"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Acquisition of Reading and Writing Skills. In-depth Studies, 15 Credits

Swedish name: Läs- och skrivundervisning i de tidigare skolåren. Fördjupning

This syllabus is valid: 2007-08-27 and until further notice

Course code: 6SV000

Credit points: 15

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: No main field: First cycle, in-depth level of the course cannot be classified

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Language Studies

Literature

 • Valid from: 2010 week 3

  Att läsa och skriva : en kunskapsöversikt baserad på forskning och dokumenterad erfarenhet.
  Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 2004 : 131 s. :
  länk till fulltext

  Håkansson Gisela
  Tvåspråkighet hos barn i Sverige.
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 217, [7]s. :
  ISBN: 91-44-03070-3
  Search the University Library catalogue

  Lindenbaum Pija
  Lill-Zlatan och morbror raring
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 2006 : [40] s. :
  ISBN: 91-29-66485-3 (inb.)
  Search the University Library catalogue

  Sandvargen
  Lind Åsa, Digman Kristina
  2. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 122, [1] s. :
  ISBN: 91-29-65964-7
  Search the University Library catalogue

  Lindö Rigmor
  Den meningsfulla språkväven : om textsamtalets och den gemensamma litteraturläsningens möjligheter
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 224 s. :
  ISBN: 9144038836
  Search the University Library catalogue

  Lundberg Ingvar
  God läsutveckling : kartläggning och övningar
  2., utök. uppl. : Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 80 s. :
  ISBN: 91-27-72309-7
  Search the University Library catalogue

  Att möta och erövra skriftspråket : om läs- och skrivlärande förr och nu
  Längsjö Eva, Nilsson Ingegärd
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 143 s. :
  ISBN: 91-44-03885-2
  Search the University Library catalogue

  Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet : Lpo 94, anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet.
  Stockholm : Utbildningsdepartementet : 1998 : 19 s. :
  http://www.skolverket.se/skolfs?id=258
  ISBN: 91-38-31413-4
  Search the University Library catalogue

  Myrberg Mats
  Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter : en forskningsöversikt på uppdrag av Skolverket.
  [Stockholm] : Skolverket : 74 bl. : ill. :

  Nilsson Jan
  Tematisk undervisning.
  Lund : Studentlitteratur, 1997 ; (Lund : 222 s. :
  ISBN: 91-44-61531-0
  Search the University Library catalogue

  Skolverket
  Nya Språket lyfter. Diagnosmaterial i svenska och svenska som andra språk för grundskolans årskurs 1-5. www.skolverket.se
  2008 :

  SOU 1997:108
  Att lämna skolan med rak rygg : om rätten till skriftspråket och om förskolans och skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter : slutbetänkande
  [Ny tr.] : Stockholm : Fritze : 1997 : [2], 517, [5] s. :
  ISBN: 91-38-31429-0
  Search the University Library catalogue

  Tankens mosaik : om mötet mellan text och läsare.
  Keene Ellin Oliver, Zimmermann Susan, Jakobsson Ulrika, Fihn Carina
  Göteborg : Daidalos, 2003 (Uddevalla : 269 s. : ill. :
  ISBN: 91-7173-174-1
  Search the University Library catalogue

  Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola
  Trageton Arne, Nilsson Björn
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 199 s. :
  ISBN: 91-47-05236-8 (korr.) z 47-05236-8
  Search the University Library catalogue

  Grodan i vida världen
  Velthuijs Max, Sundström Gun-Britt
  Stockholm : Bergh : 1998 : [30] s. :
  ISBN: 91-502-1337-7 (inb.)
  Search the University Library catalogue

  Skolmysteriet
  Widmark Martin, Willis Helena
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2006 : 88, [7] s. :
  ISBN: 91-638-4878-3 (inb.)
  Search the University Library catalogue

  Böcker inom oss : om boksamtal
  Chambers Aidan, Kuick Katarina
  [Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 1998 : 170, [1] s. :
  ISBN: 91-29-64542-5
  Search the University Library catalogue

  Arkhammar Britt-Marie
  Ett år med skrivprocessen : klassrumserfarenheter från processorienterad skrivundervisning för L, M, H, Gy, Vux, Fb
  1. uppl. : Solna : Almqvist & Wiksell läromedel : 1988 : 104 s. :
  ISBN: 91-21-07097-0
  Search the University Library catalogue

  Gregory Eve
  Making sense of a new world : learning to read in a second language
  London : Paul Chapman : 1996 : 200 p. :
  ISBN: 1-85396-263-5 (pbk)
  Search the University Library catalogue

  Hallberg Kristin
  Litteraturläsning : barnboken i undervisningen
  Solna : Ekelund : 1993 : 135 s. :
  ISBN: 91-7724-453-2
  Search the University Library catalogue

  Heard Georgia
  Allt gott på jorden och i solen
  2. uppl. : Daidalos : 2007 :
  ISBN: 91-7173-252-7
  Search the University Library catalogue

  Musik och språk : ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling
  Jederlund Ulf, Rosén Marie
  1. uppl. : Hässelby : Runa : 2002 : 160 s. :
  ISBN: 91-88298-60-4 (inb.)
  Search the University Library catalogue

  Sagoskolan
  Lindö Rigmor, Andersson Kjell Ivan
  1. uppl. : Malmö : LiberFörlag : 1986 : 112 s. :
  ISBN: 91-38-61614-9
  Search the University Library catalogue

  Fånga språket! : när svenska är barnens andra språk
  Løken Aud, Melkeraaen Åse, Bashir Ayan, Lindgren Ulla, Løken Aud
  1. uppl. : Hässelby : Runa : 1996 : 128 s. :
  ISBN: 91-88298-29-9
  Search the University Library catalogue

  Molloy Gunilla
  Reflekterande läsning och skrivning
  2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 358 s., [4] pl.-s. :
  ISBN: 978-91-44-03831-5
  Search the University Library catalogue

  Alla har var sitt moln : kreativ skrivning i grundskolan
  Nyberg Sven, Megner Elisabeth
  2., omarb. uppl. : Stockholm : Utbildningsradion : 1992 : 188 s. :
  ISBN: 91-26-91100-0
  Search the University Library catalogue

  Strömquist Siv
  Skrivprocessen : teori och tillämpning
  3., omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 180 s. :
  ISBN: 978-91-44-00431-0
  Search the University Library catalogue

  Bergman Pirkko
  Två flugor i en smäll : att lära på sitt andra språk : teori, praktik och språkbedömningsschema för alla som undervisar elever med svenska som andraspråk
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : [8], 110 s. :
  ISBN: 91-47-05722-X
  Search the University Library catalogue

  Wellros Seija
  Ny i klassen : om invandrarbarn i svenska skolan
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 1992 : 155 s. :
  ISBN: 91-40-61527-8
  Search the University Library catalogue

  Wennås Birgitta
  Processkrivning : ett studiecirkelmaterial för lärare i grundskolan
  1. uppl. /b 3. tr. : Malmö : Gleerup : 1994 : 72 s. :
  ISBN: 91-40-61506-5
  Search the University Library catalogue

  Wolf Lars
  Till dig en blå tussilago : att läsa och skriva lyrik i skolan
  2., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 185, [7] s. :
  ISBN: 91-44-03429-6
  Search the University Library catalogue

 • Valid from: 2010 week 3

  Att läsa och skriva : en kunskapsöversikt baserad på forskning och dokumenterad erfarenhet.
  Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 2004 : 131 s. :
  länk till fulltext

  Håkansson Gisela
  Tvåspråkighet hos barn i Sverige.
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 217, [7]s. :
  ISBN: 91-44-03070-3
  Search the University Library catalogue

  Lindenbaum Pija
  Lill-Zlatan och morbror raring
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 2006 : [40] s. :
  ISBN: 91-29-66485-3 (inb.)
  Search the University Library catalogue

  Sandvargen
  Lind Åsa, Digman Kristina
  2. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 122, [1] s. :
  ISBN: 91-29-65964-7
  Search the University Library catalogue

  Lindö Rigmor
  Den meningsfulla språkväven : om textsamtalets och den gemensamma litteraturläsningens möjligheter
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 224 s. :
  ISBN: 9144038836
  Search the University Library catalogue

  Lundberg Ingvar
  God läsutveckling : kartläggning och övningar
  2., utök. uppl. : Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 80 s. :
  ISBN: 91-27-72309-7
  Search the University Library catalogue

  Att möta och erövra skriftspråket : om läs- och skrivlärande förr och nu
  Längsjö Eva, Nilsson Ingegärd
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 143 s. :
  ISBN: 91-44-03885-2
  Search the University Library catalogue

  Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet : Lpo 94, anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet.
  Stockholm : Utbildningsdepartementet : 1998 : 19 s. :
  http://www.skolverket.se/skolfs?id=258
  ISBN: 91-38-31413-4
  Search the University Library catalogue

  Myrberg Mats
  Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter : en forskningsöversikt på uppdrag av Skolverket.
  [Stockholm] : Skolverket : 74 bl. : ill. :

  Nilsson Jan
  Tematisk undervisning.
  Lund : Studentlitteratur, 1997 ; (Lund : 222 s. :
  ISBN: 91-44-61531-0
  Search the University Library catalogue

  Skolverket
  Nya Språket lyfter. Diagnosmaterial i svenska och svenska som andra språk för grundskolans årskurs 1-5. www.skolverket.se
  2008 :

  SOU 1997:108
  Att lämna skolan med rak rygg : om rätten till skriftspråket och om förskolans och skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter : slutbetänkande
  [Ny tr.] : Stockholm : Fritze : 1997 : [2], 517, [5] s. :
  ISBN: 91-38-31429-0
  Search the University Library catalogue

