible please enter the name of your institute below”

Karger open access

How to submit your paper

Karger tidskriftslista

 

Mark Allen Healthcare 

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad i tidskrifter som ingår i Mark Allen Healthcare. Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och Mark Allen Healthcare. Publiceringsrabatten gäller för de tidskrifter som tillåter OA-publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet
 • Krävs att författaren  använder en rabattkod ("token") för att betala för publiceringen.
 • Kontakta Publicering och forskarstöd för att få en rabattkod

Kontakta Publicering och forskarstöd

Mark Allen Healthcare

How to use your BIBSAM Open Access promotion code for MA Healthcare publications

Mark Allen Healthcare tidskriftslista

MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 

Forskare vid Umeå universitet får 10 % rabatt på publiceringsavgiften vid open access-publicering i MDPIs tidskrifter.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet
 • Du måste själv begära att rabatterna dras av från priset
 • Artiklar publiceras under en CC BY-licens

MDPI Institutional Open Access Program

MDPI tidskriftslista

Oxford University Press

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i Oxford University Press hybridtidskrifter. Avtalet täcker publiceringsavgifter för en begränsad mängd publiceringar per år efter principen ”först till kvarn” för forskare affilierade till de svenska lärosäten som ingår i avtalet, däribland Umeå universitet. I avtalet ingår ungefär 300 hybridtidskrifter. Din affiliering kommer att verifieras av teamet för Publicering och forskarstöd vid universitetsbiblioteket innan publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet

När Oxford University Press har accepterat din artikel för publicering, gör så här:

 • Logga in på ”Author Services” (Du får en länk från Oxford när din artikel är accepterad)
 • Välj och godkänn en open access-licens, (t ex CC BY), under ”Manuscript Licenses”
 • På sidan ”Publishing Charges for Your Article”, välj ”Swedish Universities (Bibsam Affiliated)” i rullmenyn under ”Open Access Prepayment Account”

Steg-för-steg-instruktioner från Oxford University Press finns på sidan Combined OA and Subscription deals for Swedish Universities, se länk:

Combined OA and Subscription deals for Swedish Universities

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 

Forskare vid Umeå universitet får en rabatterad publiceringsavgift på $1,300 (istället för $1,700) vid open access-publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet
 • Du måste själv begära att rabatten dras från priset

PNAS open access

Royal Society

Via bibliotekets medlemskap i Royal Society Open Access Programme, får forskare vid Umeå universitet 25 % rabatt på publiceringsavgiften vid open access-publicering i Royal Society’s tidskrifter.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet
 • Du måste själv begära att rabatterna dras av från priset

Tidskrifter från Royal Society:

 • Biology Letters
 • Interface Focus
 • Journal of the Royal Society Interface
 • Notes and Records of the Royal Society
 • Open Biology (open access)
 • Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences
 • Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences
 • Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences
 • Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences
 • Royal Society Open Science (open access)

Royal Society - open access publishing

RSC (Royal Society of Chemistry) Read & Publish 

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i Royal Society of Chemistrys hybridtidskrifter. Både prenumerationsavgifter och publiceringsavgifter täcks av ett avtal mellan biblioteket och RSC.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet
 • Gäller endast RSC hybridtidskrifter

RSC Read and publish

RSC tidskriftslista

RSM (Royal Society of Medicine)

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad i Royal Society of Medicines hybridtidskrifter. För publicering i OA-tidskrifter utgår 20% rabatt.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet
 • Endast manuskript som har accepterats efter den 1 januari 2020 omfattas av avtalet

Hybridtidskrifter

Forskare som publicerar i förlagets hybridtidskrifter får ett mail med uppmaningen att gå till publiceringssystemet SOAP (Sage Open Access Portal). Följ instruktionerna på sidan, ingen rabattkod krävs.

Open access-tidskrifter

Forskare som publicerar i förlagets OA-tidskrifter ska istället använda RightsLink Author Portal.

 • Krävs att författaren använder en rabattkod ("token") för att rabatten ska dras av. Kontakta Publicering och forskarstöd för att få en rabattkod

Kontakta Publicering och forskarstöd


RSM tidskriftslista

SAGE

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i SAGE hybridtidskrifter ”SAGE Choice”, med undantag av 12 tidskrifter. Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och SAGE. Avtalet ger också 20% rabatt på publicering i Sages open access-tidskrifter.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln. Observera att det är författarens första affiliering som gäller
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet
 • Endast manuskript som har accepterats efter den 1 januari 2020 omfattas av avtalet

Hybridtidskrifter

Forskare som publicerar i förlagets hybridtidskrifter får ett mail med uppmaningen att gå till publiceringssystemet SOAP (Sage Open Access Portal). Följ instruktionerna på sidan, ingen rabattkod krävs.

