"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökuppdrag

Du som är anställd vid Umeå universitet eller Region Västerbotten kan få hjälp med systematiska sökningar, kartläggningar av forskningsområden och litteratursammanställningar.

Vi hjälper dig med olika typer av sökningar

Som anställd vid Umeå universitet och Region Västerbotten kan du kostnadsfritt beställa ett sökuppdrag av biblioteket. Du kan få hjälp med

 • systematiska sökningar, till exempel systematiska översikter
 • litteratursammanställningar
 • kartläggningar av forskningsområden inför ansökningar.

Vi har specialistkompetens kring

 • vad olika databaser innehåller
 • hur olika databaser är strukturerade
 • hur ämnesord och en ämnesordslista (tesaurus) kan användas
 • hur en sökning kan presenteras så att den kan upprepas (av andra).

Vår kompetens kan hjälpa dig att göra systematiska översikter med hög kvalitet. Vi kan också granska dina sökstrategier och bidra med erfarenheter från andra sökningar.

Doktorander kan istället boka sökhandledning

Biblioteket utför inte sökuppdrag åt dig som är doktorand. Du är istället välkommen att boka in en handledningstid med en bibliotekarie för att få råd kring informationssökning.

Boka sök- och skrivhandledning

Sökuppdraget - frågor till dig

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi få utförlig information om dina önskemål. När du kontaktar oss med ett sökuppdrag så kommer vi att fråga dig om detta:

 • Vilken institution eller klinik arbetar du vid?
 • Vilket är syftet med sökningen?
 • Vilken är din frågeställning?
 • Finns det några exklusionskriterier (exempelvis språk eller publiceringsdatum)?
 • Vilken tidsplan finns för uppdraget?
 • Finns det referenser till nyckelartiklar (som motsvarar era inklusionskriterier)?
 • Är det några specifika databaser som måste inkluderas?
 • I vilket format ska sökresultatet levereras (exempelvis Endnote)?

Kontakta oss

Kontakta biblioteket om du vill få ett sökuppdrag utfört eller har frågor. Välj området ”Söka, skriva och studera” i vårt kontaktformulär.

Kontakta biblioteket

Senast uppdaterad: 2022-11-02