  Tankens mosaik : om mötet mellan text och läsare.
  Keene Ellin Oliver, Zimmermann Susan, Jakobsson Ulrika, Fihn Carina
  Göteborg : Daidalos, 2003 (Uddevalla : 269 s. : ill. :
  ISBN: 91-7173-174-1
  Search the University Library catalogue

  Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola
  Trageton Arne, Nilsson Björn
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 199 s. :
  ISBN: 91-47-05236-8 (korr.) z 47-05236-8
  Search the University Library catalogue

  Grodan i vida världen
  Velthuijs Max, Sundström Gun-Britt
  Stockholm : Bergh : 1998 : [30] s. :
  ISBN: 91-502-1337-7 (inb.)
  Search the University Library catalogue

  Skolmysteriet
  Widmark Martin, Willis Helena
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2006 : 88, [7] s. :
  ISBN: 91-638-4878-3 (inb.)
  Search the University Library catalogue

  Böcker inom oss : om boksamtal
  Chambers Aidan, Kuick Katarina
  [Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 1998 : 170, [1] s. :
  ISBN: 91-29-64542-5
  Search the University Library catalogue

  Arkhammar Britt-Marie
  Ett år med skrivprocessen : klassrumserfarenheter från processorienterad skrivundervisning för L, M, H, Gy, Vux, Fb
  1. uppl. : Solna : Almqvist & Wiksell läromedel : 1988 : 104 s. :
  ISBN: 91-21-07097-0
  Search the University Library catalogue

  Gregory Eve
  Making sense of a new world : learning to read in a second language
  London : Paul Chapman : 1996 : 200 p. :
  ISBN: 1-85396-263-5 (pbk)
  Search the University Library catalogue

  Hallberg Kristin
  Litteraturläsning : barnboken i undervisningen
  Solna : Ekelund : 1993 : 135 s. :
  ISBN: 91-7724-453-2
  Search the University Library catalogue

  Heard Georgia
  Allt gott på jorden och i solen
  2. uppl. : Daidalos : 2007 :
  ISBN: 91-7173-252-7
  Search the University Library catalogue

  Musik och språk : ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling
  Jederlund Ulf, Rosén Marie
  1. uppl. : Hässelby : Runa : 2002 : 160 s. :
  ISBN: 91-88298-60-4 (inb.)
  Search the University Library catalogue

  Sagoskolan
  Lindö Rigmor, Andersson Kjell Ivan
  1. uppl. : Malmö : LiberFörlag : 1986 : 112 s. :
  ISBN: 91-38-61614-9
  Search the University Library catalogue

  Fånga språket! : när svenska är barnens andra språk
  Løken Aud, Melkeraaen Åse, Bashir Ayan, Lindgren Ulla, Løken Aud
  1. uppl. : Hässelby : Runa : 1996 : 128 s. :
  ISBN: 91-88298-29-9
  Search the University Library catalogue

  Molloy Gunilla
  Reflekterande läsning och skrivning
  2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 358 s., [4] pl.-s. :
  ISBN: 978-91-44-03831-5
  Search the University Library catalogue

  Alla har var sitt moln : kreativ skrivning i grundskolan
  Nyberg Sven, Megner Elisabeth
  2., omarb. uppl. : Stockholm : Utbildningsradion : 1992 : 188 s. :
  ISBN: 91-26-91100-0
  Search the University Library catalogue

  Strömquist Siv
  Skrivprocessen : teori och tillämpning
  3., omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 180 s. :
  ISBN: 978-91-44-00431-0
  Search the University Library catalogue

  Bergman Pirkko
  Två flugor i en smäll : att lära på sitt andra språk : teori, praktik och språkbedömningsschema för alla som undervisar elever med svenska som andraspråk
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : [8], 110 s. :
  ISBN: 91-47-05722-X
  Search the University Library catalogue

  Wellros Seija
  Ny i klassen : om invandrarbarn i svenska skolan
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 1992 : 155 s. :
  ISBN: 91-40-61527-8
  Search the University Library catalogue

  Wennås Birgitta
  Processkrivning : ett studiecirkelmaterial för lärare i grundskolan
  1. uppl. /b 3. tr. : Malmö : Gleerup : 1994 : 72 s. :
  ISBN: 91-40-61506-5
  Search the University Library catalogue

  Wolf Lars
  Till dig en blå tussilago : att läsa och skriva lyrik i skolan
  2., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 185, [7] s. :
  ISBN: 91-44-03429-6
  Search the University Library catalogue

 • Valid from: 2007 week 35

  Att arbeta med portfolio : teori, förhållningssätt och praktik
  Ellmin Roger, Ellmin Birgitta
  1. uppl. : Stockholm : Gothia : 2003 : 236 s. :
  ISBN: 91-7205-394-1 (inb.)
  Search the University Library catalogue