"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

November 2020

 • Sunday, 01 November 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 02 November 2020
  13:15 to 15:00

  Psykets Arkitektur för Interaktion och Design, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Patrik Hansson
  Content: Introduktion. Hela kursen kommer att bedrivas online, med en blandning av inspelade föreläsningar med tillhörande frågestund och träffar i Zoom
 • Tuesday, 03 November 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Wednesday, 04 November 2020
  10:15 to 11:00

  Psykets Arkitektur för Interaktion och Design, 7,5 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Ulrich Olofsson
  Content: Perception
 • Thursday, 05 November 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Friday, 06 November 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Saturday, 07 November 2020

  Nothing is scheduled today.

Week 45 Sunday, 01 November 2020
Monday, 02 November 2020
13:15 to 15:00

Psykets Arkitektur för Interaktion och Design, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Patrik Hansson
Content: Introduktion. Hela kursen kommer att bedrivas online, med en blandning av inspelade föreläsningar med tillhörande frågestund och träffar i Zoom
Tuesday, 03 November 2020
Wednesday, 04 November 2020
10:15 to 11:00

Psykets Arkitektur för Interaktion och Design, 7,5 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Ulrich Olofsson
Content: Perception
Thursday, 05 November 2020
Friday, 06 November 2020
Saturday, 07 November 2020