"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Acquired speech-, language- and swallowingdisorders 2, 9 Credits

Swedish name: Förvärvade tal- språk- och sväljstörningar 2

This syllabus is valid: 2018-01-15 and until further notice

Course code: 3LO067

Credit points: 9

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Speech Pathology and Therapy: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Two-grade scale

Responsible department: Speech Pathology and Therapy

Established by: Program Committee for Speech and Language Pathology, 2017-11-29

Literature

Valid from: 2018 week 3

Hartelius Lena
Dysartri - bedömning och intervention : vid förvärvade neurologiska talstörningar hos vuxna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 246 s. :
ISBN: 9789144110691
Mandatory
Search the University Library catalogue

Svensson P
Dysfagi: Utredning och behandling vid sväljsvårigheter.
Lund: Studentlitteratur : 2010 :
Mandatory

Artiklar eller annat skriftligt material kan tillkomma enligt anvisningar
Logopedi :
Mandatory

Comprehensive management of swallowing disorders
Carrau Ricardo L., Murry Thomas
San Diego, Calif. : Plural Publishing : cop. 2006 : xix, 409 p. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0610/2006007757.html
ISBN: 1-59756-099-5 (softcover)
Search the University Library catalogue

Dysphagia following stroke
Daniels Stephanie K., Huckabee Maggie Lee.
San Diego : Plural Publishing : 2008. : xv, 362 s. :
ISBN: 978-1-59756-196-9 (alk. paper)
Search the University Library catalogue

Motor speech disorders (Första upplagan)
Darley F L, Aronson A E, Brown J R
Philadelphia: Saunders : 1975 :

Duffy J R
Motor speech disorders: substrates, differential diagnosis, and management. (Andra upplagan).
St. Louis, Mo: Elsevier Mosby : 2006 :

Freed D
Motor speech disorders: Diagnosis & Treatment. (Andra upplagan)
Delmar : 2011 :

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik.
Heister Trygg Boel, Andersson Ida (red.)
3., rev. uppl. : Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet; Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK) : 2009 : 224 s. :
ISBN: 978-91-85435-71-5
Search the University Library catalogue

Logopedi
Hartelius L, Nettelbladt U, Hammarberg B
1. uppl. : Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-038865 : 2007 :

Yorkston Kathryn M.
Management of motor speech disorders in children and adults
3. ed. : Austin, Tex. : Pro-Ed : cop. 2010 : xiii, 576 p. :
ISBN: 978-1-4164-0434-7 (pbk.)
Search the University Library catalogue

Management of speech and swallowing disorders in degenerative diseases
Yorkston Kathryn M., Miller Robert M., Strand Edythe A.
2. ed. : Austin, Tex : Pro-Ed : 2004 : ix, 267 p. :
ISBN: 0-89079-966-0
Search the University Library catalogue