SAGE Premiere 2020 tidskriftslista, hybridtidskrifter

Tidskrifter som INTE ingår i SAGE Choice

Open access-tidskrifter

Forskare som publicerar i förlagets open access-tidskrifter ska istället använda RightsLink Author Portal. (Vissa tidskrifter använder inte RightsLink. I de fallen måste författaren kontakta apcqueries@publisherpub.co.uk och be om rabatten).

 • Krävs att författaren använder en rabattkod ("token") för att rabatten ska dras av. Kontakta Publicering och forskarstöd för att få en rabattkod 

Kontakta Publicering och forskarstöd

SAGE Premiere 2020 tidskriftslista, open access tidskrifter

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) 

Med finansiering via SCOAP3 har de centrala tidskrifterna inom högenergifysik omvandlats, eller i enstaka fall kommer att omvandlas, till open access-tidskrifter. Forskare kan därmed publicera sig utan kostnad i de 11 tidskrifter som ingår i projektet. Alla artiklar kommer att publiceras öppet tillgängligt under Creative Commons CC-BY-licenser. Se mer information under ”Author guidelines” för varje enskild tidskrift i tidskriftslistan nedan.

SCOAP3 tidskriftslista

Springer Compact 

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i Springer Natures hybridtidskrifter. Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och Springer. När din artikel blir accepterad för publicering blir du ombedd att bekräfta vilket lärosäte du är affilierad till på Springers publiceringsplattform. Den informationen används sedan för att Springer ska skicka förfrågan vidare till biblioteket. Din affiliering kommer att verifieras av teamet för Publicering och forskarstöd vid biblioteket innan publicering. 

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet
 • Artikeltyper som omfattas är: Original Papers, Review Papers, Brief Communications och Continuous Education
 • Gäller Springers hybridtidskrifter ”Open Choice Journals”
 • Artiklar publiceras under en CC BY-licens

Sweden Read and Publish (Springer Compact) agreement

Springer Compact tidskriftslista

Springer Nature Fully OA 

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i Springer Natures rena open access-tidskrifter. Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och Springer Nature. I detta nationella pilot- och konsortieavtal bidrar forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova med 50 % av kostnaden. När din artikel blir accepterad för publicering blir du ombedd att bekräfta vilket lärosäte du är affilierad till på Springers publiceringsplattform. Den informationen används sedan för att Springer ska skicka förfrågan vidare till biblioteket. Din affiliering kommer att verifieras av teamet för Publicering och forskarstöd vid biblioteket innan publicering. 

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet
 • Gäller Springer Natures open access-tidskrifter
 • Artiklar publiceras under en CC BY-licens

Förlagsetiketter (imprints) som ingår i avtalet är:

 • BioMed Central (BMC) (313 tidskrifter)
 • Springer Open Journals (216 tidskrifter)
 • NatureResearch (46 tidskrifter, inkl. Nature Communications och Scientific Reports)
 • Palgrave Macmillan (1 tidskrift)

Open access agreements for Sweden

Springer Nature Fully OA tidskriftslista

Taylor & Francis 

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i Taylor & Francis hybridtidskrifter. Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och Taylor & Francis. När din artikel blir accepterad för publicering kommer Taylor & Francis automatiskt att identifiera dig som affilierad till Umeå universitet. Din affiliering kommer att verifieras av teamet för Publicering och forskarstöd vid biblioteket innan publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet
 • Avtalet omfattar artikeltyperna Original Papers och Review Papers
 • Gäller endast Taylor & Francis hybridtidskrifter ”Open Select journals”

Taylor Francis Bibsam OA agreement

Open access funding for researchers from Sweden

Wiley

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i både hybridtidskrifter och open access-tidskrifter från Wiley. Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och Wiley. Din affiliering kommer att verifieras av teamet för Publicering och forskarstöd vid biblioteket innan publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet i artikeln
 • Använd din universitetsadress som slutar på umu.se. Din e-postadress kan användas för att identifiera din tillhörighet till Umeå universitet
 • Endast manuskript som har accepterats efter den 1 januari 2020 omfattas av avtalet

Open access agreement for Bibsam institutions