Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

History C, 30 Credits

Swedish name: Historia C

This syllabus is valid: 2021-06-07 and until further notice

Course code: 1HI082

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: History: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bache...

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Historical, Philosophical and Religious Studies

Established by: Faculty director of studies, Faculty of arts, 2021-09-21

Literature

Valid from: 2021 week 45

Studentens skrivhandbok
Schött Kristina, Melin Lars, Strand Hans, Moberg Bodil
Stockholm : Liber : 1998 :
Mandatory

Historikerns hantverk : om historieskrivning, teori och metod
Berglund Louise, Ney Agneta
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 223 s. :
ISBN: 9789144073071
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Dahlerup Drude
Ambivalenser och strategiska val : om problem kring begreppen särart och jämlikhet i kvinnorörelsen och i feministisk teori
Included in:
Kvinnovetenskaplig tidskrift
Lund : Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning : 1980-2006 :
Mandatory

Fairburn Miles
Social history : problems, strategies and methods
Basingstoke : Macmillan : 1999 : viii, 325 s. :
ISBN: 0-333-61586-7 ; £40.00 : CIP entry (Jun.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Jarrick Arne
Källkritiken måste uppdateras för att inte reduceras till kvarleva
Included in:
Historisk tidskrift
Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :
Mandatory

Lykke Nina
"Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen"
Kvinnovetenskaplig tidskrift : 2003 :
Mandatory

Scott Joan Wallach
Knowledge, power, and academic freedom
New York : Columbia University Press : [2019] : 171 pages :
ISBN: 9780231190466
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Ågren Maria
Synlighet, vikt, trovärdighet - och självkritik : några synpunkter på källkritikens roll i dagens historieforskning
Included in:
Historisk tidskrift
Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :

Torstendahl Rolf
Källkritik, metod och vetenskap
Included in:
Historisk tidskrift
Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :

Nilsson Roddy
Postmodernism, källkritik och historieskrivning
Historisk Tidskrift nr 2, s 233-248 : 2005 :

Nilsson Göran B.
Historia som vetskap
Included in:
Historisk tidskrift
Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :

MacMillan Margaret
The uses and abuses of history
London : Profile : 2009 : xiii, 194 p. :
ISBN: 978-1-84668-204-9 (pbk.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

MacDonald David Bruce
Identity politics in the age of genocide : the Holocaust and historical representation
London : Routledge : 2008 : xii, 261 s. :
http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0716/2007015691.html
ISBN: 9780415430616
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Historisk tidskrift: Tema Försoning
Svenska historiska föreningen : 2016:3 :
Öppnas i nytt fönster
Mandatory

Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning
Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 318 s. :
ISBN: 9789144096384
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Historical justice and history education
Keynes Matilda, Elmersjö Henrik Åström, Lindmark Daniel, Norlin Björn
Cham : Palgrave Macmillan : 2021 : xxii, 435 sidor :
ISBN: 9783030704117
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue