Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Human Resource Management in Theory and Practice II, 15 Credits

Swedish name: HR-arbete i teori och praktik II

This syllabus is valid: 2021-01-18 and until further notice

Course code: 2PE159

Credit points: 15

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Education: First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Education

Established by: Head of Department of Education, 2020-11-17

Literature

Valid from: 2021 week 2

Blennberger Erik
Etik i HR-arbetet: etisk kod för personalvetare
Stockholm : Akademikerförbundet SSR : 2015 :
Mandatory

Ejlertsson Göran
Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 163 s. :
ISBN: 9789144101637
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Organisationsförändringar och förändringsledarskap
Jacobsen Dag Ingvar, Andersson Sten
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 320 sidor :
ISBN: 9789144129273
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Doing interview-based qualitative research : a learner's guide
Magnusson Eva, Marecek Jeanne
Cambridge : Cambridge University Press : 2015 : 189 pages :
http://assets.cambridge.org/97811076/74707/cover/9781107674707.jpg
ISBN: 9781107062337
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Fallstudien som forskningsmetod
Merriam Sharan B., Nilsson Björn
Lund : Studentlitteratur : 1994 : 228 s. :
ISBN: 91-44-39071-8 ; 310:00
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Human resource development : att utveckla individer, grupper och organisationer
Nilsson Peter, Wallo Andreas, Rönnqvist Dan, Davidson Bo
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 287 sidor :
ISBN: 9789144090962
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Fostering organizational learning through leadership and knowledge sharing
Park S., Kim E. J.
Included in:
Journal of knowledge management.
Bradford : MCB Univ. Press : 1997- : 2 : pages 1405-1423 :
Mandatory

Schødt Ann C.
Värdeskapande HR-ledning : så utvecklar du mänskliga resurser utifrån verksamhetens behov
Stockholm : Liber : 2012 : 280 s. :
ISBN: 978-91-47-09692-3
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Ulfsdotter Eriksson Ylva
Personalvetenskap - som förhållningssätt
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 188 s. :
ISBN: 9789147098163
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue