"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

A Multilingual Perspective on Learning how to Read and Write in Elementary School, 7.5 Credits

Swedish name: Ett flerspråkighetsperspektiv på läs- och skrivinlärning i förskoleklass och grundskolans tidiga år

This syllabus is valid: 2020-04-27 and until further notice

Course code: 6SV077

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Swedish as a Second Language: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Language Studies

Established by: Faculty director of studies, Faculty of arts, 2020-02-12

Required Knowledge

General entry requirements

Literature

 • Valid from: 2020 week 19

  Laursen Helle Pia
  Bilitteracitet och skriftspråkstillägnande
  Included in:
  Litteracitet och språklig mångfald
  Lund : Studentlitteratur : 2015 : 342 s. :
  Mandatory

  Hedström Hasse
  L som i läsa, M som i metod : om läsinlärning i förskoleklass och skola
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : cop. 2009 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-977615-3-6
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Fridolfsson Inger
  Grunderna i läs- och skrivinlärning
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 297 s. :
  ISBN: 9789144104508
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Den flerspråkiga människan : en grundbok om skriftspråkslärande
  Wagner Åse Kari Hansen, Strömqvist Sven, Uppstad Per Henning, Jakobsson Ulrika
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 307 s. :
  ISBN: 978-91-44-05674-6
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Transspråkande i svenska utbildningssammanhang
  Yoxsimer Paulsrud BethAnne, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 280 sidor :
  ISBN: 9789144119755
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Axelsson M.
  Flerspråkighet och lärande
  Included in:
  Svenska som andraspråk
  Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  Mandatory

  Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande
  Gibbons Pauline, Heljesten Eva, Sävström Rolf, Sjöqvist Lena
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 263 sidor :
  ISBN: 9789144128955
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Wedin Åsa
  Flerspråkighet och identitetsutveckling [Elektronisk resurs] : Skolutveckling som policy och praktik
  Karlstad : Karlstads universitet : 2017 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-28926
  Mandatory

  Wedin Åsa
  Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 156 sidor :
  ISBN: 9789144116822
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

 • Valid from: 2020 week 18

  Laursen Helle Pia
  Bilitteracitet och skriftspråkstillägnande
  Included in:
  Litteracitet och språklig mångfald
  Lund : Studentlitteratur : 2015 : 342 s. :
  Mandatory

  Hedström Hasse
  L som i läsa, M som i metod : om läsinlärning i förskoleklass och skola
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : cop. 2009 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-977615-3-6
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Fridolfsson Inger
  Grunderna i läs- och skrivinlärning
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 297 s. :
  ISBN: 9789144104508
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Den flerspråkiga människan : en grundbok om skriftspråkslärande
  Wagner Åse Kari Hansen, Strömqvist Sven, Uppstad Per Henning, Jakobsson Ulrika
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 307 s. :
  ISBN: 978-91-44-05674-6
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Transspråkande i svenska utbildningssammanhang
  Yoxsimer Paulsrud BethAnne, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 280 sidor :
  ISBN: 9789144119755
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Axelsson M.
  Flerspråkighet och lärande
  Included in:
  Svenska som andraspråk
  Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  Mandatory

  Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande
  Gibbons Pauline, Heljesten Eva, Sävström Rolf, Sjöqvist Lena
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 263 sidor :
  ISBN: 9789144128955
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning
  Svensson Gudrun, Svensson Jenny, Strazer Boglárka, Wedin Åsa
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 158 sidor :
  ISBN: 9789175593166
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Wedin Åsa
  Flerspråkighet och identitetsutveckling [Elektronisk resurs] : Skolutveckling som policy och praktik
  Karlstad : Karlstads universitet : 2017 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-28926
  Mandatory