Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Images of the Other, 7.5 Credits

Swedish name: Bilden av den andre

This syllabus is valid: 2016-07-04 valid to 2020-03-08 (newer version of the syllabus exists)

Course code: 1HI013

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: History: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Historical, Philosophical and Religious Studies

Revised by: Head of Department of Historical, Philosophical and Religious Studies, 2016-06-07

Required Knowledge

General entry requirements

Literature

 • Valid from: 2019 week 24

  Fazlhashemi Mohammad
  Occidentalism: idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare
  Lund: Studentlitteratur : 2005 :

  Racism : a short history
  Fredrickson George M., Camarillo Albert
  First Princeton classics edition : Princeton, New Jersey : Princeton University Press : 2015. : xvii, 207 pages :
  ISBN: 978-0-691-16705-3
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Jones Adam
  Genocide : a comprehensive introduction
  Third edition. : London : Routledge : 2017 : 839 s. :
  ISBN: 978-1-138-78043-9
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Islamafobi: en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet
  Otterbeck Jonas, Bevelander Pieter
  Stockholm: Forum för levande historia, 2006 - 70 s. : 2006 :
  Levande historia
  Mandatory

  Said Edward W.
  Orientalism
  Ny utg. : Stockholm : Ordfront : 1995 : 361 s. :
  ISBN: 91-7324-477-5
  Search Album, the University Library catalogue

 • Valid from: 2018 week 30

  Broberg Gunnar
  "Lappkaravaner på villovägar: antropologin och synen på samerna fram mot sekelskiftet 1900"
  Lychnos : 1981/1982 :
  Mandatory

  Fazlhashemi Mohammad
  Occidentalism: idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare
  Lund: Studentlitteratur : 2005 :

  Racism : a short history
  Fredrickson George M., Camarillo Albert
  First Princeton classics edition : Princeton, New Jersey : Princeton University Press : 2015. : xvii, 207 pages :
  ISBN: 978-0-691-16705-3
  Mandatory
  Search Album, the University Library catalogue

  Jones Adam
  Genocide : a comprehensive introduction [Elektronisk resurs]
  Hoboken : Taylor & Francis Ltd : 2006 :

  Ledman Anna-Lill
  Medskapandets konst? Om samiskt inflytande i kulturhuvudstadsåret Umeå2014
  Kulturella perspektiv. Svensk etnologiskt tidskrift, årg.23 : 2014:1 :
  Länk
  Mandatory

  Islamafobi: en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet
  Otterbeck Jonas, Bevelander Pieter
  Stockholm: Forum för levande historia, 2006 - 70 s. : 2006 :
  Levande historia
  Mandatory

  Said Edward W.
  Orientalism
  Ny utg. : Stockholm : Ordfront : 1995 : 361 s. :
  ISBN: 91-7324-477-5
  Search Album, the University Library catalogue

  Samerna i Sverige. Betänkande av sameutredningen
  Statens offentliga utredningar : 1975:99 :
  Länk
  Mandatory

 • Valid from: 2017 week 30

  Fazlhashemi Mohammad
  Occidentalism: idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare
  Lund: Studentlitteratur : 2005 :

  Fredrickson George M.
  Racism : a short history
  Princeton, N.J. : Princeton University Press : cop. 2002 : 207 s. :
  ISBN: 0-691-00899-X
  Search Album, the University Library catalogue

  Intolerans: antisemitiska, homofobiska, islamofobiska och invandrarfientliga tendenser bland unga
  Ring Jonas, Morgentau Scarlett
  Stockholm: Brottförebyggande rådet (BRÅ), 2004 - 222 s. : 2004 :
  Levande historia
  Mandatory

  Jones Adam
  Genocide : a comprehensive introduction [Elektronisk resurs]
  Hoboken : Taylor & Francis Ltd : 2006 :

  Norrhem Svante
  Den hotfulla kärleken : homosexualitet och vanlighetens betydelse
  Stockholm : Carlsson : 2001 : 256 s. :
  ISBN: 91-7203-918-3 (korr.) (inb.)
  Search Album, the University Library catalogue

  Islamafobi: en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet
  Otterbeck Jonas, Bevelander Pieter
  Stockholm: Forum för levande historia, 2006 - 70 s. : 2006 :
  Levande historia
  Mandatory

  Said Edward W.
  Orientalism
  Ny utg. : Stockholm : Ordfront : 1995 : 361 s. :
  ISBN: 91-7324-477-5
  Search Album, the University Library catalogue

  Brown Wendy
  "Tolerance and/or Equality? The 'Jewith Question' and the 'Woman Question"', Differences:
  A Journal of Feminist Cultural Studies, 15:2 2004 (UB EBSCO) : 2004 :
  Mandatory

  Broberg Gunnar
  "Lappkaravaner på villovägar: antropologin och synen på samerna fram mot sekelskiftet 1900"
  Lychnos : 1981/1982 :
  Mandatory

 • Valid from: 2013 week 43

  Fazlhashemi Mohammad
  Occidentalism: idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare
  Lund: Studentlitteratur : 2005 :

  Fredrickson George M.
  Racism : a short history
  Princeton, N.J. : Princeton University Press : cop. 2002 : 207 s. :
  ISBN: 0-691-00899-X
  Search Album, the University Library catalogue

  Intolerans [Elektronisk resurs] : antisemitiska, homofobiska, islamofobiska och invandrarfientliga tendenser bland unga
  Ring Jonas, Morgentau Scarlett
  Stockholm : Brottsförebyggande rådet (BRÅ) : 2004 : 222 s. :
  http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=0411309330.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050121/30fb79f0b49e647e06c2015a4b72317f/0411309330.pdf
  ISBN: 91-38-32132-7
  Search Album, the University Library catalogue

  Jones Adam
  Genocide : a comprehensive introduction [Elektronisk resurs]
  Hoboken : Taylor & Francis Ltd : 2006 :

  Norrhem Svante
  Den hotfulla kärleken : homosexualitet och vanlighetens betydelse
  Stockholm : Carlsson : 2001 : 256 s. :
  ISBN: 91-7203-918-3 (korr.) (inb.)
  Search Album, the University Library catalogue

  Islamofobi : en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet
  Otterbeck Jonas, Bevelander Pieter
  Stockholm : Forum för levande historia : 2006 : 70 s. :
  http://intolerans.levandehistoria.se/article/article_docs/islamofobi.pdf
  ISBN: 91-976073-6-3
  Search Album, the University Library catalogue

  Said Edward W.
  Orientalism
  Ny utg. : Stockholm : Ordfront : 1995 : 361 s. :
  ISBN: 91-7324-477-5
  Search Album, the University Library catalogue

  Brown Wendy
  "Tolerance and/or Equality? The 'Jewith Question' and the 'Woman Question"', Differences:
  A Journal of Feminist Cultural Studies, 15:2 2004 (UB EBSCO) : 2004 :
  Mandatory

  Broberg Gunnar
  "Lappkaravaner på villovägar: antropologin och synen på samerna fram mot sekelskiftet 1900"
  Lychnos : 1981/1982 :
  Mandatory