"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Collaborations and financiers

We have a lot of collaboration with various actors around honeybees and pollination.

Exemples of collaboration partners (including financiers):

Akademiska Hus
Arcum
Institutionen för Norrlands jordbruksvetenskap, SLU Umeå 
Sveriges nationella referenslaboratorium för bihälsa, SLU Uppsala  
Nordens Ark, Bistånd till Nordiska bin 
Föreningen NordBi 
Umeåortens biodlareförening 
Studieförbundet Vuxenskolan Umeå 
Jordbruksverket 
Naturskyddsföreningen Rädda bina
Pollinera Sverige
Svenska bin 
Naturvårdsverket – LONA programmet
Norrlands entomologiska förening
Svensk dagfjärilsövervakning
Umeå kommun, Naturskolan
Länsstyrelsen Västerbotten
INTERREG Bothnia beer inom Botnia Atlantica programmet 
UmU Holding – Social Innovation  


Cooperation with artists and museums:

Bildmuseet, Anders Jansson 
Erik Sjödin, entreprenör, konstnär och konsult inom pollineringsfrågor 
Konsthall Norra Kvarken 

Latest update: 2021-09-22