Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Sami society: contemporary perspectives, 7.5 Credits

Swedish name: Det samiska samhället: nutida perspektiv

This syllabus is valid: 2018-09-03 and until further notice

Course code: 1SA155

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Sámi: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Language Studies

Established by: Faculty director of studies, Faculty of arts, 2018-06-11

Required Knowledge

General entry requirements

Literature

Valid from: 2018 week 36

Andersson Olle
Den sista rajden : samer berättar om livet förr
Östersund : Jamtli/Jämtlands läns museum : 2000 : 109 s. :
ISBN: 91-7948-162-0 (inb.) ; 267:00
Mandatory
Search the University Library catalogue

Haetta Odd Mathis
Samene : Nordkalottens urfolk
Kristiansand : Høyskoleforl. : 2002 : 260 s. :
ISBN: 82-7634-428-3 , h.
Mandatory
Search the University Library catalogue

Kjellström Rolf
Samernas liv
Stockholm : Carlsson : 2000 : 299 s. :
ISBN: 91-7203-930-2
Search the University Library catalogue

Kuhmunen Nikolaus
Renskötseln i Sverige förr och nu. (Sápmi 11/2000 Skriftserie utgiven av Sámiid Riikasearvi (SSR)).
Umeå : 2000 : (150 s.) :
Mandatory

Samerna. Solens och Vindens folk.
Kuoljok Sunna, Utsi John Erling
Jokkmokk : Ájtte, svenskt Fjäll- och Samemuseum : 1993 : (60 s.) :
Mandatory

Ruong Israel
Samerna i historien och nutiden
Ny utg. : Storuman : Samekomm., Studieförb. Vuxenskolan : 1991 : 279, [1] s. :
Mandatory

Mer än ett språk : antologi om flerspråkigheten i norra Sverige
Westergren Eva, Åhl Hans
2., [utök. och omarb. uppl.] : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 281, [1] s. :
ISBN: 978-91-7227-519-5
Mandatory
Search the University Library catalogue