"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Introductory programming in C and Matlab, 7.5 Credits

Swedish name: Programmeringsteknik med C och Matlab

This syllabus is valid: 2022-06-27 and until further notice

Course code: 5DV157

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Computing Science: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: TH teknisk betygsskala

Responsible department: Department of Computing Science

Established by: Faculty Board of Science and Technology, 2014-04-28

Revised by: Faculty Board of Science and Technology, 2022-06-23

Required Knowledge

General entry requirements and Mathematics 4 or Mathematics D

Literature

Valid from: 2022 week 26

Vägen till C
Bilting Ulf, Skansholm Jan
4., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 269 s. :
Lösningsförslag till övningsuppgifterna
ISBN: 978-91-44-07606-5
Mandatory
Search the University Library catalogue

Matlabkompendium som tillhandahålls av institutionen
Institutionen för datavetenskap :

MathWorks Tutorials

Tutorials