"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Nov/Dec 2020

 • Sunday, 29 November 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 30 November 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Tuesday, 01 December 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Wednesday, 02 December 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Thursday, 03 December 2020
  08:00 to 12:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Preparation Room, location Cambro
  Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 1-2 i kursboken. Installera ZOOM och SPSS (se instruktioner under kursinformation i vänstermenyn på Cambro).
  13:00 to 15:30

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Lotta Strömsten
  Content: KURSINTRODUKTION, genomgång av distansupplägg och examinerande moment (anslut genom att klicka på adressen under "Länk" till vänster i schemat).
 • Friday, 04 December 2020
  08:00 to 12:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Preparation Room, location Cambro
  Content: EGNA FÖRBEREDELSER: etikkompendium, etikföreläsning och instruktion till caseuppgift. Skicka in frågor till frågestund.
  13:00 to 14:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Fredrik Sjödin
  Content: FORSKNINGSMETODIK 1: forskningsetik FRÅGESTUND utifrån inskickade frågor.
  14:00 to 16:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Group work Room, location Zoom
  Content: Forskningsetik CASEARBETE (PP & PSY1 forsätter på samma ZOOM-möte som frågestunden. TP och PPidr använderlänken till vänster här i schemat. )
  16:00 to 17:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Presentation Room, location Zoom
  Teacher: Fredrik Sjödin, Erik Lundkvist
  Content: Forskningsetik CASEGENOMGÅNG utifrån inskickade caseredovisningar
 • Saturday, 05 December 2020

  Nothing is scheduled today.

Week 49 Sunday, 29 November 2020
Monday, 30 November 2020
Tuesday, 01 December 2020
Wednesday, 02 December 2020
Thursday, 03 December 2020
08:00 to 12:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Preparation Room, location Cambro
Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 1-2 i kursboken. Installera ZOOM och SPSS (se instruktioner under kursinformation i vänstermenyn på Cambro).
13:00 to 15:30

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Lotta Strömsten
Content: KURSINTRODUKTION, genomgång av distansupplägg och examinerande moment (anslut genom att klicka på adressen under "Länk" till vänster i schemat).
Friday, 04 December 2020
08:00 to 12:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Preparation Room, location Cambro
Content: EGNA FÖRBEREDELSER: etikkompendium, etikföreläsning och instruktion till caseuppgift. Skicka in frågor till frågestund.
13:00 to 14:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Fredrik Sjödin
Content: FORSKNINGSMETODIK 1: forskningsetik FRÅGESTUND utifrån inskickade frågor.
14:00 to 16:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Group work Room, location Zoom
Content: Forskningsetik CASEARBETE (PP & PSY1 forsätter på samma ZOOM-möte som frågestunden. TP och PPidr använderlänken till vänster här i schemat. )
16:00 to 17:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Presentation Room, location Zoom
Teacher: Fredrik Sjödin, Erik Lundkvist
Content: Forskningsetik CASEGENOMGÅNG utifrån inskickade caseredovisningar
Saturday, 05 December 2020